Halil Turhanlı

-
Aa
+
a
a
a
11 Kasım 2016

Cuma Adlı Adamlar'da bu hafta Etienne Balibar'ın "Eşitliközgürlük" ve "Yurttaşlık" kitaplarından yola çıkarak ulus devlet bünyesinde yurttaşlar topluluğunun devletle kolektif özdeşleşmesinin yerini alacak insan eşittir yurttaş denklemini kuracak bir gelişmenin mümkün olup olmadığını konuştuk.

05 Mayıs 2010

40 yıl önce 4 Mayıs'ta, ABD'de Ohio'da Kent State Üniversitesi'nde, Vietanam Savaşı'na ve Kamboçya'nın işgaline karşı yapılan bir protesto gösterisinde 4 öğrenci öldürülmüştü. Halil Turhanlı, bu affedilmemesi ve unutulmaması gereken olayı 40. yılında Açık Dergi'de anlattı. Dinleyin...

15 Mart 2010
Gillespie'ye göre 50'lerde çok sayıda caz müzisyeninin İslamiyet'e yönelmelerinin nedeni İncil'deki "kardeşini sev" buyruğuna rağmen beyazların siyahları kardeşten saymamaları.
05 Kasım 2009
Helenistik çağın felsefecileri, evreni büyük, kusursuz bir yuvarlak olarak düşünmüş ve adını "kozmos" koymuşlardı. Geometrik bir biçim olarak yuvarlağı idealleştiriyor, dünyayı yüce geometrik bir biçim olarak algılıyorlardı.
07 Temmuz 2009
Güçlü şairin metaforlarla örülü dili empati uyandırma gücüne de sahiptir. Başkalarının deneyimlerini, onların acılarını, ıstıraplarını anlamamıza yardımcı olur. Acı çeken ötekilerle yakınlaşmamızı sağlar. Toplumun ahlaki ilerlemesi için gerekli olan dayanışmayı sağlar.
27 Kasım 2008

Halil Turhanlı Açık Dergi'de, geçtiğimiz Ekim ayının son günlerinde yitirdiğimiz, Amerikalı yazar, tarihçi ve radyocu Studs Terkel'ı anlattı.

