Su Müştereği

Su diye yazılır, demokrasi olarak okunur!

Nuran Yüce, Özdeş Özbay
47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 - 4 Kasım 2018
15 günde bir Salı günleri 16:00'da.
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS

En önemli müştereğimiz olan suya dair bir program.

05 Haziran 2018
AK Parti'nin seçim beyannamesinde  “İktidara geldiğimizde çevre politikalarında ve uygulamalarında ülkemizde yeni bir dönem başlattık,” yazıyor ve en büyük başarılarından biri "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini basitleştirmek" olarak ifade ediliyor. Oysa 16 yıldır uygulamalarından da...
05 Haziran 2018 tarihli program
22 Mayıs 2018
Su Müştereği programının bu hafta konusu Müşterek Barcelona. Dünyada müşterekler siyasetinin ortaya çıkışında önemli yere sahip olan İtalyan Su Hareketi’nin müşterekler kavramı İspanya’da da Su Yaşamdır Platformu tarafından sahiplenildi.
22 Mayıs 2018 tarihli program
08 Mayıs 2018
Bu programda tüm canlıların müştereği olan suyu her türlü metalaştırma ve ticarileştirme girişimlerine karşı savunanları, suyun yönetimini demokratikleştirerek onu müşterekler siyasetinin bir parçası haline getiren toplumsal mücadeleleri sizlerle buluşturacağız. Bu hafta 2000 yılının ilk aylarında...
08 Mayıs 2018 tarihli program