Yolgeçen

Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar...

Rahmi Öğdül
46. Yayın Dönemi: 23 Ekim 2017 - 22 Nisan 2018
15 günde 1, Pazartesi günleri 16:00 - 16:30 arasında