Basit yaşam derken...

Editörden
-
Aa
+
a
a
a

Haftanın Kitabı'nda Ceyhan Usanmaz, Jérôme Brillaud'nun hayatı bilinçli bir şekilde yaşamaktan bahsettiği "Basit Yaşama Felsefesi" adlı kitabı üzerine konuşuyor.

""

Basit yaşamak, minimalist bakmak, dikkatimizi çaldırmamaya ya da her şeyden de haberdar olmamaya çalışmak... İçinde bulunduğumuz karmaşa ve tüketim çağına kapılıp gitmemek adına, bize yol göstermek amacıyla yazılan kitapların sayısı da basit ya da minimalist yaşamı olanaksız kılıyor, denebilir! Bu da bir bakış açısı ama yine de sığınmak için en güvenilir limanlar hiş kuşkusuz kitaplar. Bu “kalabalık” arasında bir nitelik ayrımı yapmak yeterli olacaktır. Jérôme Brillaud'nun Basit Yaşama Felsefesi kitabı da "bu tarafta" olduğunu vurguluyor. "Bu kitabın olmayı iddia etmediği birkaç şey daha var. İnsanların daha basit hayatlar sürdüğü söylenen o uzak geçmiş günlere nostalji yüklü bir ağıt değildir örneğin. (...) Hayatınızı nasıl yoluna koyacağınıza dair bir diğer kişisel gelişim kitabı olmayı da amaçlamıyor."     

Jérôme Brillaud, sözü kaçınılmaz olarak "nasıl yaşamalı" sorusunun peşinden hiç ayrılmamış bir alandan, felsefeden açıyor ama sonrasında dümeni "somut" örneklere de kırıyor. "Antik çağlardan günümüze basitliği bir yaşam biçimi olarak gören ve benimseyen tarihi figürlerin motivasyonlarını ve uygulamalarını anlatırken Henry David Thoreau'dan Steve Jobs'a, Diogenes’den Jean-Jacques Rousseau’ya, Kinikler ve Quakerlardan gönüllü basitlik ve küçülme gibi kavramlara dek bir dizi insanı, uygulamayı ve hareketi bir araya getiriyor."

Jérôme Brillaud

Jérôme Brillaud'nun özellikle vurguladığı ise; basit yaşam derken, yaşamı pasifçe karşılamayı değil, aksine, bilinçli bir şekilde yaşamaktan bahsettiği. Brillaud'ya göre basit yaşam ifadesi, diğer şeylerin yanı sıra kendi kendine yeterlilik ve özerklik, ihtiyat ve özgürleşme, temas ve bütünlük, ilgi ve özen kavramlarıyla birlikte, şeyleri oldukları gibi adlandırmayı da kapsıyor. Kısacası, o kadar da basit bir şey değil! "Basit yaşama, biyolojik unsurların politik olanları tamamladığı, yaşa ve 'iyi yaşamanın' yeni hayatlar yaratmak ve mevcut olanları korumak için birlikte çalıştığı yaşamları kasteder. Bir pratik olarak, yaşamın canlılığını tamamındaki yumuşak sesini dinlemekle başlar." 


Jérôme Brillaud

Basit Yaşama Felsefesi  

çev. Burcu Tümkaya

Kolektif Kitap, 2024, 199 s.