Referandum Sürecinde Açık Bilinç'te Seçmen Karar ve Davranış Mekanizmaları Serisi

Diğer Program: 
Açık Gazete

Referandum Sürecinde Açık Bilinç'te Seçmen Karar ve Davranış Mekanizmaları Serisi

11 Nisan 2017

Açık Bilinç’te, Türkiye’nin yeni Anayasa referandumu süreciyle eşzamanlı olarak, seçmen karar ve davranış mekanizmalarını, algı manipülasyonu ve psikolojik etkiler ışığında tartışan, dijital dünyanın yeni seçim kampanyası yöntemlerini inceleyen ve rejim değişikliklerinin tarihsel çerçevesi içinde referanduma götürülen yeni Anayasa metnini değerlendiren bir dizi program yaptık. Tamamı burada: