Program Destekleme KVKK Bildirimi

-
Aa
+
a
a
a

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

1. Kapsam

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni; (kısaca “Aydınlatma Metni”)  https://aciksite.com/ alan adlı internet sitesi, bağlantılı mobil internet sitesi ve bağlantılı mobil uygulama (hepsi birlikte kısaca “Site”) üzerinde üyelik hesabı oluşturan ve/veya Site’ye üye olmadan çevrimiçi ziyaretçi olarak giriş yapan gerçek kişi üyelerin (hepsi birlikte kısaca “Üye(ler)”), kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili hususlara ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Üye, Site’ye çevrimiçi ziyaretçi olarak giriş yaptığında ve/veya Site’ye üye olurken işbu Aydınlatma Metni’ni okuduğunu, anladığını, kişisel veriler ile ilgili hususlara ilişkin olarak KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aydınlatıldığını ve bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Veri Sorumlusu

Hacımimi Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesi Koltukçular Çıkmazı No:7 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Anafor Radyo Yayıncılık A.Ş. (kısaca “Şirket”) Üye’nin kişisel verileri ile ilgili “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır.

3. Şirket Tarafından Toplanabilen Kişisel Veriler

3.1. Kimlik Bilgileri: 

isim, soy isim, “anons ismi” olarak paylaşılan bilgiler, cinsiyet, doğum tarihi 

3.2. İletişim Bilgileri:

ev telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, adres, fatura adresi 

3.3. Finansal ve Ticari/Mesleki Bilgiler:  

Kredi kartı bilgileri (kart numarası, kart hamili adı, kart güvenlik no, kart son kullanma tarihi), şifrelenmiş kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri

3.4. Müşteri İşlem Bilgileri:

Üye’nin Site üzerindeki hareketleri, tıklama ve gezinti geçmişi, Üye’nin Site üzerinden destek verdiği programlara ilişkin bilgiler (destek verdiği program geçmişi), Üye’nin Site üzerindeki görüntülediği sayfalar


3.5. İşlem Güvenliği Bilgileri:

IP Adresi/Port Bilgileri, Site Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.), giriş yapılan cihaz, işletim sistemi, tarayıcı ve mobil uygulama sürümü bilgileri

3.6. Görsel ve İşitsel Bilgiler: 

Fotoğraflar, çağrı merkezi ses kayıtları

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel veriler (kısaca “Kişisel Veriler”), Site üzerinden ve/veya Şirket’e ait çağrı merkezi telefon numaraları üzerinden ve/veya Şirket’e ait e-posta adresleri, Site üzerindeki müşteri hizmetleri panelleri ve sair iletişim kanalları üzerinden, söz konusu Kişisel Veriler’in doğrudan Üye tarafından Şirket ile paylaşılması vasıtasıyla toplanabilmektedir. 

Kişisel Veriler, Üye Site üzerinde çevrimiçi ziyaretçi olarak giriş yaptığında ve/veya üyelik hesabı oluşturduğunda ve Site üzerinde sunulan hizmetlerden yararlandığında, Şirket tarafından otomatik yöntemlerde de toplanabilmektedir. 

Ayrıca çerezler ve/veya web işaretçileri ve/veya benzer teknolojiler aracılığıyla otomatik yöntemlerle de Kişisel Veriler toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Şirket, yukarıda belirtilen Kişisel Veriler’i, farklı amaçlar için farklı hukuki sebeplere dayanarak işleyebilmektedir.

