Kişi olarak gazeteci

Editörden
-
Aa
+
a
a
a

Haftanın Kitabı'nda Ceyhan Usanmaz, Elif N. Hamidi'nin yüksek lisans tezine dayanan "İnsan Hakları Işığında Gazetecinin İşi" adlı kitabı üzerine konuşuyor.

""

İnsan Hakları Işığında Gazetecinin İşi, Elif N. Hamidi'nin yüksek lisans tezine dayanıyor. “Kişi olarak gazeteci”ye yakından bakmaya çalışan, gazetecinin işinin ne olduğunu sorgulayan ve insan haklarıyla bağını ortaya koyan bu metin, elbette, kitap olarak yayımlanmadan önce yeniden gözden geçirilip geliştirilmiş...  

Çalışmanın birinci bölümünde, gazetecilik mesleğinin insan haklarıyla ilgisini gösterebilmek için öncelikle insan haklarının ne olduğu, neleri talep ettiği ortaya koyuluyor. Sonra da gazetecilik mesleğinin tarihsel gelişimini özetleyerek, bir meslek olarak gazeteciliğin amacının ve işlevinin ne olduğunu sorguluyor Elif N. Hamidi. İkinci bölümde de, bir insan olarak gazeteciye yakından bakıp; insanlaşma, insanın işi, etik kişilik özellikleri, özgürlük ve tercih yapma arasındaki ilişkileri didikliyor. Üçüncü bölümde ise, hak gazeteciliğinin ne olduğu irdeleniyor ve bu gazetecilik anlayışının insan haklarının korunmasındaki rolünü ve gazetecilik mesleği için yol gösterici olup olamayacağı tartışılıyor.

İçinde bulunduğumuz yerel ve küresel şartlar hesaba katıldığında, özellikle hak gazeteciliğinin irdelendiği bu üçüncü bölümün altını biraz daha kalın çizgilerle çizebiliriz! Elif N. Hamidi de benzer bir vurgu yapıyor bu bölümde: "Medyanın bugün içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, sesleri duyurulmayan farklı grupların sesini duyurmaya ve haklarının ihlalini önlemeye çalışması bakımından hak gazeteciliğinin önemli bir çaba olduğunu dile getirdim."  

Elif N. Hamidi'nin, konuya derinlikli ve kapsamlı bir bakışla yaklaştığının çarpıcı bir örneğine de yine üçüncü bölümde rastlıyoruz. “Hak ihlallerini görmezden gelmeyen, ‘ötekileri’ haber konusu yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin konusu/faili olmalarını beklemeyen bir habercilik" olarak nitelendirilen hak gazeteciliğinin, gözden kaçırılmaması gereken bir yönüne daha özellikle dikkat çekiyor Hamidi; çünkü hak gazeteciliği, herhangi bir haberi yaparken de hak ihlaline yol açmayan bir haberciliktir.


Elif N. Hamidi

İnsan Hakları Işığında Gazetecinin İşi

Türkiye Felsefe Kurumu, 2024, 246 s.