İtalik

Editörün altını çizdikleri.

Sevengül Sönmez
44. Yayın Dönemi: 24 Ekim 2016 - 23 Nisan 2017
15 günde 1 Salı akşamları 19:00-19:30 arası Açık Dergi içinde
Kayıt Arşivi ve Podcast iTunes / RSS