03 Nisan 2007
Cuma Adlı Adamlar'da, Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Amerikalı yazar ve düşünür Kenneth Burke'ün, bundan neredeyse 70 yıl önce eko-eleştiri ve retorik gibi alanlarda dile getirdiği, günümüzü de çok yakından ilgilendiren fikirleri hakkında konuşuyorlar.
24 Ocak 2006
Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Glorıa Anzaldua'nın Sınırlar, Chela Sandoval'ın Ezilenlerin Metodolojisi adlı kitaplarından ve Donna Haraway'in Cyborg Manifesto başlıklı makalesinden yola çıkarak, "sınırda yaşamak" durumundan konuşuyorlar.
12 Aralık 2005
Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Dylan Thomas'ın radyo oyunlarından yola çıkarak, sanatı, çocukluğu, insan olma durumunu, radyoyu konuşuyorlar.
12 Mayıs 2005
Bugünün ırkçılık kuramı ırktan söz etmiyor bize. Tarihsel kültürlere ve bu kültürlere aidiyet temeline dayanan, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada bulunmalarını, yaşayabilme olasılıklarını kabul etmeyen, sınırları çok kalın hatlarla çizen bir ırkçılık söz konusu.
03 Eylül 2004
Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Jean Rouch'un Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında yaptığı bir belgesel filmden yola çıkarak sömürgecilik kavramı üzerinde duruyorlar: "Kendi dilin yoksa kendi tarihini de yazamazsın. Sömürgeci, siyah adamın dilini gasp ediyor, onu belleksizleştiriyor.
02 Temmuz 2004
Alternatif medyanın amacı, kamuya duyurulmayan ama kamuyu çok yakından ilgilendiren, kamuya çarpıtılarak iletilen haberleri insanların kolaylıkla erişebileceği kanallarda yayımlamak.
11 Haziran 2004
Eliot'ın benzetmesiyle onun romanlarındaki kadınlar "denize kavuşmaya çalışan ırmaklar" gibiler, kavuşamasalar da önlerine konmuş olan bentleri, sınırları aşıp denize ulaşmaya çalışıyorlar.
24 Mayıs 2004
İsrailli iki genç mimar, Eyal Weizman ve Rafi Segal hazırladıkları "Sivil İşgal" (Civilan Occupation) adlı bir katalogda işgalin bu ikinci cephesini çok ayrıntılı ve çarpıcı bir biçimde açıklıyorlar.
24 Mart 2004
Vahşi ormanlarda yaşayan Zapatistalar'ın dijital bombardımanları; güncel bir anarşizm biçimi: hactivizm ve bunun doğurduğu etik tartışmalar; medyada egemenlerin söylemine bir karşı duruş: "taktik medya"...
21 Şubat 2004
Avrupa-merkezci düşünce Rönesans'ın bir sonucu; pek çok alanda dinsel düşünceden, eski metafizikten uzaklaşılmış, eşitlik düşüncesi yaygınlaşmış. Beri yandan da Avrupalılar dünyayı fethe girişip, bunu meşrulaştırmak için Avrupa-merkezci bir kurguya ihtiyaç duymuş.
21 Temmuz 2003
"Biz de reklamlara dayandığımızda, şirket radyosu olduğumuzda mediyokrat olmaktan kurtulamayacağız. Dinleyici sponsorluğunda ısrar etmemizin nedeni mediyokrasiden korunmak" diye altını çizmiş Lewis Hill.
20 Haziran 2003
"Avrupa'da Bakunin'den bu yana özgürlük düşüncesini böylesine tutkuyla savunan birisi çıkmadı" diyor Walter Benjamin, Breton için. Marx demiyor da Bakunin diyor...
09 Haziran 2003
"Skidrow" dediğimiz yerler, bir Gus Van Sant filmindeki işsiz güçsüzler, Greyhound otobüsündeki Meksikalılar... Halil Turhanlı ile Ömer Madra, "Cuma Adlı Adamlar"da Baba Bush'un "küçük Beyrut" diye küçümsediği, "yaratıcı sınıfın doğduğu" Portland sokaklarında dolandılar...
13 Eylül 2002

İnsanın dahi şey'e indirgendiği metalar dünyasının yerine armağan ekonomisini koymak, içten ve çıkarsız ilişkiler örgütlemek bugün de önem taşıyor. Armağan ekonomisi bizlere, yabanıl kalmış, ama yabancılaşmamış insanın dünyasını geri verebilir...

26 Temmuz 2002
"Kötülüğün metafizikçisi" George Bataille kutsalı, kan ve semen, sidik ve dışkıyla kirlenmiş olanda bulmuş; her türlü tabu karşısında dayanılmaz bir aşma isteği duymuştur.
21 Mayıs 2002
"Lenny Bruce bir hipster idi" diyor Albert Goldman ve sürdürüyor, "50'lerin büyük mitinin odak noktasındaydı: Yeraltı Adamı.
19 Mart 2002
Thom Gunn, şiirlerinde sık sık karşımıza çıkan bazı figür ve imgelerle kişisel bir ikonografi yaratmıştır. Elvis Presley, Marlon Brando, James Dean, Charles Manson, siyah deri ceketliler... Bu figürler bir duruşu, 'kıyıda' varoluşu sembolize ederler.
12 Kasım 2001
David Wojnarowicz baskı altında geçen çocukluğundan, New York sokaklarındaki zorlu yeniyetmelik yıllarından, Amerikan rüyasının gölgesinde yaşadığı kısa hayatından beslenen sanatıyla damgalanmış bir azınlığın saklı tarihine katkıda bulundu.
09 Kasım 2001

Sinema tarihinin genelde anlatı sinemasının tarihi olarak yazılmasını eleştiren Tom Gunning, sinemanın atraksiyon sanatı olarak doğduğunu, öykü anlatmaya başladıktan sonra dahi bu özelliğini bütünüyle yitirmediğini, atraksiyon sinemasının yeraltına indiğini, burada değişik öğelerin alternatif sin