TRTakademi'nin yeni sayısı çıktı: “Radyo: Dün, Bugün, Yarın”

Editörden
-
Aa
+
a
a
a

Her altı ayda bir yayınlanan ve akademik hakemli bir dergi olan TRTakademi’nin yeni sayısı radyoya yoğunlaşıyor.

Derginin internet versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Radyo konusunu ele alan derginin Erkan Durdu tarafından kaleme alınan "Radyo ne işe yarar" başlıklı “Editör yazısı” şöyle:

“Radyo bitiyor mu, evriliyor mu? Bu soruya cevap vermek için önce radyoyu nerede ve nasıl konumlandırdığınız önem kazanıyor. Radyoyu hayal gücümüze hitap eden bir yayın aracı olarak düşünürsek bitmeyeceğini kesin bir dille söyleyebiliriz.

Televizyon icat edildiğinde radyonun öleceğini söyleyenler büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Tıpkı internet icat olduğunda televizyonun biteceğini söyleyenler gibi.

Dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerin işlevi varolan yayın teknolojilerini bitirmek değil, dönüştürmek şeklinde vücut buluyor. Önce bunu kabul etmek gerekiyor.

Radyo da, teknolojik yeniliklere kendini adapte etme kabiliyetine sahip olduğunu gösteriyor. İnternet radyoculuğu, podcast ya da mobil uygulamaları, klasik radyo yayınlarını bitirecek faktörler şeklinde görmek yerine, tüm bu mecraları yayıncılığın yeni versiyonlarını üretme imkânları olarak görmek daha sağlıklı bir yaklaşım.

Tabi ki konuşulması gereken konular var. Bugün bir radyo program yapımcısı, programını sunarken aynı zamanda sosyal mecralardan anlık yorumlar alarak dinleyicisiyle daha güçlü etkileşim kurabiliyor. Ya da radyoda yaptığı yayını Youtube’dan canlı yayınlayarak görsel bir içerik de sunabiliyor dinleyicilerine. Kişiselleştirilmiş yayıncılık teknolojisinin radyo yayınlarını da bir dönüşüme zorlayacağı muhakkak. Tematik podcast yayıncılığının önümüzdeki yıllarda gücünü artıracağını görmek zor değil. Bu durum, işin ekonomik boyutuna da yeni bir alan açıyor. Ancak bir ayrımı yapmakta fayda var: Zamanın ruhunu fırsata çevirenlerle faydaya çevirenler daima farklı yayıncılık anlayışı geliştirdiler.

Yeni nesil dinleme alışkanlıklarına eskiyi reddetme yaklaşımıyla ayak uydurmak size belli bir süre farklı kazanımlar sağlamakla birlikte, bütünü kucaklayan geleneklerinizden vazgeçmek yeni yayıncılık formatları geliştiğinde geri dönüşü olmayan bir boşluğa düşmenize de yol açabilir.

Nasıl ki çocuğuna masal okuyan annenin yaptığı şey sadece masal okumak değil, bir kültürün nesilden nesile aktarımı işlevini görüyorsa, kurumsal kimliğinizi ayakta tutan dinamikleri zamanın gerekçesiyle bir kenara itemezsiniz.

Yeni nesil yayıncılık teknolojilerine adaptasyon sürecinde radyonun kültür aktarımı konusunda ciddî bir işlevi olduğunu unutmadan tavır geliştirmek gerekir. Yenisini üreteceğim derken eskiyi yıkmanın, bütün toplumlarda yaralı bilinçler ortaya çıkardığı hepimizin malumu. Radyonun dijitalleşmesi sürecini değerlendirirken bu değişimin/dönüşümün yol açtığı/açacağı sosyolojik dinamikleri de birlikte düşünmek zorundayız. Dijital anlamda da olsa herkesin bir kanal sahibi olmaya başladığı günümüzde radyonun geleceğini konuşurken dünü ve bugününü de konuşmanın bu yüzden uygun olacağını düşündük.

