Kayıp Filmler

Kayıp Filmler

16 Şubat 2017
Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı (1914)

Gayri Resmî ve Resimli Türkiye Sinema Sözlüğü'nden "Kayıp Filmler" maddesi: Kayıp olduğunu bile bilmediğimiz yahut hep kayıp addettiğimiz yahut bir yerlerde var olduğunu zannettiğimiz için kaybolmaya mahkûm ettiğimiz filmler.

Türkiye Sinema Sözlüğü podcast servisi: iTunes / RSS

Yazan: Elif Rongen-Kaynakçı; Okuyan: Didem Gençtürk.