Hikâyenin Her Hâli

-
Aa
+
a
a
a

Hayata dair cinsiyet-aşırı sohbetler.

 
Cuma günleri 11:00'de...
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Ayşe Gül Altınay, Aslı Odman, Didem Gençtürk, Aylin Vartanyan Dilaver, Özlem Yalçınkaya, Meral Akkent, Esin Düzel
 
58. Yayın Dönemi: 30 Ekim 2023 - 28 Nisan 2024

Hayatın 'olağan akışında' normalleşen, olağan gözüken, 'eşyanın tabiatı gereği' akıp gidenleri, cinsiyet-aşırı sohbet masamıza koyuyoruz. Gündemi kentte, kırda, sokakta, fabrikada, evde, mahkemede, sinemada, müzikte takip ederken, gündeme gömülen hafızayı da hikâyelerle kazıyoruz. Bugünü kadim zamanlarda arayabiliyoruz, başımızın çaresine tarihsiz antik hikâyelerin penceresinden de bakıyoruz. Program, misafirleriyle olağanda olağanüstüyü, düzende darmadağını, dertte dermanı, yasta gücü, birlikte farkı aşındırıp, kamplara bölünmüşlerin peşinden gidiyor. Masamız kalabalık, masamız renkli. Masa da, masaymış ha!

25 Eylül 2020

Hikayenin Her Hali'nin 25 Eylül 2020 tarihli nüshasında TTB'nin Covid-19 İzleme Kurulu tarafından derlenen Covid-19 raporundaki 'Pandemi döneminde sosyo-mekansal eşitsizlikler ve veri/halk sağlığı ilişkisi makalesi üzerine Didem Gençtürk, makalenin yazarlarından, İstanbul İSİG Meclisi Gönüllüsü akademisyen Aslı Odman ile konuştu. 

02 Mayıs 2020

Hikâyenin Her Hali Programı’nın 1 Mayıs yayını DEV Sağlık-İş Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mihriban Yıldırım ile canlı olarak yapıldı. 

26 Nisan 2020

Derin yoksulluk; açlık sınırının altında yaşayan, düzenli bir geliri ve iş güvencesi olmayan, geçici işlerde çalışan, günlük kazanan ve barınma, yiyecek, temiz su, sağlık ve eğitim ve gibi temel ihtiyaçlardan ciddi olarak yoksun bireyler ve ailelerin içinde bulunduğu kronik bir dip yokluk durumudur.

08 Nisan 2020

Hikayenin Her Hali programında Özlem Yalçınkaya’nın konuğu 65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Nörolog Dr. Gülüstü Salur’du.