Gezegenin Geleceği: 16 Mayıs 2019

Gezegenin Geleceği: 16 Mayıs 2019

17 Mayıs 2019
Fotoğraf: WWF - Türkiye

Merkez Av Komisyonu toplantısı beklenmedik şekilde bir hafta ertelendi

Gezegenin Geleceği podcast servisi: iTunes / RSS

Tam beklenen gün geldi ve Merkez Av Komisyonu ve nesli tehlike altındaki kuşlar vurulmasın çağrısı sonuçlanacak derken, Merkez Av Komisyonu toplantısı beklenmedik şekilde bir hafta ertelendi. Bunda change.org/yasasın kuslar kampanyasında atılan 50 bin imzanın bakanlığa teslim edilmesi etkili olmuş olabilir. Şahsen bu konuda ben de CİMER vasıtasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdum, yani üveyik ve elmabaş patkanın avının yasaklanması konusunda. Bunun üzerine Av Yönetimi Daire Başkanlığı bana döndü… her ne kadar bu hayvanların av olarak görülmesi bile beni hop oturup hop kaldırsa da, bakalım ne demişler: Elmabaş patka ve üveyik Bakanlığımızca belirlenen av hayvanları listesinde (Ek II) yer almaktadır. Genel Müdürlüğümüz av hayvanları listesinde yer alan türlerin gerek IUCN Kırmızı Liste Kategorilerini gerekse ülkemizdeki popülasyonlarının durumlarını takip etmekte, bu türlerin popülasyonlarının izlenmesi hususunda da üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır. Kuş Direktifi Avrupa Birliği sınırları içerisinde doğal olarak bulunan kuş türlerinin ve habitatlarının korunması için ortak bir çerçeve temin etmekte ve avcılıkla ilgili uyulması gereken ilkeleri belirlemektedir. Direktifin Ek II’nin I. Kısmında yer alan türler tüm Üye Devletlerde avlanabilmekte. 2. Kısmında yer alan türler ise yalnızca ismi belirtilen devletlerde avlanabilir. Elmabaş patka Ek II’nin I. Kısmında üveyik ise 2 inci kısmında yer alıyor. Elmabaş patkanın avına tüm Avrupa ülkelerinde, üveyiğin avına ise Bulgaristan, İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Avusturya, Portekiz, Kıbrıs, Romanya ve Yunanistan’da izin verilmekte. IUCN Statüsü hassas olarak belirlenen Elmabaş patka ve üveyiğin Dünya ve Avrupa’daki popülasyon trendi Birdlife International tarafından “azalıyor” olarak gösterilmiş. Ülkemizdeki göçmen kuşların popülasyonlarında meydana gelen yıllık değişimler Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) ile izlenmektedir. Ülkemizde her yıl yapılmakta olan KOSK sayımlarına göre Elmabaş patkanın son 9 yıllık durumu incelendiğinde popülasyon trendinde herhangi bir azalma gözlenmemektedir. Ülkemizdeki üveyik, bıldırcın, tahtalı ve çulluk popülasyonlarının değerlendirilmesine yönelik olarak 2015 yılında taşra teşkilatımız avcı dernekleri ve üniversitelerle işbirliği içerisinde bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmada ülkemizdeki üveyik popülasyonlarında Adana ve Osmaniye illerimizde artış, 24 ilimizde azalma, 17 ilimizde ise popülasyonların sabit olduğu tespit edilmiştir. CİMER başvurunuzda talep etmiş olduğunuz elmabaş patka ve üveyiğin 2019 – 2020 av döneminde koruma altına alınarak avının ülke genelinde yasaklanması hususu 16.05.2019 tarihinde toplanacak olan Merkez Av Komisyonunun değerlendirmesine sunulacaktır.

Av kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir kullanımı ile alakalı çalışmalarımıza vermiş olduğunuz desteklerin devamını temenni ediyoruz. Söylemeye gerek yok komisyon toplanmadı bu iyi haber… neyse bu cevaba ben de bir yanıt vermesem olmazdı. Av Yönetimi Daire Başkanlığı’nın cevabına istinaden görüş ve taleplerim: Yurdumuzda AB Müktesebatı Kuş Direktifi’ne dayandırılarak türler ava açılmamalıdır. Ülkemiz henüz çevre başlığı altındaki koruma çalışmalarını tamamlamamıştır. AB Kuş Direktifi’ne dayandırarak kararlar alınacaksa bunun bütün koruma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılması gerekmektedir. Her iki türün ava açıldığı ifade edilen Avrupa ülkelerinde kuşların korunması için pek çok çalışma ve detaylı nüfus araştırmaları yapılmaktadır. Kaçak avcılık yok denecek kadar azdır. Ülkemizde ise kaçak avcılık fazladır ve avcılar kotalara uymamaktadır. Bu nedenle, MAK kararları kaçak avcı baskısı da düşünülerek alınmalıdır. KOSK sayımları iklimsel faktörler ve sayım yapan ekibin tecrübesine göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple veriler ulusal nüfus dağılımlarının belirlenmesi amacıyla değil, bölgesel ve küresel nüfusun belirlenmesi amacıyla kullanmaktadır. Tüm KOSK sayım sonuçlarını toplayıp değerlendiren Wetlands International verilerine göre Elmabaş 1967 senesinden günümüze kadar neredeyse yarıya (1,250,000 bireyden ortalama 600,000 bireye) düştüğünü göstermektedir. Bakanlığın 2015 yılı üveyik popülasyon çalışmasına göre türün azalma oranı %55.8’dir. Bu durumda, nüfusu Bakanlığınızca da azaldığı tespit edilen bu tür, MAK kararıyla ava kapatmalıdır. Bakalım gelecek hafta toplanacak Merkez Av Komisyonu ne karar verecek, avlanmalarını istemiyorsanız bu konudaki imza kampanyası http://change.org/yasasinkuslar adresinde.

 

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı 15 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirildi.Toplantıda konuşma yapan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, artan aşırı hava olayları, tarımsal verimdeki düşüş, denizlerdeki plastik kirliliği ve kuraklık gibi birçok olgunun sıklıkla yaşanır olduğunu belirterek, ekosistemin korunması ve iklim değişikliği ile mücadelenin harekete geçmek için uygun bir an beklenebilecek sorunlar olmadığını söyledi. Kaslowski, TÜSİAD’ın bünyesinde 700’e yakın üyesi ile yaklaşık 4.500 şirketi temsil ettiğini aktararak, bu şirketlerin yaklaşık olarak kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturduğunu, kamu ve tarım hariç kayıtlı istihdamın %50’sini sağladığını, Türkiye’nin dış ticaretinin, yaklaşık %85’ini TÜSİAD üyelerinin gerçekleştirdiğini kaydetti. Asıl hedeflerinin, güçlü bir ekonomi ve küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye olduğunu vurgulayan Kaslowski, dolayısıyla odak konularının iş ve yatırım ortamı, teknoloji, eğitim, sosyal ilerleme, demokrasi, özetle sürdürülebilir kalkınma olduğunu dile getirdi. Yani kısaca biz birşey yapmayacağız demiş.

İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.

Editör: Dr. Uygar Özesmi – Çevre Bilimci ve Good4Trust.org Kurucusu
Derleme: Büşra Yar – Good4Trust.org Gönüllüsü