Pandemi döneminde sosyo-mekansal eşitsizlikler ve veri/halk sağlığı ilişkisi: Aslı Odman’la söyleşi

-
Aa
+
a
a
a

Hikayenin Her Hali'nin 25 Eylül 2020 tarihli nüshasında TTB'nin Covid-19 İzleme Kurulu tarafından derlenen Covid-19 raporundaki 'Pandemi döneminde sosyo-mekansal eşitsizlikler ve veri/halk sağlığı ilişkisi makalesi üzerine Didem Gençtürk, makalenin yazarlarından, İstanbul İSİG Meclisi Gönüllüsü akademisyen Aslı Odman ile konuştu. 

Hikayenin Her Hali: 25 Eylül 2020
 

Hikayenin Her Hali: 25 Eylül 2020

podcast servisi: iTunes / RSS

TTB Covid-19 Pandemisi 6. Ay İzleme Raporu pandemiye, şümullü, bütünsel bir şekilde yaklaşıyor. Konularıyla salgın konusunu güncel, tarihi, istatistiki, deneyimden gelen bilgi ve verileri ile kuşatıyor. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Aslı Odman ve Murat Tülek ise, merkezi otoriteler tarafından paylaşılmayan ayrıştırılmamış verileri, hakkında politika geliştirilemeyen risk gruplarını resmetmeyi denemeyi dert edinmişler.  2019 senesi içinde İstanbul Kadir Has İstanbul Çalışmaları Merkezi ve TESEV'in yürüttüğü, İstanbul'un (aynı zamanda İzmir ve Gaziantep'inde) 959 mahallesindeki sosyal farklılaşmayı gösteren (rayiç bedel + yaş aralıkları) kent95 İstanbul haritası ile Hayat Eve Sığar uygulamasının çok riskli - orta riskli - az riskli alanlarını haritalama programları yardımı ile çakıştırmışlar.

İstanbul Geneli İçin interaktif harita:

Kadıköy mahalleleri arasında  sosyo-mekansal farklılaşmalar, Covid-19'e yakalanma sıklığı örtüştürmesi için: Mesela 'Fikirtepe sosyoekonomik haritada koyu lacivert ile en düşük rayiç bedel+genç nüfus aralığında bulunurken, HES uygulamasında neden en riskli alandadır?

Bakırköy-Bahçelievler mahalleri arasındaki farklılaşma için: 

Borges'in 'İmparatorluğun Kusursuz Haritasını' üretmek için değil de,  #enkazbilim, #kayıpveri faaliyetlerinin parçası olarak henüz emekleme aşamasında bir çaba. 

Beyond.Istanbul Dergisi; Mekanda Adalet ve Müşterekler Sayısı, 06-2019, s.112, Görsel: Cemre Kara