Alacakaranlığa Doğru Hızla Sürüklenirken

Diğer Program: 
Açık Gazete

Alacakaranlığa Doğru Hızla Sürüklenirken

25 Aralık 2017

Açık Gazete'nin Ekonomi Politik köşesinde Ali Bilge ile ülkenin faşizm alacakaranlığına hızla sürüklenmesinin son vahim örnekleri sayılabilecek olgulara baktık: Önce, Cumhuriyet gazetesi yönetici, yönetmen, muhabir ve çalışanlarının davasına, davaya gelen uluslararası ve ülke içi dayanışma mesajlarına değindik. Daha sonra OHAL kapsamında yürürlüğe sokulan 2 yeni KHK'ya, özellikle yasayla yetkilendirilmiş güvenlik güçleri dışında paramiliter örgütlenmelere güvence sağlanması tehlikesine değindik. 

25 Aralık 2017 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Ekonomi Politik podcast servisi: iTunes / RSS

Yeni KHK'larla 276 kişi ihraç edildi, 17 Vakıf ve dernek kapatıldı, "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket eden" sivillere dokunulmazlık getirildi, siyasi suç sanığı mahpuslara tek tip elbise zorunluluğu getirildi. Programda, ülkenin önde gelen siyasetçilerinden, hukukçularından, yazarlarından, gazetecilerinden bu konuya ilişkin çoğu derin kaygı içeren yorumlarından bazılarını özetledik: Yasayla yetkilendirilmiş güvenlik güçleri dışında paramiliter örgütlenmelere güvence sağlanması tehlikesi belirdi, sadece darbe girişimi gecesi için getirilen cezasızlık sürekli hale getirildi, iç hukuk yolu kalmadı, yüksek yargıyı darbe mahkemesine dönüştürme çabasına girildi, düzenleme ile "korsan af" getirilerek anayasa ihlal edildi.