Salgınlar Çağı: Pandemide Sağlık

-
Aa
+
a
a
a

Salgınlar Çağı: Pandemide Sağlık Programda dünyayı etkileyen COVID-19 dışı salgınlar da dahil olmak üzere salgınların genel olarak dinamiği, nedenleri, dünya genelinde yayılımı ve sona erme biçimlerini, COVID-19 pandemisinin Türkiye’deki ve dünyadaki son durumunu, pandemi zemininde gelişen ikincil sağlık sorunlarını, sağlık çalışanlarının sorunlarını, pandeminin yol açtığı ya da pandemi gerekçe gösterilerek uygulanan programların yarattığı toplumsal sorunların ekonomik, demokratik ve ekolojik perspektiften yorumu, sağlık ve hastalık kavramlarının zaman içerisinde değişen anlamı ele alınıyor.

 
Her perşembe Açık Gazete'nin içinde 08.30'da
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Osman Elbek, Kayıhan Pala
 
53. Yayın Dönemi: 3 Mayıs 2021 - 31 Ekim 2021