Açık Radyo'nun Ödülleri

-
Aa
+
a
a
a

Kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar Açık Radyo ve Açık Radyo Programcıları 60 ödüle layık görüldü. 2000 yılından günümüze Açık Radyo'nun kazandığı bu ödüllerden bazıları şunlar:

2023:

“Bağımsız müziği tanıtma ve yerel sanatçıları desteklemeye özen gösterme, gezegenin geleceği, küresel iklim krizi, savaş ve barış, küresel hak mücadeleleri, aktivizm ve deprem gibi başlıkları işleme, sosyal ve kültürel alanda, yerel sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kültür kurumlarıyla işbirlikleri kuran, çalıştaylar, kültürel etkinlikler, şenlikler, sergiler ve halka açık forumlarla toplumun farklı kesimleri arasında diyalogu teşvik etme” motivasyonları ile Uluslararası Hrant Dink Ödülü’ne layık görüldük.

2022:

Cem Madra ve onun hayaliyle başlayan Açık Radyo; çocuk eliyle kurulmuş olan Hayal Gücü Merkezi (Derneği) olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiği “Hayal Gücü Ödülleri”nde; 12 çocuk ve 12 yetişkinden oluşan seçici kurulun ortak kararı ile “Türkiye'nin Hayal Gücüne Katkı" ödülüne layık görüldü.

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından verilen İklim Liderleri Ödülü'nün ilkine, "iklim değişikliği ile mücadele alanındaki duyarlılığı, çalışmaları ve sürdürülebilirliğe katkılarından" dolayı Açık Radyo medya dalında layık görüldü.

İstanbulSMD tarafından, "mimarlığa özveri ve süreklilik içeren bir çaba ile destek sağlayan ve üretimleri/etkinlikleri ile mimarlık disiplinini sadece profesyoneller için değil genç mimar adayları ve mimarlık akademisyenleri için de daha değerli kılan isimlere" verilen 20. Yıl Özel Ödülü'ne Açık Radyo adına Ömer Madra layık görüldü.

2021: 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından, yaşamında fotoğraf sanatını ön planda tutmuş, onun gelişmesine, tanınmasına, araştırılmasına katkı sağlamış kişi ve kurumlara verilen “TFSF ÖDÜLÜ”, fotoğraf alanında kitaplar yayınlayarak ülkemiz fotoğraf sanatına, fotoğraf tarihi alanında yaptığı araştırmaları ile az bilinen gerçekleri sunarak fotoğraf tarihine yaptığınız katkıları ve Açık Radyo’da hazırladığı ve çeşitli dijital mecralarda da yayınlanan "Foto Müze" adlı program ile fotoğraf sanatına yaptığı katkıları nedeniyle Sayın Gülderen Bölük'e verildi.

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri'nin "İşitsel Medya" alanında ödül Açık Radyo'ya verildi.

2020:

Prince Claus Kültür ve Kalkınma Fonu tarafından 1997 yılından bu yana “kültürel faaliyetleriyle içinde bulundukları topluma olumlu yönde etkide bulunan” kişi, grup ya da kuruluşlara verilen Prince Claus Ödülü’ne Açık Radyo layık görüldü.

2 Aralık 2020 Çarşamba Amsterdam saati ile 18.00’da gerçekleşen çevrimiçi törende Açık Radyo’nun:

  • Tartışmalı konulara, karşıt görüşlere ve dürüst eleştirel tahlillere yer veren, bilgi açısından zengin, eğlendirici ve esinlendirici programlar düzenlediği, 
  • çoğulcu demokrasi, hukuk devleti, evrensel insan hakları ve temel özgürlüklere dayalı ilkeleri el üstünde tuttuğu, 
  • alternatif, marjinalleştirilmiş ve azınlık seslerin duyulmasını mümkün kılan bir diyalog ve görüş alışverişi alanı sunarak kendi topluluğunu ve sivil toplumu temsil ettiği, onlara hizmet verdiği ve onları güçlendirdiği;
  • “yalan haber”lerin ve yanıltıcı medyanın yaygınlaştığı bir dönemde gazetecilik dürüstlüğünü ve ahlakını yılmaz bir şekilde savunduğu,
  • günümüzün dijital evreninde bile radyonun, toplumsal ve siyasi değişim için herkesin beğenisini kazanan etkili bir yayın organı olmaya devam ettiğini açıkça gösterdiği,
  • çoklu perspektiflere açık olmanın ve muhalif fikirlere saygı göstermenin, hakiki demokrasinin yegâne gerçek ve hayatî temelini oluşturduğunu vurguladığı; ve
  • karmaşık bir durumda sürdürülebilir ve bağımsız medya için bir model oluşturarak özgür ve açık bir sesin öncülüğünü yapmakta ve sürdürmekte dikkate değer bir sağlamlık göstermesi

ödül gerekçesi olarak belirtildi. 

