Anlatıdaki Hakikat

Akademisyenler, sanatçılar ve zanaatkârlar arasında metinlerarası çalışmalar, sohbetler...

Ahmet Balad Coşkun
46. Yayın Dönemi: 23 Ekim 2017 - 22 Nisan 2018
Cuma günleri 11:00 - 12:00 arasında
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS

Anlatıdaki Hakikat, esas olarak metinlerarasılığı önemli bulmaktadır.  Akademisyenleri, sanatçıları ve hatta zanaatkârları irdelemeye, gözden geçirmeye olanaklı bir kavram ya da bir temel metin aracılığıyla ilgili oldukları alan üzerinde sohbet etmeye, kimi zaman da birlikte bir metinlerarası çalışmaya davet ediyor.
 

26 Ocak 2018
Anlatıdaki Hakikat'in bu haftaki konusu "Delilik ve Tımarhane Anlatıları" idi. Konuğumuz akademisyen Fatih Artvinli ile deliliğin ve tımarhanelerin edebiyatta temsili üzerine söyleştik.
26 Ocak 2018 tarihli program
11 Ağustos 2017
Anlatıdaki Hakikat'te William Shakespeare eserleri incelemeleri devam ediyor. Bu hafta yazarın "Bir Yaz Gecesi Rüyası" adlı tiyatro eserini "Oberon ve Titania'nın Güç Savaşı" başlığı altında ele aldık. İktidar ve toplumsal cinsiyet temaları etrafında, aşk ilişkilerinin iktidar ilişkileri ile nasıl...
11 Ağustos 2017 tarihli program
09 Haziran 2017
Bu hafta Anlatıdaki Hakikat'te Ahmet Balad Coşkun'un konuğu yönetmen Yeşim Ustaoğlu'ydu. Tereddüt ve Güneşe Yolculuk'tan yola çıkarak  Ustaoğlu'nun sineması hakkında, Tereddüt, Belirsizlik, Müphemlik, Mesafe kavramlarıyla metinlerarası bir sohbet gerçekleştirdiler.
09 Haziran 2017 tarihli program