Ekonomi Notları

Hasan Ersel
32. Yayın Dönemi: 25 Ekim 2010 - 24 Nisan 2011
12 Ekim 2010
Sayın Bahadır Kaleağası 2 Ekim 2010 tarihli Radikal gazetesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) hedefine ilişkin sürecin yönetimini ele alan önemli bir yazı yayımladı.
11 Ekim 2010
Önce özür dileyeyim. 6 Ekim 2010 tarihli yazımda, kendi hatam sonucu yanlış bazı sonuçlar yer alıyor. Sayın Uğur Gürses ve Sayın Seyfettin Gürsel uyardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum.
11 Ekim 2010
TÜİK'in haziran dönemi için verdiği bilgiler, işsizlik oranında geçen yıla oranla ciddi azalış olduğunu gösteriyor. Bu, iyi bir haber.
01 Ekim 2010
Bir süredir "Artık Türkiye bir bölgesel güç olmuştur" benzeri ifadeleri sıkça görmeye başladık. Demek bir ülkenin gücü varmış. "Bölgesel" diye bir nitelendirme kullanıldığına göre, "yerel" ve "küresel" ölçekte güçlü ülkeler olabiliyormuş. Peki, bir ülkenin gücü nedir acaba? Nasıl ölçülür?
01 Ekim 2010
Ülkelerin çeşitli gelişmişlik göstergelerine göre yapılan sınıflandırmalarda (Dünya Bankası, FTSE, Dünya Ekonomik Forumu) Türkiye üçüncü kümede yer alıyor.
01 Ekim 2010
İçinde olduğumuz (benden daha iyimser olanlara göre artık kurtulduğumuz) krizin bazı yararları da oldu. Örneğin istihdamdaki değişmenin ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirmede çok önemli bir gösterge olduğu anlaşıldı.
01 Ekim 2010
Gündemimize girdiğinden bu yana, uluslararası kuruluşların her ülkeye ihracatını artırmalarını önermelerini anlamakta zorluk çektim. Herkes aynı anda aynı pazara ihracatını artırmaya kalkışınca ne olur?
30 Eylül 2010
Bu hafta biz belki hâlâ halkoylamasını konuşacağız ama dünyada IMF'nin küresel ekonominin daha da yavaşlaması öngörüsü ışığında, Basel III'ün doğumu tartışılacak.
22 Eylül 2010
Başlıktaki soruya yanıt verebilmek için önce bazı noktalarda açıklığa kavuşmak gerekiyor. Bunlardan ilki, Türkiye'nin barışçı bir güç olması sorunuyla ilgiliyim. İkinci olarak bir ülkenin 'bölgesel güç' olması, o bölge sınırları içinde 'küresel güç' olan ülkelerinkine eşit olmasa bile,...
16 Eylül 2010
Geçen hafta TCMB'ye, zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı düzenlemeden kendilerini önceden haberdar etmediği için BDDK'dan sitem geldi.
12 Eylül 2010
İktisatta kişilerin "seçimlerinin" kendi "tercihlerine" dayandığı kabul edilir. Peki kişilerin tercihleri nasıl ortaya çıkar?
06 Eylül 2010
İktisat politikasının iki ayağı 'para politikası' ve 'maliye politikası' birbirinden bağımsız değillerdir.
06 Eylül 2010
Hükümet, 1 Eylül 2010'dan itibaren Halk Bankası yoluyla esnafa kullandırılan kredilerin faizini yüzde 13'ten yüzde 10'a düşüreceğini, bu faiz yükünün de krediyi alanla Hazine arasında yarı yarıya bölüştürüleceğini açıkladı.
06 Eylül 2010
ABD ekonomisine ait veriler, deyim yerindeyse, müşteri memnuniyetini sağlıyor!
06 Eylül 2010
Geçen günlerde ABD'nin silah satışlarıyla ilgili iki haber, yaklaşık aynı zamanda, daha çok diplomatik amaçla kamuoyuna duyuruldu. Haberlere doğrudan konu olan ülkeler farklılaşmakla birlikte, dolaylı olarak ilgi odağında İran ve İsrail yatıyordu.
24 Ağustos 2010
Geçen aralık ayında Basel Bankacılık Gözetim Komitesi (BBGK) uluslararası bankalar için geçerli olacak 'Basel III Kuralları'na ilişkin taslağı yayımlandı.
13 Ağustos 2010
ABD'de Obama yönetiminin kamu harcamalarını artırarak, dolayısıyla kamu borcunu yükselterek, ekonomiyi canlandırma girişimini; bir iktisat politikası seçeneğinin tercih edilmesinden çok, 2007+ krizi ortamında başka çare olmaması biçiminde yorumlamak gerekiyor.
13 Ağustos 2010
ABD ekonomisinde olup bitenler, alınan ya da alın[a]mayan iktisat politikası önlemleri ve bunlar arasındaki bağıntılara ilişkin tartışmalardan öğrenecek çok şey var. Bunlardan dünyanın kalanına ilişkin sonuçlar çıkarılabilir mi?
11 Ağustos 2010
Birden fazla hedefiniz var. Bir tek atış yapabiliyorsunuz. Bu hedeflerin hepsini birden vurmanın yolu var mıdır? Sayın Özatay ve Kumcu, kuş sürüsü örneğinden hareketle, bunun olanaksız olduğunda birleşiyorlar.
09 Ağustos 2010
Merkez bankalarının döviz kurunu nasıl hesaba katacakları hemen her ülkenin sorunu olduğu için, iktisat yazınında oldukça geniş bir yer tutuyor.