Açık Radyo Nedir?

-
Aa
+
a
a
a

13 Kasım 1995'te yayına geçen Açık Radyo, İstanbul ve çevresine yayın yapan "bölgesel" bir radyo istasyonu.

Ayrıca, 62 ortaklı bir Anonim Şirket, ama, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar gibi çalışıyor; üç aşağı-beş yukarı eşit pay sahibi 62 ortağı olan bir kolektif. Hissedarların her birinde “ortaklık belgesi” olarak Abidin Dino'nun 1’den 100’e kadar numaralanmış “Tuğralar” serisi litografilerinden biri var. Tuğraların arkasında şu ibare yer alıyor: “Özgür, bağımsız, demokratik, haysiyetli, duyarlı ve sıradışı bir radyo kurma projesine, 1995’te verdiğiniz desteğin Türkiye’de yeni projelere örnek olması dileğiyle...”

Faaliyetlerinde kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Açık Radyo hiçbir çıkar ve sermaye grubuna bağlı değil. Tabiî devlete de. Çoğulcu demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hak ve özgürlükleri dışında, hiçbir "ideoloji"ye de bağlı değil. Dolayısıyla, bağımsız. Hatta, büyük para ve güç odaklarının sahipliği altında boğulan bir medya ortamında, Türkiye'nin -ve belki de dünyanın- ender bağımsız yayın organlarından biri olduğu da söylenebilir.

Şiârı:"Kâinatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo"

*This page is also available in English.

Detaylar için:

Açık Radyo'nun programcıları kimlerdir?

Açık Radyo'nun genel sadası ve programları hakkında bilgi

26 yıl boyunca Açık Radyo stüdyosunda ağırladığımız konuklarımızdan bazıları

Açık Radyo'nun ilgi alanlarından bazıları

Açık Radyo ekibi

Açık Radyo Kitapları

Açık Radyo'nun dinleyicisi ve 21 yıldır devam eden Dinleyici Destek Projesi

Açık Radyo'nun ödülleri

İnternet'te Açık Radyo

Açık Radyo'nun uluslararası bağları

Açık Radyo'nun düzenlediği ve dahil olduğu bazı etkinlikler

Açık Radyo'nun yansımaları