Cuma Adlı Adamlar

Yeraltından not(a)lar...

Halil Turhanlı, Ömer Madra
44. Yayın Dönemi: 24 Ekim 2016 - 23 Nisan 2017
Her Cuma 11:00 - 12:00 arasında.
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS

Halil Turhanlı ve Ömer Madra 

09 Aralık 2016
Cuma Adlı Adamlar'da Prof. Meyda Yeğenoğlu Halil Turhanlı ve Ömer Madra'nın konuğuydu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından basılan Avrupa'da İslâm, Göçmenlik ve Konukseverlik başlıklı kitabından yola çıkarak Batı'nın göçmenlere karşı tutumunu, Derrida'nın "koşulsuz konukseverlik"...
09 Aralık 2016 tarihli program
11 Kasım 2016
Cuma Adlı Adamlar'da bu hafta Etienne Balibar'ın "Eşitliközgürlük" ve "Yurttaşlık" kitaplarından yola çıkarak ulus devlet bünyesinde yurttaşlar topluluğunun devletle kolektif özdeşleşmesinin yerini alacak insan eşittir yurttaş denklemini kuracak bir gelişmenin mümkün olup olmadığını konuştuk.
11 Kasım 2016 tarihli program
23 Eylül 2016
Cuma Adlı Adamlar'da bu hafta tarihçi ve yazar Peter Linebaugh'la yaptığımız bir söyleşiyi biraz gecikmeli olarak yayınladık. Peter Linebaugh "Müşterek Aalanlar" başlıklı bir konferans için Haziran ayında İstanbul'daydı, kendisiyle konferansın kapsamıyla çok yakından ilgili olan son kitabından yola...
23 Eylül 2016 tarihli program
19 Şubat 2016
Cuma Adlı Adamlar'da konuğumuz hukukçu, yazar Fethiye Çetin idi. Kendisiyle tehcir ve soykırımın hukuki boyutunu, gaspedilen malları, gasp ve talan üstüne kurulan ekonomik düzeni konuştuk.
19 Şubat 2016 tarihli program
08 Ocak 2016
Cuma Adlı Adamlar'da bu hafta konuğumuz kısa bir süre önce yayımlanan " Sonuna Doğru " başlıklı kitabı dolayısıyla E. Ahmet Tonak'tı.
08 Ocak 2016 tarihli program
03 Nisan 2007
Cuma Adlı Adamlar'da, Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Amerikalı yazar ve düşünür Kenneth Burke'ün, bundan neredeyse 70 yıl önce eko-eleştiri ve retorik gibi alanlarda dile getirdiği, günümüzü de çok yakından ilgilendiren fikirleri hakkında konuşuyorlar.
24 Ocak 2006
Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Glorıa Anzaldua'nın Sınırlar, Chela Sandoval'ın Ezilenlerin Metodolojisi adlı kitaplarından ve Donna Haraway'in Cyborg Manifesto başlıklı makalesinden yola çıkarak, "sınırda yaşamak" durumundan konuşuyorlar.
12 Aralık 2005
Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Dylan Thomas'ın radyo oyunlarından yola çıkarak, sanatı, çocukluğu, insan olma durumunu, radyoyu konuşuyorlar.
12 Mayıs 2005
Bugünün ırkçılık kuramı ırktan söz etmiyor bize. Tarihsel kültürlere ve bu kültürlere aidiyet temeline dayanan, farklı kültürlerden gelen insanların bir arada bulunmalarını, yaşayabilme olasılıklarını kabul etmeyen, sınırları çok kalın hatlarla çizen bir ırkçılık söz konusu.
03 Eylül 2004
Halil Turhanlı ve Ömer Madra, Jean Rouch'un Cezayir Bağımsızlık Savaşı sırasında yaptığı bir belgesel filmden yola çıkarak sömürgecilik kavramı üzerinde duruyorlar: "Kendi dilin yoksa kendi tarihini de yazamazsın. Sömürgeci, siyah adamın dilini gasp ediyor, onu belleksizleştiriyor. Böylelikle onun...
02 Temmuz 2004
Alternatif medyanın amacı, kamuya duyurulmayan ama kamuyu çok yakından ilgilendiren, kamuya çarpıtılarak iletilen haberleri insanların kolaylıkla erişebileceği kanallarda yayımlamak. Yani algı kapılarını açmak, algı düzenini değiştirmek, kolonize edilmiş olan zihinleri biraz değiştirmek, alt üst...
11 Haziran 2004
Eliot'ın benzetmesiyle onun romanlarındaki kadınlar "denize kavuşmaya çalışan ırmaklar" gibiler, kavuşamasalar da önlerine konmuş olan bentleri, sınırları aşıp denize ulaşmaya çalışıyorlar. Eliot'ın romanlarını önemli kılan, kadın kahramanlarının bu anlamdaki "başarısızlıkları", yılmadan mücadele...
24 Mayıs 2004
İsrailli iki genç mimar, Eyal Weizman ve Rafi Segal hazırladıkları "Sivil İşgal" (Civilan Occupation) adlı bir katalogda işgalin bu ikinci cephesini çok ayrıntılı ve çarpıcı bir biçimde açıklıyorlar. Mimarinin nasıl militarist amaçlarla kullanıldığını, orduya ait işlevin nasıl orada yerleşen sivil...
24 Mart 2004
Vahşi ormanlarda yaşayan Zapatistalar'ın dijital bombardımanları; güncel bir anarşizm biçimi: hactivizm ve bunun doğurduğu etik tartışmalar; medyada egemenlerin söylemine bir karşı duruş: "taktik medya"... Turhanlı ile Madra, iktidarlara yönelik kitle iletişim araçları marifetiyle yürütülen yeni...
21 Şubat 2004
Avrupa-merkezci düşünce Rönesans'ın bir sonucu; pek çok alanda dinsel düşünceden, eski metafizikten uzaklaşılmış, eşitlik düşüncesi yaygınlaşmış. Beri yandan da Avrupalılar dünyayı fethe girişip, bunu meşrulaştırmak için Avrupa-merkezci bir kurguya ihtiyaç duymuş. Onca bilimsellik iddiasına karşın...
21 Temmuz 2003
"Biz de reklamlara dayandığımızda, şirket radyosu olduğumuzda mediyokrat olmaktan kurtulamayacağız. Dinleyici sponsorluğunda ısrar etmemizin nedeni mediyokrasiden korunmak" diye altını çizmiş Lewis Hill. 1947'de kurduğu KPFA öğrenci hareketinin, ifade özgürlüğünün başlatıcısı, katalizörü, onu...
20 Haziran 2003
"Avrupa'da Bakunin'den bu yana özgürlük düşüncesini böylesine tutkuyla savunan birisi çıkmadı" diyor Walter Benjamin, Breton için. Marx demiyor da Bakunin diyor... Kaldırım taşlarından barikat kuran avantgard ruhu canlandırmaya çalışanlardan Halstead sokağı otobüsüne dek uzanan, sürrealizmin...