‘Aşırı sıcak hava insanlar gibi arıları da kötü etkiliyor’

-
Aa
+
a
a
a

Urfa’daki aşırı sıcaklar, arıların tüm yaşam döngüsünü bozuyor.

Gezegenin Geleceği: 15 Aralık 2023
 

Gezegenin Geleceği: 15 Aralık 2023

podcast servisi: iTunes / RSS

“Aşırı sıcak hava insanlar gibi arıları da kötü etkiliyor," diyen Eyüp Türk, change.org/ArilariKoru adresinde imza kampanyası başlattı. Hem öğrenci hem de arıcılık yapan kampanyacı, “Urfa Harran Üniversitesi’nde Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri öğrencisiyim, arıcılık da yapıyorum ve çok üzülerek gözlemliyorum ki Urfa’da arılar telef oluyor. Bunun pek çok nedeni olmakla birlikte, en önemlisi Urfa’daki aşırı sıcaklar… İklim krizi kaynaklı aşırı sıcak hava dalgaları, arıların tüm yaşam döngüsünü bozuyor. Bu, Urfa’da gıda üretiminin de bitmesi anlamına gelir. Urfa Büyükşehir Belediyesi’nin, ilkbahar - yaz gelmeden sıcak dalgalarıyla mücadele eylem planı yapmasını istiyorum. Ben arıcılık da yaptığım için, arıları yakından gözlemleme şansım oluyor. Bu yaz Urfa’da pek çok kez sıcaklık rekoru kırıldı. Temmuz’da 52 derece görüldü, Ağustos’ta ise 48,5 derece.. Bu sıcaklıklar insan sağlığı için zaten ölümcül, ama sadece bu değil; arılar, günde 14 - 16 saat çalışmaları, aktif olmaları gereken bu dönemde, günde sadece iki saat aktiflerdi,” açıklamasında bulunarak arıcılığın aşırı sıcaklardan nasıl etkilendiğini vurguladı ve ekledi, “Sadece arıların değil, Urfa’da tüm canlıların yaşam döngüsünün sağlığı için belediyenin 2024 yaz mevsimi gelmeden Urfa’yı sıcak dalgalarına dirençli hale getirecek bir eylem planı yapmasını ve uygulamasını istiyorum. Unutmayalım, aşırı sıcaklar bir iklim felaketi ve insan hayatını da tehdit eder.” Kampanya change.org/ArilariKoru adresinde.

‘Türkiye’nin iklim hedefi yenilensin, ekonomi güçlensin’

COP28 İklim Zirvesi sona erdi. change.org/2030iklimhedefi adresinde Türkiye’nin iklim hedefinin yenilenmesi talebiyle kampanya yürüten sivil toplum örgütleri, zirveyi şöyle değerlendirdi, “13 Aralık’ta sona eren COP28 İklim Zirvesi, fosil yakıt çağının bittiğine dair açık bir sinyal vermesi nedeniyle önem taşıyor. Türkiye ise iklim kriziyle güçlü bir şekilde mücadele etmek için hazırlanan yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği taahhüdü dahil birçok deklarasyona imza atmadı. Türkiye, iklim değişikliği kaynaklı afetler için oluşturulan Kayıp Zarar Fonu’ndan yararlanmak istediğini belirtti. Öte yandan ulusal sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar %30'dan fazla artırmayı öngören iklim hedefini henüz güncellenmedi. 2053’de net sıfır emisyonlu ülke olma vizyonu bulunan Türkiye, sera gazı emisyonlarını bir an önce azaltmaya başlamalı ve 2030’a kadar, 2020’ye kıyasla en az %35 mutlak emisyon azaltımı hedeflemeli,” açıklamasında bulundu. Kampanya change.org/2030iklimhedefi adresinde.

 

Türkiye’nin ilk iklim davasına ret kararı verildi

Öte yandan change.org/iklimdavasi adresinde kampanya yürüten ve Türkiye’nin ulusal katkı beyanının Paris İklim Anlaşması’yla uyumlu olmadığı ve insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye’nin ilk iklim davasını açan gençlerin davasına incelenmeksizin ret kararı verildi. Danıştay’ın ret nedeni şöyle belirtiliyor, “Uyuşmazlıkta konu edilen Ulusal Katkı Beyanının, Paris İklim Anlaşması kapsamında, anılan anlaşmanın bir parçası olarak, anlaşmada yer verilen taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin bir belge olduğu, tek başına iç hukukta etki eden bir yanının olmadığı.” Ret kararı oy çokluğu ile alınırken, iki üye ‘ulusal katkı beyanı uyarınca iç hukukta gerekli düzenlemelerin yapılacağı, iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği açık olduğundan kesin ve yürütülebilir bir işlem olması nedeniyle davanın esasının incelenerek karar verilmesi’ gerektiğini savunarak red kararına karşı çıktı. Kampanya change.org/iklimdavasi adresinde devam ediyor.

'Konya iklim eylem planını açıklasın'

Değişim Elçileri programıyla birlikte kampanyalar başlamaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de Dilan Etik’in change.org/Konyaiklimeylemi adresinde başlattığı kampanya. Konya’nın iklim eylem planı açıklamasını talep eden kampanyacı, “Konya, iklim krizi nedeniyle zaten aşırı kuraklık sorunuyla karşı karşıya, ciddi su stresi yaşayan bir şehir. Bu nedenle, Konya’nın iklim krizine dirençli hale gelmesi şart. Konya'nın iklim krizine ve iklim afetlerine karşı daha dirençli hale gelmesi için belediyenin ilgili birimlerinin bir iklim eylem planı oluşturması ve uygulanması gerekiyor. Bu planın hedefleri arasında sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması, atık yönetiminde yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesi gibi konular yer almalı. Bu şekilde Konya, doğal afetler ve iklim krizi karşısında daha dayanıklı hale gelebilir ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerleyebilir,” açıklamasında bulundu. “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine sesleniyorum: Lütfen daha fazla gecikmeden, iklim eylem planını oluşturun ve karbon nötr olma yolunda zaman kaybetmeden emisyon azaltımına başlayın,” mesajı taşıyan kampanya change.org/Konyaiklimeylemi adresinde