Bir Yaşam Dili

Şiddetsiz İletişim

Canan İrtem, Deniz Spatar
48. Yayın Dönemi: 5 Kasım 2018 – 5 Mayıs 2019
Cuma günleri 14:00 - 14:30 arasında