Kişisel Veriler’in hangi amaçlarla, hangi hukuki sebebe dayanarak işlendiğine dair bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır:
 
5.1.Kişisel Veriler; Üye ile Şirket arasında kurulan Üyelik Sözleşmesi ve/veya Kullanım Koşulları çerçevesinde, KVKK m.5/2-c düzenlemesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

5.1.1.Üyelik kaydının oluşturulabilmesi, üyelik hesabının doğrulanabilmesi ve üyelik hesabının Kişisel Veriler ile eşleştirilebilmesi

5.1.2.Üye’nin Site ile ilgili taleplerinin yanıtlanması, şikayetlerinin ve önerilerinin değerlendirilmesi, yaşadığı sorunların çözülmesi, destek sağlanabilmesi vb. müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi, müşteri hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu hususlarda Üye’ye bildirimlerde bulunulması

5.1.3.Üye’nin Site üzerindeki gerçekleştireceği program desteğine ilişkin gerekli işlemlerin, doğrulamaların ve kontrollerin gerçekleştirilebilmesi ve bu hususlarda Üye’ye bildirimlerde bulunulması

5.1.4.Üye’nin üyelik hesabını ve Site’yi görüntüleyebilmesinin ve kullanabilmesinin sağlanması, Üye’nin program destekçisi olabilmesinin ve programlara destek verebilmesinin sağlanması, Üye’nin Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki işlemleri gerçekleştirebilmesinin sağlanması, sayılan hususlar açısından gerekli işlemlerin, incelemelerin ve denetimlerin yapılabilmesi ve bu hususlarda Üye’ye bildirimlerde bulunulması 

5.1.5.Üye’ye Üyelik hesabı ve Site ile ilgili güncelleme, değişiklik ve gelişmelerin bildirilmesi

5.1.6.Üye’ye ilişkin Kişisel Veriler’in Site verilerinin tutulduğu sunucularda tutulabilmesi

5.1.7. Üye tarafından program destekleme bedellerine ilişkin olarak gerçekleştirilen ödeme işlemleri ile ilgili fatura ve sair mali kayıtların tutulabilmesi ve görüntülenebilmesi 

5.1.8. Üye tarafından program destekleme bedellerine ilişkin olarak gerçekleştirilen ödeme işlemleri ile ilgili kayıtların tutulabilmesi ve görüntülenebilmesi 

5.1.9. Üye’nin geçmiş işlemlerini, faturalarını ve Site üzerindeki işlemlerine ilişkin çeşitli kayıtları tekrar görebilmesinin sağlanması

5.1.10. Site’nin çalışması ve Üye tarafından kullanılabilmesi için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi

5.1.11. Üye’nin Site üzerindeki üyelik hesabına giriş yapabilmesinin ve giriş yaptığı oturumunun sürekli açık kalmasının sağlanması, böylelikle Üye’nin her girişinde tekrar kullanıcı adı/şifre bilgisi girmesine gerek kalmaksızın Site’yi kullanabilmesinin sağlanması

5.1.12. Üye’nin Site’ye gerçekleştireceği girişlerde hatırlanmasının ve tanınmasının sağlanması, Üye’nin Site üzerindeki geçmiş işlemlerinin ve tercihlerinin hatırlanması,

5.1.13. Üye’nin üyelik hesabı ile ilgili olarak gerçekleştirmek istediği işlemleri gerçekleştirebilmesi için Üye’ye destek/yardım sağlanması,

5.1.14. Üye’nin program destekçisi olma işleminin tamamlanmasının sağlanması amacıyla, Üye’nin program destekçisi olurken paylaştığı anons ismi şeklindeki bilgilerinin, destek verdiği programların başında ve sonunda anons edilebilmesi ve/veya Site ve/veya https://acikradyo.com.tr/ internet sitesi, bağlantılı mobil internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yer alan, program destekçilerine teşekkür amaçlı hazırlanan sayfalar üzerinden yayınlanabilmesi

5.2. Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-ç düzenlemesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

5.2.1. Site ve/veya Üye ile ilgili olarak kolluk kuvvetleri, yasal ve idari mercilerden gelen taleplerin yerine getirilebilmesi, gelen resmi yazılara cevap verilmesi, talep ile ilgili bilgilerin paylaşılabilmesi için Kişisel Veriler’in görüntülenmesi ve incelenmesi

5.2.2. Üyelik ve program destekleme süreçlerine ilişkin işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 

5.2.3. Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca saklamakla yükümlü olduğu Kişisel Veriler’in, ilgili mevzuat uyarınca belirtilen süreler boyunca saklanabilmesi 