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Demirkent Ödülleri'nin "İşitsel Medya" alanında ödül Açık Radyo'ya verildi.

İstanbul Tabip Odası Basında Sağlık Ödülleri'nin Radyo Yayıncılığı alanında ödül Leyla Ünlübay'ın hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programının oldu.

2018:

İstanbul Tabip Odası tarafından, 14 Mart Tıp Haftası Basında Sağlık Ödülleri kapsamında Radyo Programı dalında, Uygar Özesmi'nin hazırlayıp sunduğu Gezegenin Geleceği programı ödüle layık görüldü.

37. Uluslararası İstanbul Tüyap Kitap Fuarı 'Sanatsever Kurum Ödülü' Açık Radyo'ya verildi.

2017:

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Açık Yeşil programını, "çevreye duyarlı, doğal ve kültürel peyzaj elemanlarının korunumu ve geliştirilmesi sebebbiye yürüttüğü çalışmalar" nedeniyle İletişim Ödülü'ne layık gördü.

Türk Toraks Derneği Açık Radyo Yayın Yönetmeni Ömer Madra'yı onursal üyeliğe layık gördü.

Yeşil Bülten programı Emre Madran Basın Ödülü'ne layık görüldü.

Türk Toraks Derneği tarafından Çevre ve İklim Sorunları Ödülü'ne layık görüldü.

2016:

İstanbul Tabip Odası tarafından, 14 Mart Tıp Haftası Basında Sağlık Ödülleri kapsamında, "Toplum sağlığı ve çevre sorunları/gündemleri alanında yapmış olduğu yayınlar (Kentin Tozu ve Su Hakkı programları) sebebiyle," Radyo Programı dalında ödüle layık görüldü.

2015:

Açık Radyo'yla Gelen Bir Ödül: Kristal Elma Reklam Ödülü. “Günün Sözü” adlı projede, Açık Radyo’nun bu ilgi alanlarından ilham alınarak ve hepsini bir araya getirerek her günün şarkısını oluşturdu. Açık Gazete programında işlenen konular, öğlene kadar şarkı sözü haline getirildi, bestelendi ve gün bitmeden de Açık Radyo’da ünlü müzisyenlerin seslendirdiği parçalar Açık Radyo’da dinleyicilere duyuruldu. Havas Worldwide Istanbul’un bu projesi Kristal elma ödülünü kazandı.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği YAPDER tarafından "Hiçbir grup ya da sermaye sahibini arkasına almadan, bağımsız radyoculuk yaparak, gerçekleri ve doğruları daha geniş kitlelere ulaştırma cesaretini yıllardır gösterdiği için ve özellikle çevre konusundaki duruşu nedeniyle," Kent ve Yaşam Medya Ödülü'ne layık görüldü.

2014:

TSMD’den Basın-Yayın Ödülü: Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin 2 yılda bir düzenlediği Mimarlık Ödülleri’nin Onbirincisinde Açık Radyo’ya “Basın-Yayın Ödülü” verildi. Mimarlık Ödülleri Jürisi, oybirliği ile verdiği ödül raporunda Açık Radyo’yu şöyle tarif ediyordu: “Temel insan hak ve özgürlüklerini savunan herkesin bir parçası olabileceği kadar da “açık” bir radyo… olan Açık Radyo, gezegenimizin geleceğini ilgilendiren, yaşadığımız çevreyi dönüştüren her türlü etki ve etkene dair bilginin yaygınlaştırılması ve paylaşımında 1995’ten bu yana taviz vermeyen ilkeleri ile…

- çevre konularına duyarlı yaklaşımı,

- haber alma ve bilgilenme özgürlüklerine katkı konusunda

- kent-çevre ve mimarlık bütünlüğünde verdikleri destek,

- meslek alanından insanlara özel programlar yapma imkânları yaratması,

- güncel, yerinden ve sürekli gündem takibi ile

- olanca açıklığı ile tüm süreçleri paylaşımı nedeniyle…”

Benzer bir dalda bir başka ödülü de önceki yılın sonunda almış olduğumuzu burada hatırlatalım. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın, her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü’nde "Yaptığı haber ve yayınlarla kent kültürüne ve kentlilik bilincine katkı yapan, kentsel sorunları gündeme taşıyıp izleyen, kent ve bölge planlama bilimi ile şehir planlama mesleğinin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık gösteren" basın mensuplarına verdiği  "Kent Planlama Basın Ödülleri"nden birine Açık Radyo layık görülmüştü.