Radyo bitmeyecek çünkü düş gücümüze hitap ediyor ve biz düş kurmaktan vazgeçmeyiz. Temmuz 2020’de yayınlanacak 10. sayımızın konusu; Kültürel Çalışmalar. Yeni sayılarda görüşmek dileğiyle.”

Dergideki yazılar ve kaleme alanlar ise şöyle:

Radyo bitiyor mu? - Erkan DURDU

Örgütsel Ekoloji Kuramı Açısından Türkiye’deki Kamu Radyoları ve Özel Radyoların Analizi- Uğur KESKİN, Güzin KIYIK KICIR

Radyo ve Sosyal Medya Yakınsaması: TRT Radyo ve TRT FM’in Facebook ve Twitter Pratikleri - Alper YILMAZ

Kamu Yayıncılığı Bağlamında TRT Radyolarına Bakış: TRT Radyo 1 ve TRT FM Örneği - Kenan BÖLÜKBAŞ

Gizemli Kutudan Görsel Çeşitliliğe Radyonun Görsel Serüveni: TRT Radyolarının Yaklaşımı - Fırat TUFAN , Sedat KÖKAT

Radyo Dinleme Alışkanlıkları Üzerine Üniversite Öğrencileri Özelinde Bir Araştırma -İhsan EKEN , Başak GEZMEN

Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde Programının Çoklu Anlatım Örneği Olarak Değerlendirilmesi - Cem KURTÇU , Zeliha TUĞUZ

Kısa Dalga Savaştan Soğuk Savaşa, Uluslararası Radyo Yayıncılığı - Cenk DEMİRKIRAN

Soğuk Savaş Yıllarında ABD İletişim Araştırmaları: Türkiye’de Radyo Dinleme Raporunun Analizi - Aytül TAMERTORUN , Birgül KOÇAK

İkinci Dünya Savaşı’nda Japon Radyo Propagandasına Yönelik ABD Karşı Propagandası: “Tokyo Woes” Çizgi Filmi Üzerine İnceleme - Sadık ÇALIŞKAN

Vietnam-Amerika Savaşı’nda ABD’ye Yönelik Propaganda Amaçlı Vietnam Radyo Yayıncılığı: Hanoi Hannah’nın Radyo Yayınları Üzerine Bir İnceleme - Mehmet Ali GAZİ

Kore Yarımadasında Propaganda Savaşları: İki Kore Arasında Radyo Yayınları - Erdem GÜVEN

İkinci Dünya Savaşı’nda Radyo Yayınlarında Uygulanan Sansürün Propaganda Posterlerine Yansıması - Gül ÇAKI

Sovyetler Birliği’nde Batı Blok’unun Radyo Yayınlarının Karikatürler Üzerinden Eleştirisi - Süleyman ŞAHAN - Ebru Gülbuğ EROL

Joseph Goebbels’in Radyo Propagandasının Mizah Çekiciliği Bağlamında Karikatürlerdeki Sunumu - Mehmet Ozan GÜLADA

Nazi Almanyası’nda “Lord Haw-Haw” Radyo Propagandasına Karşı İngiltere’nin “Nasti News” Kısa Film Propagandası Üzerine İnceleme - Caner ÇAKI

Endüstriyel Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı - Müge DEMİR

TRT dönemi öncesi Türk radyo tarihi - Uygur KOCABAŞOĞLU

Teknoloji fırsat yaratır ama seçim yaratmaz - Ömer MADRA

Radyo genel bir kültür kutusudur - Orhan AYHAN

Dünden Yarına Türkiye Radyoları - Ahmet AKÇAKAYA

Beyazperdede Radyolu Filmler - Kurtuluş ÖZYAZICI

Radyo Spikeri Olmak - Şener METE

Radyoda Dış Yayıncılık - Neslihan DEĞİRMENCİOĞLU , Özlem YALÇIN