Emeğin Gündemi

Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri.

Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Eren
45. Yayın Dönemi: 24 Nisan 2017 - 22 Ekim 2017
15 günde 1, Çarşamba günleri 16:30 - 17:00 arasında