Açık Radyo'nun Yansımaları

Türkiye ve dünya medyasında Açık Radyo’nun yayınları, yapısı, programcıları, programları ve etkinlikleri hakkında şu ana kadar 6 binden fazla sayıda haber, yazı, röportaj vb. yayımlandı (ayda yaklaşık 30, günde 1 haber/değinme). Türkiye’deki belli başlı bütün televizyon kanallarında radyo hakkında yaklaşık 120 haber-röportaj yapıldı. Açık Radyo üzerine üç belgesel film çekildi, bunlardan biri, programcılardan Beysun Gökçin’in, radyonun 10. yıldönümünde hazırladığı Bir Radyo Macerası isimli belgeseldi. İkincisi, dünyanın önde gelen sanatçı ve akademisyenlerinden Antoni Muntadas’ın On Translation: Açık Radyo: Myths and Stereotypes Açık Radyo: Mitler ve Klişeler adlı filmiydi. 

Açık Radyo en az 3 roman, 1 araştırma kitabı, 1 uzun metrajlı sinema filmi ve 1 polisiye romanda konu edildi.

Ayrıca, Açık Radyo’da yapılan programlardan "kaynak kitap"lar doğdu; bu gelişmelerin en önemli örneklerinden biri de radyoda Ali Rıza Tiryaki ve Cem Melikoğlu tarafından gerçekleştirilen programların kitaba dönüştürülmüş hali olan Testi Kırılmadan: İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleyici Yaklaşım (editör: Çiğdem Vatansever, 2011) oldu.

Kaynak kitapların ikincisi: Cihan Uzunçarşılı Baysal’ın Kentin Tozu adlı programlarının aynı adla yayınlanan Kentin Tozu – Kent Hakkı Üzerine Konuşmalar’ı (Encore, 2015) oldu. Baysal, bu programla günümüzün büyük talan tehdit ve tehlikesine karşı koyanlarla birlikte kentlerin, köylerin, mahallelerin ve tüm doğanın direnişgünlüğünü tutuyor. Programlardaki sohbetlerin azıya dökülmüş hali olan bu kitapsa tahrip etmeye çalışanlara inat bir bellek oluşturmayı amaçlıyor.

2015’te Açık Radyo için bir başka ilk yaşandı: hakkımızda artık bir akademik yayın var. Carlotta de Sanctis tarafından Università Degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’ bünyesinde  “L’emittente Açık Radyo. Società civile e mezzi di comunicazione in Turchia (1995 – 2013)” başlığı altında kaleme alınan master tezi; “80’li yıllardaki sivil toplum” hareketlerinden, “2013 Gezi Meydanı”na kadarki süreç içerisinde radyonun “topluluk yayını”nı değerlendiriyor ve çalışmanın yakında Türkçeye de kazandırılacağı umuluyor.