Chris Hedges

26 Temmuz 2017

“Basit gerçek şu ki, beslenme tarzımız son 50 yıl içinde kökünden değişmiş durumda. Beslenme biçimindeki bu değişimler halk sağlığına sigara içmek kadar büyük bir tehdit oluşturuyor. Fazla yağ, fazla şeker ya da tuz, kalp hastalıklarına, kansere, obeziteye ve diğer öldürücü hastalıklara doğrudan bağlanabilmektedir ve bağlanıyor da. Toplamda, Amerika Birleşik Devletleri’nde başlıca 10 ölüm sebebinden altısının beslenme tarzımızla bağlantılı olduğu saptanmıştır." 

03 Temmuz 2017

İklim değişikliğinin yaratacağı kasvetli geleceği gözüpeklikle kabullenen bir kederi kucaklamalıyız. Her türlü direniş eyleminden –o nafile bir eylem olsa bile –bir zafer çıkartmak zorundayız. Afrikalı-Amerikalılar belki de yalnızca ezilenlere özgü bir kavrayışla anlıyorlar ki, şahsiyetimiz ve haysiyetimiz, bizleri ölümün pençesine hapsetmiş olan habis güçleri adlı adınca adlandırıp, onlara direnebilme yeteneğimizle ölçülecektir. 

08 Mayıs 2017

Dağılıp gitmekte olan medeniyetlerin son günlerinde budalalar dizginleri ele geçirir. Budala generaller ülkeyi batıran kazanılması imkânsız sonsuz savaşlara girişir. Budala iktisatçılar zenginler için vergi indirimleri, yoksullar için sosyal hizmet kesintileri talep ederken ekonomik büyüme masalları anlatır...

18 Şubat 2017

Yalanlar öyle bir atmosfer yaratır ki, bu ortamda herkesin yalan söylediği varsayılır. Hakikat şüpheli ve müphem bir hale bürünür. Anlatılanlara, doğru oldukları için değil, hatta kulağa doğru gibi geldikleri için bile değil, duygusal bakımdan cazip oldukları için inanılmaya başlanır. Sistemli bir şekilde yalan söylenmesinde esas amaç, Arendt’in yazdığı gibi “bizatihî insan doğasının dönüştürülmesi”dir. Yalanlar eninde sonunda, büyülü düşünceye teslim olan ve olup bitene aldırmaktan vazgeçen halkta bir uyurgezerlik halini besleyip büyütecektir. 

18 Şubat 2015
Biz gökten füzeler yağdırıyoruz, evlerinde birbirine sarılıp büzüşerek bekleşen aileleri yakıp kül ediyoruz. Onlar bir kafesin içinde büzüşüp bekleşen pilotu yakıp kül ediyorlar.
16 Ocak 2015
Fransa'da hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya karşı girişilen terörist saldırı, ifade özgürlüğüne ilişkin değildi. Radikal İslam'la da ilgili değildi. Kurmaca bir medeniyetler çatışmasını da göstermiyordu. Ufukta beliren bir distopyanın habercisiydi bu saldırı.
24 Kasım 2014
Ekolojik çöküş ve yokoluştan kendimizi kurtarabilmek amacıyla radikal değişimleri gerçekleştirebilmek için şunun şurasında en iyi ihtimalle birkaç yılımız kaldı.
24 Haziran 2014
Irak - Şam İslam Devleti'nin karalara bürünmüş savaşçıları, çökmüş bir orduyu ve dehşete kapılmış Iraklıları önlerine katıp Bağdat'a doğru ilerlerken, Amerikan imparatorluğunun hortlak çehresini aynadan bize geri yansıtıyor.
26 Ağustos 2013
Mazlumların bağırlarına bastıkları inanç sistemleri müsamahasız olabilir, ama bu inanç sistemleri küresel elitlerin onların üzerine bindirdiği adaletsizliğe, devlet şiddetine ve kıyıcılığa karşı bir cevap. Düşmanımız radikal İslam değil. Düşmanımız küresel kapitalizm.
01 Aralık 2012
Dünya Bankası tarafından yayımlanan rapora göre, karbon salımını durdurmak için acilen radikal önlemler almalı ya da bütün ekosistemin çöküşüne, gezegenin üzerinde yaşayan canlıların milyonlarcasının yerinden yurdundan olmasına, acı çekmesine ve ölümüne hazır olmalıyız.
18 Kasım 2011
Welcome to the revolution. Our elites have exposed their hand. They have nothing to offer. They can destroy but they cannot build. They can repress but they cannot lead. They can steal but they cannot share. They can talk but they cannot speak.
18 Ekim 2011
Benim direnişim nefretten değil, sevgiden kaynaklanıyor: Şirketlerin çarpık kâr kültürünün anlamsız ve aşırı duygusal bulduğu şeylerin hepsine duyduğum sevgiden: Çocuklara, göllere, ağaçlara, ötücü ardıç kuşunun ormanın derinliklerindeki şarkısına...
01 Mart 2011
Protests are rending the fabric of the U.S.-backed dictatorships in Tunisia, Yemen, Jordan, Egypt and Libya. They are flickering to life in the U.S. in states like Wisconsin.
15 Şubat 2011
The extraction and burning of coal in 26 states is perhaps the most urgent environmental concern facing the United States.
31 Ocak 2011
The uprising in Egypt, although united around the nearly universal desire to rid the country of the military dictator Hosni Mubarak, also presages the inevitable shift within the Arab world away from secular regimes toward an embrace of Islamic rule.
12 Ocak 2011
Corporations gain very lucrative profits from war, even wars we have no chance of winning.
15 Aralık 2010
We may feel, in the face of the ruthless corporate destruction of our nation, our culture, and our ecosystem, powerless and weak. But we are not. We have a power that terrifies the corporate state.
30 Kasım 2010
There is no hope left for achieving significant reform or restoring our democracy through established mechanisms of power. The electoral process has been hijacked by corporations.
30 Kasım 2010
Any act of rebellion, any physical defiance of those who make war, of those who perpetuate corporate greed and are responsible for state crimes, anything that seeks to draw the good to the good, nourishes our souls and holds out the possibility that we can touch and transform the souls of others.
28 Eylül 2010
We who turn ourselves into objects of worship and build ruthless systems of power to control the world around us will get what we are due