Yolgeçen

Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar...

Rahmi Öğdül, Evrim Altuğ
45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 - 22 Ekim 2017
15 günde 1, Pazartesi günleri 16:00 - 16:30 arasında