Hikâyenin Her Hali

-
Aa
+
a
a
a

Hayata dair cinsiyet-aşırı sohbetler.

 
Cuma günleri 11:00'de...
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Ayşe Gül Altınay, Aslı Odman, Didem Gençtürk, Aylin Vartanyan Dilaver, Özge Ertem, Özlem Yalçınkaya, Meral Akkent, Esin Düzel
 
55. Yayın Dönemi: 1 Mayıs 2022 - 30 Ekim 2022

Hayatın 'olağan akışında' normalleşen, olağan gözüken, 'eşyanın tabiatı gereği' akıp gidenleri, cinsiyet-aşırı sohbet masamıza koyuyoruz. Gündemi kentte, kırda, sokakta, fabrikada, evde, mahkemede, sinemada, müzikte takip ederken, gündeme gömülen hafızayı da hikâyelerle kazıyoruz. Bugünü kadim zamanlarda arayabiliyoruz, başımızın çaresine tarihsiz antik hikâyelerin penceresinden de bakıyoruz. Program, misafirleriyle olağanda olağanüstüyü, düzende darmadağını, dertte dermanı, yasta gücü, birlikte farkı aşındırıp, kamplara bölünmüşlerin peşinden gidiyor. Masamız kalabalık, masamız renkli. Masa da, masaymış ha!

"museums for equality diversity and inclusion" afişi
26 Mayıs 2022

Ayşe Gül Altınay Hikâyenin Her Hali'nin yeni programcılarından feminist sosyolog Meral Akkent ile kadın müzeleri, İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.

26 Kasım 2021

Hikayenin Her Hali'nde Özlem Yalçınkaya, Hacer Foggo ile Derin Yoksulluk Ağı'nı, derin yoksulluğu konuştu.

19 Kasım 2021

Konuklarımız yeryüzü aktivistleri Yasemin Sayıbaş Akyüz ve Cansın Leylim Ilgaz ile iklim hareketinin yaratıcı hallerini ve genç kadınların açtıkları dönüştürücü yolları konuştuk.

29 Eylül 2021

Hikâyenin Her Hali'nde “Ne Minnet Ne Şiddet” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Pandemide Kadın Sağlık Çalışanları Raporu üzerine konuştuk.

18 Mayıs 2021

Hikâyenin Her Hali'nde 7 Mayıs 2021 Cuma günü, Aslı Odman, çalışma ve ruhsallık, çalışmanın ruhsal etkileri hakkında çalışmaları ile tanıdığımız psikolog ve psikoterapist Eser Sandıkçı'yı konuk etti.

07 Şubat 2021

Hikâyenin Her Hali'nde Aslı Odman, Hayvan Hakları ve Ekoloji Aktivisti, Yaşam için Yasa inisiyatifinden, İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050'de Ekoloji ve iklim krizi alanlarında uzman Mine Yıldırım ile söyleşti.

25 Ocak 2021

Hikayenin Her Hali’nin 22 Ocak 2021 tarihli nüshasının konukları Sibel Asna, Nayat Karaköse ve Zeynep Sungur idi.

22 Ekim 2020

Hikayenin Her Hali’nin bu nüshasında Didem Gençtürk; İletişim Yayınları tarafından basılan “Kimdir Bu Lazlar?” kitabının yazarı Özlem Şendeniz ve müzisyen, hikâye anlatıcısı Refika Kadıoğlu ile Lazlık üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 

25 Eylül 2020

Hikayenin Her Hali'nin 25 Eylül 2020 tarihli nüshasında TTB'nin Covid-19 İzleme Kurulu tarafından derlenen Covid-19 raporundaki 'Pandemi döneminde sosyo-mekansal eşitsizlikler ve veri/halk sağlığı ilişkisi makalesi üzerine Didem Gençtürk, makalenin yazarlarından, İstanbul İSİG Meclisi Gönüllüsü akademisyen Aslı Odman ile konuştu. 

02 Mayıs 2020

Hikâyenin Her Hali Programı’nın 1 Mayıs yayını DEV Sağlık-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mihriban Yıldırım ile canlı olarak yapıldı. 

26 Nisan 2020

Derin yoksulluk; açlık sınırının altında yaşayan, düzenli bir geliri ve iş güvencesi olmayan, geçici işlerde çalışan, günlük kazanan ve barınma, yiyecek, temiz su, sağlık ve eğitim ve gibi temel ihtiyaçlardan ciddi olarak yoksun bireyler ve ailelerin içinde bulunduğu kronik bir dip yokluk durumudur.

08 Nisan 2020

Hikayenin Her Hali programında Özlem Yalçınkaya’nın konuğu 65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Nörolog Dr. Gülüstü Salur’du.