Su Müştereği

Su diye yazılır, demokrasi olarak okunur!

Nuran Yüce, Özdeş Özbay
47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 - 4 Kasım 2018
15 günde bir Salı günleri 16:00'da.

En önemli müştereğimiz olan suya dair bir program.

08 Mayıs 2018
Bu programda tüm canlıların müştereği olan suyu her türlü metalaştırma ve ticarileştirme girişimlerine karşı savunanları, suyun yönetimini demokratikleştirerek onu müşterekler siyasetinin bir parçası haline getiren toplumsal mücadeleleri sizlerle buluşturacağız. Bu hafta 2000 yılının ilk aylarında...
08 Mayıs 2018 tarihli program