Açık Radyo Çerez Bildirimi

-
Aa
+
a
a
a

ÇEREZLERE İLİŞKİN
AÇIK RIZA METNİ

İşbu Çerezlere İlişkin Açık Rıza Metni; (kısaca “Açık Rıza Metni”) Hacımimi Mahallesi, Lüleci Hendek Caddesi Koltukçular Çıkmazı No:7 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Anafor Radyo Yayıncılık A.Ş.’nin  (kısaca “Şirket”) veri sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği https://acikradyo.com.tr/ adlı web sitesi ile mobil web sitesi ve Açık Radyo mobil uygulaması (hepsi birlikte kısaca “Uygulama”) üzerinde üyelik hesabı oluşturan gerçek kişi üyelerin ve Uygulama’ya Üye olmadan giriş yapan çevrimiçi ziyaretçilerin (hepsi birlikte kısaca “Üye”) Uygulama üzerinde talep edilen açık rızalarına dayalı olarak analiz çerezleri kullanılması hususuna ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatma yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 

Üye, Uygulama üzerinde çerez kullanımına ilişkin açık rıza vermeden önce işbu Açık Rıza Metni’ni okuduğunu ve kendisinden talep edilen açık rızaya ilişkin olarak bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Uygulama üzerinden analiz çerezlerinin kullanılmasına onay verdiği takdirde, Uygulama’ya eklenen üçüncü parti “Google Analytics” çerezi aracılığıyla otomatik yöntemlerle Üye’nin aşağıda belirtilen kişisel verileri toplanabilecektir:

-Uygulama’ya giriş yapılan cihaz, işletim sistemi, tarayıcı ve mobil uygulama sürümü bilgileri

-Üye’nin Uygulama üzerindeki hareketleri ve kullanım geçmişi

Belirtilen kişisel veriler; Google Analytics çerezlerini sağlayan üçüncü kişi Google, Inc tarafından Uygulama üzerinden otomatik yöntemlerle toplanacak ve Şirket ile paylaşılacaktır.  

Şirket, bu şekilde kendisiyle paylaşılan kişisel verileri, Üye’nin açık rızasının alınması hukuki sebebine dayalı olarak, Üye’nin Uygulama’yı ne şekilde kullandığının analiz edilebilmesi, performans analizi yapılabilmesi ve Üye’nin Uygulama üzerindeki deneyiminin iyileştirilebilmesi amacıyla işleyebilecektir.

Belirtilen kişisel veriler, Google, Inc tarafından da aşağıda yer verilen gizlilik politikaları kapsamında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Üye, Uygulama üzerindeki Google Analytics çerezlerini sağlayan üçüncü kişi Google, Inc şirketinin aşağıda yer alan gizlilik politikalarını da okuduğunu, bunlarla ilgili olarak da işbu Açık Rıza Metni kapsamında bilgilendirildiğini kabul eder:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/tr/

https://policies.google.com/privacy?hl=tr


Üye, açık rıza vermiş olsa dahi, aşağıda belirtilen adres üzerinden Google Analytics çerezlerini devre dışı bırakabilecektir:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Üye, KVKK m.11 uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir;

a) Kişisel Veriler’in işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel Veriler’in KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle Üye’nin zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Üye, sayılan haklarını aşağıda belirtilen e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle kullanabilecektir:

[email protected]