Yolgeçen

Hayatî ve kitabî patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar...

Rahmi Öğdül, Evrim Altuğ
47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 - 4 Kasım 2018
Pazartesi günleri 15:30 - 16:30 arasında
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS