Ortaçağ'da felsefe ne durumdaydı? 

-
Aa
+
a
a
a

“Ortaçağ felsefesini tanımlayan sorular var mı? Tümeller sorunu nedir, nasıl çözümler önerilmiştir?”, Dr. Levent Kavas anlattı.

Ortaçağ felsefesi etrafında
 

Ortaçağ felsefesi etrafında

podcast servisi: iTunes / RSS

Felsefe Portreleri/Okulları serisinde, Stoacılık ve Yeni Platonculuk akımlarının ardından, Ortaçağ düşüncesine giriş yapıyoruz. Yaklaşık bin yıllık çok uzun bir dönem olan ve içinde hem Hristiyanlık hem de İslam'ın yaygınlaştığı süreçleri barındıran Ortaçağ'ın farklı aşamalarında düşünürler neleri dert ediniyordu? Hangi sorular neden öne çıktı?

Resimdeki Romalı düşünür Boethius, Ortaçağ düşüncesinin kapısını aralayan bir felsefeci olarak görülebilir. 44 yaşındayken siyasi sebeplerle işkenceyle öldürülmüş olduğu düşünülüyor ve bugün Hristiyanlık dünyasında aziz olarak kabul ediliyor. Boethius'u izleyen yıllarda Ortaçağ felsefecileri hangi sorulara odaklandılar? Bu soruları niçin önemli buluyorlardı? 

Ortaçağ felsefesi ile özdeşleştirilen önemli bir felsefe sorusu, "Tümeller Problemi" olarak bilinir.

Latince “universalis” teriminden gelen ve "genel terim" olarak tanımlayabileceğimiz "tümel" nedir, niçin bugün dahi tartışılmakta olan önemli bir problem oluşturur?