'Kaynakları sınırlı bir gezegende, sonsuz büyüme de mümkün olamaz'

-
Aa
+
a
a
a

Türetim Ekonomisi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Türetim Ekonomisi Konferansı’nın (IPEC2024) devam ediyor.

Fotoğraf: IPEC2024
Gezegenin Geleceği: 30 Mayıs 2024
 

Gezegenin Geleceği: 30 Mayıs 2024

podcast servisi: iTunes / RSS

Türetim Ekonomisi Derneği ve Kadir Has Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Türetim Ekonomisi Konferansı’nın (IPEC2024) ilk iki günü bitti. Sadece yarın yarım gün kaldı.

Dün, Türetim Ekonomisi Derneği Başkanı Dr. Uygar Özesmi ve Kadir Has Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Güvenç’in açılış konuşması ile başladı. Konferansın sabah oturumunda ilk söz alan Degrowth yani küçülme hareketinin liderlerinden Vincent Liegey konuşmasında, “Kapitalizmin kalesi diyebileceğimiz ABD’de halkın %70'i ‘çevreyi korumanın ekonomik büyümeden daha önemli olduğuna’ inanıyor. Almanya Çevre Ajansı tarafından yapılan bir araştırmada, katılımcıların %88'i ‘ekonomik büyümeden bağımsız olarak iyi yaşamanın yollarını bulmamız gerektiği’ konusunda hemfikir. Fransa’da yapılan bir araştırmada da katılımcıların %93’ü ekonomik sistemin bir kısmını veya tamamını gözden geçirmek ve sonsuz büyüme efsanesinden uzaklaşmak istiyor,” dedi. “Küresel ekonomik büyümenin sonu gerekli ve kaçınılmaz. Peki küçülme nedir?” diyerek konuşmasına devam eden Liegey, “Kışkırtıcı bir slogan olduğu için hakim sistem tarafından benimsenemez, yeşil - sosyal yıkamaya karşı koruma sağlar, çok boyutlu bir dizi düşünce yani keşfedilecek yeni hayaller, değerler ve ilkelere sahiptir ve bir yurttaş hareketi olarak bireysel veya toplumsal direnç sergiler, hem entelektüel ve akademik, hem de politik pratikleri vardır,” açıklamasında bulundu.

Dünün ikinci konuşmacısı Doughnut (Simit) Ekonomisinin temsilcisi Erinch Sahan idi. Sahan konuşmasında, “20. yüzyılda her şey finansal sermayenin önemi üzerine kurulmuştu. Fakat o zamanlar gezegenin sınırlarının aşılacağı, sosyal adalet ve eşitlik gibi konular bilinmiyordu. Bu gerçeği anladığımızda finansal sermayenin çıkarlarını bir kenara bırakarak, gezegenimizin şartları üzerine bir ekonomik tasarım yapmamız gerektiğini fark ettik. Ekonomik büyüme gerçekçi bir kavram değil. Kaynakları sınırlı olan bir gezegende, sonsuz büyüme de mümkün olamaz,’’ dedi

Dünün üçüncü konuşmacısı Christian Felber ise Economy for the Common Good" kurucusu ve sürdürülebilir ekonomik modellerin geliştirilmesine öncülük eden bir isim. Felber, “Ortak iyilik ekonomisi, bütüncül bir dünya görüşünden ortaya çıktı ve egemen demokrasiye dayanıyor,” derken, modelin beş temel amacını ise şu şekilde açıkladı, “Ekonomiyi, toplumu genel olarak yönlendiren temel değerlerle yeniden birleştirmek. Ortak İyilik Ekonomisi, insan haklarını, adaleti ve sürdürülebilirliği teşvik eden iş kararlarını teşvik ediyor. Ana hedef ‘ortak iyiliğe’ hizmet etmeyi tanımlayan bir ekonomik sisteme geçiş yapmak. İş dünyası ve diğer tüm ekonomik aktörler, dünya genelindeki anayasalarca belirlenen evrensel değerlere uygun hareket etmeli. Bu değerler arasında onur, sosyal adalet, sürdürülebilirlik ve demokrasi yer alıyor. Bunlar, kar maksimizasyonu ve piyasa hakimiyetini içermiyor,” açıklamasını yaptı.

