Arkeometrik

-
Aa
+
a
a
a

Arkeoloji ve bilimin buluştuğu nokta

 
15 Günde 1 Pazartesi günleri 15.30
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Ümit Cevher Elmas, Berk Gazanfer Süleyman
 
57. Yayın Dönemi: 1 Mayıs 2023 - 29 Ekim 2023

Şu ana kadar yer aldıkları bütün yayın dönemleri;

Arkeolojik çalışmalarda özellikle son dönemlerde yoğunca faydalanılmasına başlanan yöntemleri, bunların günümüzdeki çalışmalarda nasıl kullanıldığını, disiplinler arası bir arkeoloji yaklaşımının nasıl oluştuğunu incelemek, programın temel amacı. Programın ilk haftalarında arkeolojinin ne olduğunu ve olmadığını inceleyip, arkeolojiyi hem kuramsal hem de yöntemsel olarak günümüzdeki hâline getiren sürecin arkeolojisini yapıyor ve bu disiplinde kullanılan bilimsel yöntemlerin neler olduğunu, bunların hangi konularda insanlık tarihini sorgulamada faydalı olabileceğini inceliyoruz.

""
02 Ağustos 2023

Konuğumuz İstanbul Teknik Üniversite'si Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Doç. Dr. Bülent Arıkan ile geçmişteki insan-çevre etkileşimini ve iklimsel değişimleri konuşuyoruz. Konuğumuz, geçmiş iklim koşullarının insanların yaşamına olan etkilerini ve bu geçmiş iklimsel değişimlerin günümüz ve geleceğe yönelik bakış açımızı nasıl şekillendirebileceğini aktarıyor.