Açık Bilinç

Bilim ve Felsefe Sohbetleri

Güven Güzeldere
44. Yayın Dönemi: 24 Ekim 2016 - 23 Nisan 2017
Salı sabahları Açık Gazete'nin içinde.
[email protected]
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS
24 Şubat 2017
Açık Bilinç'te zaman zaman, çeşitli vesilelerle Veri Madenciliği konusunu ele aldık. Konuyla ilgili dinleyicilerimize kolaylık sağlayacağını düşünerek bu programları biraraya topladık.
20 Eylül 2016
Bilkent Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tolga Çukur’la beyin görüntülemede çığır açacak çok ilginç bir soruyu tartıştık: Beyin sinyallerinden yola çıkarak bir kişinin zihninden neler geçmekte olduğunu yeniden yapılandırabilir, ortaya çıkartabilir miyiz?
20 Eylül 2016 tarihli program
06 Eylül 2016
Açık Bilinç programında son iki haftada Gülen cemaat yapısının dünyadaki diğer tarikatlarla benzeyen ve benzemeyen yönlerinden söz etmiştik. Bu hafta, Cemaat'in yurtdışında, akademi ve medya alanlarında hangi yöntem ve  stratejileri kullandığını, nasıl örgütlenerek büyüdüğünü ele aldık.
06 Eylül 2016 tarihli program
23 Ağustos 2016
Geçen hafta 1990larda çok farklı kültürel ortamlarda yeşermiş iki tarikattan söz etmiştik: Heaven's Gate (ABD) ve Aum Shinrikyo (Japonya). Bu hafta Gülen cemaat yapısının dünyadaki diğer tarikatlarla benzeyen ve benzemeyen yönlerini ele aldık. Cemaat/tarikat mensubiyetinin psikolojik iç...
23 Ağustos 2016 tarihli program
16 Ağustos 2016
Açık Bilinç'te bu hafta bilişsel bilimler ışığında cemaat/tarikat mensubiyetinin iç dinamiklerini konuştuk. Yalnızca 20. Yüzyıl tarihi bile, hem Batı'da hem Doğu'da kültürel altyapı farklarına rağmen pek çok ortak nitelik barındıran cemaatlerle dolu. Ülke gündeminden düşmeyen Gülen Cemaati'ni ve...
16 Ağustos 2016 tarihli program
09 Ağustos 2016
Prof. Dr. Yaman Örs'ü geçtiğimiz günlerde kaybettik.  Açık Bilinç'te iki hafta önce bir süredir devam ettiğimiz beyin görüntüleme serisine ara vererek kendisiyle kısa süre önce evrim kuramı üzerine yaptığımız söyleşiyi yayınlamıştık. Kaçıranlar için burada.
09 Ağustos 2016 tarihli program
26 Temmuz 2016
Bir kişinin yalan söylüyor olduğu fiziksel ölçümlerle anlaşılabilir mi? Bu hafta Açık Bilinç'te bu sorunun cevabını tartıştık.
26 Temmuz 2016 tarihli program
19 Temmuz 2016
Bu hafta Açık Bilinç'te Doç. Dr. Burak Acar’la demans ve beyin görüntülemede bilgi işleme teknolojilerinden söz ettik.
19 Temmuz 2016 tarihli program
12 Temmuz 2016
Açık Bilinç'te bu hafta Prof. Dr. Ayşenil Belger’le otizm ve bu konudaki yeni beyin görüntüleme araştırmalarından söz eettik. Geniş bir spektrum içinde yer alan ve çocukların yanısıra ailelerini de derinden etkileyen otizmi bir hastalık değil de sosyal iletişim ve davranışlarda farklılık, bir tür...
12 Temmuz 2016 tarihli program
28 Haziran 2016
Açık Bilinç’te UNC Chapel Hill ve Duke Üniversite'sinde öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşenil Belger’le şizofreni ve beyin görüntüleme araştırmaları hakkında konuştuk.
28 Haziran 2016 tarihli program
21 Haziran 2016
Açık Bilinç’te, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Başar Bilgiç'le futbol aşkının beyindeki yansımasını ve “beynin karanlık gücü” dahil pek çok ilginç konuyu konuştuk.
22 Haziran 2016 tarihli program
14 Haziran 2016
Açık Bilinç'te bu hafta Dr. Mustafa Seçkin’le beyin - dil ilişkisini ve afazi hastalığını konuştuk.
14 Haziran 2016 tarihli program
07 Haziran 2016
Bu hafta Prof. Hakan Gürvit'le, insanlarda dil anlama ve kullanmaya dair en önemli beyinsel bozukluk olan afaziden söz ettik.
07 Haziran 2016 tarihli program
31 Mayıs 2016
Açık Bilinç’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Metehan Çiçek’le geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ulusal Sinirbilim Kongresi'ni ve nörogörüntüleme konusunu konuştuk.
31 Mayıs 2016 tarihli program
24 Mayıs 2016
Bu hafta Açık Bilinç’te, "Beyni ölçerek zihni anlayabilir miyiz?" sorusunu masaya yatırdık. İnsan bedeninde zihinsel niteliklerin temelini oluşturan organın beyin olduğu düşüncesi, Eski Mısır ve Yunan dönemlerine kadar gidiyor.
24 Mayıs 2016 tarihli program
17 Mayıs 2016
Açık Bilinç’te bu hafta, Sapolsky'nin babunlarda iktidar ve  güç dengelerini gözleyerek yazdığı "Barışın Doğal Bir Tarihçesi" başlıklı makalesinden yola çıkarak insan doğası ve barış hakkında konuştuk.
17 Mayıs 2016 tarihli program
10 Mayıs 2016
/ Elio Della Ferrera
Bu hafta Açık Bilinç’te, biyolojik dünyada "Hakimiyet Hiyerarşisi" sisteminden, tahakküm ve biattan söz ettik. Stanford Üniversitesi’nden R.Fernald ve R.Sapolsky'nin araştırmaları ışığında, biyolojide tahakküm ve biat örneklerine baktık.
10 Mayıs 2016 tarihli program
04 Mayıs 2016
Açık Bilinç’te bu hafta, psikoloji alanında Dunning-Kruger Sendromu olarak bilinen ‘kifayetsiz bihaber’lik durumundan söz ettik. Dunning-Kruger Sendromu, 'cahil cüreti' denilen durumu sosyal psikoloji terimleriyle tanımlıyor.
03 Mayıs 2016 tarihli program
26 Nisan 2016
Açık Bilinç'te bu hafta “olağanüstü bilinç halleri”nin öneminden ve bilim içindeki yerinden söz ettik. "Değiştirilmiş bilinç halleri" çerçevesinde lusid rüya, trans hali, ve ölüme yakın deneyimlerin anlam ve etkilerini konuştuk.
26 Nisan 2016 tarihli program
19 Nisan 2016
Bu hafta LSD'nin beyin ve bilinç üzerindeki etkilerine dair iki yeni araştırma aktarıyoruz. Londra Kraliyet Koleji'nin öncülüğünde geniş bir işbirliğiyle gerçekleştirilmiş çalışmalar, geçen hafta iki bilim dergisinde yayımlandı. 
19 Nisan 2016 tarihli program