Toplantının dördüncü konuşmacısı Georgia Bekridaki, RIPESS Avrupa Koordinasyon Komitesi üyesi ve Dock kooperatifi kurucusu. Bekridaki, “Sosyal Dayanışma Ekonomisi, sosyal ve politik boyutlara odaklanıyor. Piyasa ekonomisi, çevre, insan ve sosyal yaşam için yıkıcı bir etkiye sahip. Ancak Sosyal Dayanışma Ekonomisi, kapitalizme bir alternatif olabilir. Bu sistem sadece sosyal yaşamla ilgili değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinde eşitsizliklerin üstesinden gelmeyi hedefliyor," dedi. En son konuşan Prof. A. Erinç Yeldan ise Kadir Has Üniversitesi, Ekonomi Bölümü profesörü. Yeldan, “İklim krizine karşı yürütülen çabalar olsa da, kaygı çağı olarak adlandırılan gölgeli bir dönemde, küresel ekonomi aşırı derecede finansallaşmış ve kırılgan bir durumda. Küresel talep zayıf; yatırımlar durgun; gelir ve servetin dağılımı ise son derece dengesiz. Bana göre, sürdürülebilir yeşil sanayileşme stratejisinin ana temeli şu unsurları içermeli: Fosil yakıt temelli üretimden sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji, sanayi ve tarımsal faaliyetlere geçiş; İşgücü piyasalarındaki kayıt dışılık ve parçalanmayı ele alarak, insana yakışır iş programlarının oluşturulması; Sadece ücretli emek ve sermaye veya bölgesel alanlarda değil, aynı zamanda cinsiyet, etnisite ve tüm sosyal dışlanma biçimleri üzerinde geniş gelir ve fırsat dengesizliklerinin giderilmesi; Kaynak mobilizasyonu ve tahsisinde devletlere, piyasaların kısa vadeli beklentileri yerine, sosyal değerlendirme ilkeleri çerçevesinde gerçekçi bir rol verilmesi; Son olarak, sermaye birikiminin demokratik planlama altında yönlendirildiği ve yapısal dönüşümü ve yeşil istihdamın oluşturulmasını destekleyen özel girişimin içine çekilmesi,” dedi.

Panellerde ise Yeşil Düşünce Derneği’nden Özge Doruk moderatörlüğünde Ekonomi Profesörü Fikret Adaman ve Çevre Eğitimcisi Constanza Hepp’in konuşmaları vardı. Ardından, Onarım Atölyesi’nden Ekin Al’ın moderasyonu ile Doughnut Ekonomisi Eylem Laboratuvarı’nda İşletme ve Girişimcilik alanında sürdürülebilir ekonomiye dair yenilikçi yaklaşımlar sunan Erinch Sahan, Inogar’dan Ali Ercan Özgür ve bankacı Burcu Küçükünal, Donat Ekonomisi üzerine konuştular. Dr. Uygar Özesmi’nin moderasyonuyla Christian Felber ve İklim Aktivisti Selin Usluer konuşmalarını sürdürdü. Günün son oturumu, Sosyal Ekonomi’nin kurucusu Aylin Çiğdem Köne’nin moderasyonu ile Dünya Kooperatifler Birliği Koordinasyon Kurulu Üyesi ve İletişim Koordinatörü ve aynı zamanda Dock Kooperatifi’nin kurucusu Georgia Bekridaki, ILO Türkiye Ofisi Kaynaklar Sorumlusu Ayşe Turunç Kankal ile son buldu.

Bugün ise ‘Önce İnsan ve Gezegen Sertifikalandırması’ üzerine bir panel var. Ardından ‘Adil Ticaret Girişimleri’ ve sonra ise ‘Sosyal Girişimlerin Ekonominin Dönüşümündeki Gücü’ panelleri olacak. ‘Yerel Para Birimleri’ panelinin yönetimini ise Good Money Lab’in Kurucu Direktörü ve Senshu Üniversitesi’nde profesör, alternatif para birimleri konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından Makoto Nishibe yaptı. Program, ‘Büyüme Sonrası Yatırım ve Girimcilik’ paneli ile son buldu. Yarın, 31 Haziran, konferansın son günü. ‘Ekolojik ve Sosyal açıdan adil bir ekonomi için geleceği birlikte inşa etmek’ hakkında bir ortak yol haritası çizilecek. Bu yol haritasının detayları ve çıktıları katılımcılarla paylaşılacak.

Konuşmacılar, program, ortaklar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için konferans web sayfasını yani https://2024.turetim.org adresini ziyaret edebilirsiniz.