Anlatıdaki Hakikat

-
Aa
+
a
a
a

Akademisyenler, sanatçılar ve zanaatkârlar arasında metinlerarası çalışmalar, sohbetler...

 
Cuma günleri 11:00 - 12:00 arasında
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Ahmet Balad Coşkun
 
46. Yayın Dönemi: 23 Ekim 2017 - 22 Nisan 2018

Şu ana kadar yer aldıkları bütün yayın dönemleri;

 
45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 - 22 Ekim 2017

Anlatıdaki Hakikat, esas olarak metinlerarasılığı önemli bulmaktadır.  Akademisyenleri, sanatçıları ve hatta zanaatkârları irdelemeye, gözden geçirmeye olanaklı bir kavram ya da bir temel metin aracılığıyla ilgili oldukları alan üzerinde sohbet etmeye, kimi zaman da birlikte bir metinlerarası çalışmaya davet ediyor.
 

26 Ocak 2018

Anlatıdaki Hakikat'in bu haftaki konusu "Delilik ve Tımarhane Anlatıları" idi. Konuğumuz akademisyen Fatih Artvinli ile deliliğin ve tımarhanelerin edebiyatta temsili üzerine söyleştik.

11 Ağustos 2017

Anlatıdaki Hakikat'te William Shakespeare eserleri incelemeleri devam ediyor. Bu hafta yazarın "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı tiyatro eserini "Oberon ve Titania'nın Güç Savaşı" başlığı altında ele aldık. İktidar ve toplumsal cinsiyet temaları etrafında, aşk ilişkilerinin iktidar ilişkileri ile nasıl çerçevelendiğini Çimen Günay Erkol ile tartıştık.  Oyundaki kadınlık/erkeklik rollerini inceledik. Metni ön-haz, fetişik anlam, lirik anlatı kavramlarıyla ilişkilendirerek anlamaya çalıştık.

09 Haziran 2017

Bu hafta Anlatıdaki Hakikat'te Ahmet Balad Coşkun'un konuğu yönetmen Yeşim Ustaoğlu'ydu. Tereddüt ve Güneşe Yolculuk'tan yola çıkarak  Ustaoğlu'nun sineması hakkında, Tereddüt, Belirsizlik, Müphemlik, Mesafe kavramlarıyla metinlerarası bir sohbet gerçekleştirdiler.