Yolgeçen

Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar...

Rahmi Öğdül, Evrim Altuğ
48. Yayın Dönemi: 5 Kasım 2018 – 5 Mayıs 2019
Pazartesi günleri 15:30 - 16:30 arasında
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS
30 Ocak 2019
Fotoğraf: Agos
 Zeynep Sayın'la 'Hafıza Mekânı' kavramı ve emsallerini büyüteç altına aldık.