Beraber ve Solo Ahkâmlar

Üç köşeli müzik programı.

Turgut Yüksel, Mehmet Kekik
47. Yayın Dönemi: 30 Nisan 2018 - 4 Kasım 2018
Perşembe günleri Açık Dergi'nin içinde