Emeğin Gündemi

Fabrikalardan plazalara emekçilerin ortak sorunları ve örgütlenme deneyimleri.

Ayşe Berna Uçarol, Mustafa Eren
47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 - 4 Kasım 2018
15 günde 1, Çarşamba günleri 16:30 - 17:00 arasında