Yolgeçen

Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar...

Rahmi Öğdül
44. Yayın Dönemi: 24 Ekim 2016 - 23 Nisan 2017
15 günde 1, Pazartesi günleri 16:00 - 16:30 arasında