2013: 

Türkiye Deprem Vakfı tarafından Altın Saatler programı özel ödül aldı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın "Kent Planlama Basın Ödülleri"nden birine 2013’te Açık Radyo da layık görüldü. 

Açık Radyo'yla Gelen Bir Ödül: Avrupa’nın en büyük reklam ödülü organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 27.’si düzenlenen Epica reklam yaratıcılık büyük ödülü (grand prix), “outdoor” dalında, Açık Radyo için hazırladığı bir basın ilanı (“Music of the People/Halkın Müziği”) dolayısıyla Havas Worldwide İstanbul’un oldu. İlanda, ABD’nin önde gelen fotoğrafçılarından Harold Feinstein’ın 1952 yılına ait bir “fotomontajı” kullanılmış, Feinstein blogunda bu fotoğraf ve Açık Radyo ile ilgili –hayli övücü–  bir yazı kaleme almıştı: “Halk için, halkın müziği!”

2012: 

Açık Radyo kurucu ortaklarından olan ve Radyo’nun yayın yönetmenliğini yürüten Ömer Madra’ya Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ile Stiftung Mercator’un “Kıdemli Araştırmacı” unvanı – iklim değişikliği üzerinde yaratıcı araştırmacılık ve yayınları sürdürmesi için verildi; Kültür-Fen Lisesi 20. yılında “Bizi Onurlandıranlar” Ödülü “Küresel İklim Değişikliği konusunda kamu bilincinin yükseltilmesindeki çabaları” dolayısıyla Ömer Madra’ya;

Donizetti Klasik Müzik Ödülü “Alla Turca” programı yapımcıları Ali Pınar ve Ersin Antep’e verildi. 

2010:

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından verilen 'Birlikte Yaşamak' Ödülü. 

2009: 

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, çevre ve küresel ısınma konularında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Küresel Isınma Kurultayı Duyarlılık Ödülü.

2009: Gülhan Kadim Sertdemir’in Kuranderde Kalanlar Programı ile IX. Lions Tiyatro Ödülleri 2008-2009 Sezonu Özel Ödülü, İstanbul Tabip Odasının ‘Basında Sağlık Ödülü’ne layık görüldü. 

2008:

Küresel ısınmaya karşı yürütülen kampanya nedeniyle 77. İzmir Enternasyonal Fuarı 2008’den verilen ödül.  

2007: 

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 100. Yıl “En”leri içinde “En Çok Dinlenen (Yabancı) Radyo ödülü.

Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi 2007 Vefik Kitapçıgil Kamu Hizmet Ödülü.

2007: Nezih Demirkent Özel Ödülü (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Çevre ve Küresel Isınma"), 

2007: İstanbul Tabip Odası Radyo Programları dalında ödül ('Toplum sağlığımızı sonsuza değin etkileyecek olan küresel ısınma felaketine yönelik ısrarlı ve kaliteli programları' nedeniyle). 

2006:

Çevresel Sürdürülebilirlik (Turist Rehberleri Birliği TUREB "Küresel ısınma ve çevre"). 

2005: 

Yılın Bölgesel Radyosu, (Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği);

2005: Yerel Radyo dalında Trodsa Medya Özel Ödülü (Trafik ve Yol Güvenliği İçin Toplu Bilinçlendirme...);

2005: ARSC (Association for Recorded Sound Collections/Ses Kayıt Koleksiyonları Birliği) Dünya Müziği Kayıtları konusundaki en iyi araştırma ödülü Cemal Ünlü’nün Açık Radyo'da hazırladığı programlardan yola çıkarak yazdığı Git Zaman Gel Zaman adlı kitaba (Pan Yayıncılık) verildi. 

2004:

"2004'ün En "Hasları" Özel Ödülü (Kadir Has Üniversitesi). 

2003:

Yılın En İyi Radyo Programı (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti). 

2002:

Yılın En İyi Radyosu (Çağdaş Gazeteciler Derneği). 

2001:

Yılın En Başarılı Radyosu (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)

2000:

Yılın En Beğenilen Radyo Kanalı (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Türkçe’yi En iyi Kullanan Radyo ve Programcılar dalında 2 ödül (2001/2000)