Beraber ve Solo Ahkâmlar

Üç köşeli müzik programı.

Seyit Ali, Turgut Yüksel, Mehmet Kekik
44. Yayın Dönemi: 24 Ekim 2016 - 23 Nisan 2017
Perşembe günleri Açık Dergi'nin içinde