5.2.4. Şirket’in ve Şirket ile ilişki içerisinde olan kişi ve kurumların teknik, hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak

5.3. Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-e düzenlemesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

5.3.1. Şirket’in Üye ile arasındaki olası uyuşmazlıklarda yasal haklarını kullanabilmesi için, ilgili zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Veriler’in saklanması

5.3.2. Şirket ile Üye arasındaki bir uyuşmazlık halinde, Şirket’in gerekli değerlendirmeyi yapabilmesi ve yasal süreçleri başlatabilmesi için Kişisel Veriler’i incelemesi ve kullanabilmesi

5.4. Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-f düzenlemesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

5.4.1. Site’nin ve Site’de sunulan hizmetlerin Üye’nin kullanımı için kolaylaştırılması, özelleştirilmesi veya geliştirilmesi 

5.4.2. Hile veya dolandırıcılık teşkil eden, güvenlik ihlali oluşturan veya şüpheli ya da hukuka aykırı olabilecek faaliyetlerin önlenebilmesi, tespit edilebilmesi, en aza indirilebilmesi ve soruşturulabilmesi, bu amaçlarla Kişisel Veriler’in görüntülenmesi ve incelenmesi

5.4.3. Site üzerindeki işlem güvenliğini takip edebilmek için, Üye’nin Site üzerindeki kullanım bilgilerinin ve ödeme işlemlerine ilişkin bilgilerin saklanması 

5.4.4. Site ve/veya Üye ile ilgili herhangi bir şikayet ve/veya uyuşmazlığın çözümlenebilmesi, bu amaçla Kişisel Veriler’in görüntülenmesi ve incelenmesi

5.4.5. Üye’nin Site üzerindeki ödeme hareketlerinin ve diğer işlemlerinin incelenebilmesi ve takip edilebilmesi 

5.4.6. Site’nin güvenliğinin izlenmesi ve geliştirilmesi 

6. Kişisel Verilerin Paylaşılması

6.1. Şirket; müşteri hizmetleri, sunucu barındırma (hosting), muhasebe, hukuk, ödeme sistemleri, yazılım desteği, e-posta/sms gönderim hizmeti, bakım/teknik destek hizmetleri ve bunun gibi çeşitli konularda destek hizmetleri aldığı firmalarla, işbu Aydınlatma Metni’nin 5.1. , 5.2. , 5.3. ve 5.4. numaralı maddelerinde sayılan amaçlardan birisinin varlığı halinde ve söz konusu maddelerde veri işleme amaçları için belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kişisel Veriler’i paylaşabilir. 

6.2. Kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler tarafından gönderilen resmi yazılar kapsamında Site ve/veya Üye ile ilgili olarak herhangi bir bilgi-belge talep edilmesi halinde, Kişisel Veriler, söz konusu resmi yazılara cevap verilebilmesi ve talebin karşılanabilmesi amacıyla, ilgili kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler ile, KVKK m.5/2-ç düzenlemesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak paylaşılabilecektir.  

Buna ek olarak Şirket; kolluk kuvvetleri, idari merciler ve/veya yasal merciler ile, işbu Aydınlatma Metni’nin 5.1. , 5.2. , 5.3. ve 5.4. numaralı maddelerinde sayılan amaçlardan birisinin varlığı halinde ve söz konusu maddelerde veri işleme amaçları için belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak da Kişisel Veriler’i paylaşabilir. 

7. Çerezler 

7.1. Çerezler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri

3 numaralı maddede belirtilen Kişisel Veriler, çerezler ve/veya web işaretçileri ve/veya benzer teknolojiler aracılığıyla otomatik yöntemlerle toplanabilmektedir.

