Ortaçağ'ın "İslam düşünürleri"

-
Aa
+
a
a
a

Açık Bilinç’te bu hafta, Ege Üniversitesi’nden felsefeci Mehmet Kuyurtar’la Ortaçağ’ın İslam düşünürlerini söz konusu ediyoruz.

Ortaçağ'ın "İslam düşünürleri"
 

Ortaçağ'ın "İslam düşünürleri"

podcast servisi: iTunes / RSS

Ortaçağ, yaklaşık olarak 5. ve 15. yüzyıllar arasındaki uzun, bin yıllık dönemdir. İslam'ın ortaya çıkışı da bu dönemin başlarına denk geliyor.

Metafizik soruların baskın olduğu Ortaçağ Felsefesi'nde İslam'ın doğuşu, düşünce coğrafyasını Akdeniz/Avrupa havzasından Asya'ya doğru genişletti.

Ortaçağ'daki en temel felsefe kavramlarını ve sorularını, önceki iki hafta boyunca Dr. Levent Kavas’la konuşmuştuk.

İslam düşünürleri, felsefe sorularının odağını nasıl değiştirdiler, kendileri hangi felsefecilerden etkilendiler, düşünce dünyasına hangi yenilikleri getirdiler? "Aklın rolü" konusu niçin merkezi bir yer oluşturdu?

Aralarında görüş ayrılıkları var mıydı?

Hatta şunu bile sorabiliriz: Batı'daki nitelemeyle "İslam felsefecileri" olarak bilinen bu grup, yekpare bir görüşe sahip miydi? Farabi, Gazali, İbn Sina… hepsi aynı anlamda Müslüman mıydı? İnanç sistemleri arasında farklar ve anlaşmazlıklar oldu mu?

Ortaçağ İslam düşüncesini, bu konuların önde gelen uzmanlarından Mehmet Kuyurtar anlatacak.

Gelecek hafta da bu seriye Ortaçağ tıbbının ve felsefesinin en önemli isimlerinden İbn Sina hakkında konuşarak devam edeceğiz.