7.2. Çerezler Aracılığıyla Toplanabilen Kişisel Veriler’in İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

7.2.1. Çerezler ve/veya web işaretçileri ve/veya benzer teknolojiler aracılığıyla toplanabilen Kişisel Veriler; Üye ile Şirket arasında kurulan Üyelik Sözleşmesi ve/veya Kullanım Koşulları çerçevesinde, KVKK m.5/2-c düzenlemesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

7.2.1.1. Üyelik kaydının oluşturulabilmesi, üyelik hesabının doğrulanabilmesi ve üyelik hesabının Kişisel Veriler ile eşleştirilebilmesi

7.2.1.2. Site’nin çalışması ve Üye tarafından kullanılabilmesi için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi

7.2.1.3. Üye’nin Site üzerindeki üyelik hesabına giriş yapabilmesinin ve giriş yaptığı oturumunun sürekli açık kalmasının sağlanması, böylelikle Üye’nin her girişinde tekrar kullanıcı adı/şifre bilgisi girmesine gerek kalmaksızın Site’yi kullanabilmesinin sağlanması

7.2.1.4. Üye’nin Site’ye gerçekleştireceği girişlerde hatırlanmasının ve tanınmasının sağlanması, Üye’nin Site üzerindeki geçmiş işlemlerinin ve tercihlerinin hatırlanması,

7.2.2. Çerezler ve/veya web işaretçileri ve/veya benzer teknolojiler aracılığıyla toplanabilen Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-ç düzenlemesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

7.2.2.1. Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca saklamakla yükümlü olduğu Kişisel Veriler’in, ilgili mevzuat uyarınca belirtilen süreler boyunca saklanabilmesi 

7.2.3. Çerezler ve/veya web işaretçileri ve/veya benzer teknolojiler aracılığıyla toplanabilen Kişisel Veriler; KVKK m.5/2-f düzenlemesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda amaçlarla işlenebilecektir:

7.2.3.1. Site’nin ve Site’de sunulan hizmetlerin Üye’nin kullanımı için kolaylaştırılması, özelleştirilmesi veya geliştirilmesi, Site’nin performansının arttırılması

7.2.3.2. Üye’nin Site’yi daha etkili kullanabilmesinin sağlanması, Site’nin işlevselliğinin arttırılması ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi  

7.2.3.3. Site’nin ve Üyeler tarafından Site üzerinde gerçekleştirilen kullanımların incelenmesi ve analiz edilmesi

7.3. Çerezler ile Toplanabilen Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirket; işbu Aydınlatma Metni’nin 7.2. numaralı maddesinde belirtilen amaçların varlığı halinde, bu amaçlara ilişkin olarak yine Aydınlatma Metni’nin 7.2. numaralı maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak, üçüncü parti çerez sağlayıcı firmaların Site’ye ekledikleri çerezler aracılığıyla Kişisel Veriler’i toplamalarına izin verebilir. 

8. Üye’nin Hakları

Üye, [email protected] adresine mail atarak kendisiyle ilgili:

a) Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel Veriler’in KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle Üye’nin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme 

haklarına sahiptir. 

9. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması İçin Alınan Tedbirler

Şirket tarafından Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlanması için kullanılmakta olan çeşitli tedbirler arasında https şifreleme protokolü ile veri şifreleme yer almaktadır. 

10. Çeşitli Hükümler

İşbu Aydınlatma Metni, Kişisel Veriler’in sadece Şirket tarafından kullanımı açısından geçerlidir.  

Üye, Şirket haricindeki üçüncü kişilerle kişisel verilerini paylaştığı ve/veya Site üzerinden üçüncü kişi internet sitelerine yönlendirildiği takdirde, söz konusu üçüncü kişilerin kişisel veri politikası ve kişisel veriler ile ilgili uygulamalarına tabi olacaktır.

Şirket, belirtilen durumlardaki üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili eylemleri sebebiyle herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacak olup, Üye belirtilen durumlardan ötürü doğabilecek her türlü talep, şikayet ve zararlarını söz konusu üçüncü kişilere yönlendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

11. Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metni’nin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Aydınlatma Metni’nde değişiklikler ile ilgili olarak Üye’ye gerekli bilgilendirme yapılacaktır.