“Bir salgın hastalık asla sadece bir salgın hastalık değildir”

-
Aa
+
a
a
a

Aysim Türkmen’in hazırladığı bu haftaki Metropolitika’nın konuğu felsefeci Ferda Keskin’di.

Metropolitika: 8 Nisan 2020
 

Metropolitika: 8 Nisan 2020

podcast servisi: iTunes / RSS

Keskin, tarih boyu epidemilerin farklı iktidar modelleriyle idare biçimlerini anlattı: “Koronavirüs durumunda olduğu gibi salgın hastalık fenomeni tarih boyunca tıbbın yanı sıra birçok farklı söylemi ve maddi pratiği harekete geçiren bir fenomendir. Bu yüzden Sophocles’in Antik Yunan mitolojisinin en iyi bilinen kahramanlarından biri olan Oidipus’un öyküsünü anlatan oyununda olduğu gibi bu fenomenin nedenleri ve çözümleri çok farklı düzlemlerde araştırılmış ve uygulanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma ve uygulama düzlemlerinde ise iktidar mekanizmaları merkezi bir yere tutar.”

Foucault’nun üç farklı modeli

“Collège de France’ta verdiği ve Güvenlik, Toprak, Nüfus başlığı altında yayımlanan derslerinde Foucault, Batının yakın geçmişinde öne çıkan üç faklı iktidar modelinin karşılaştırmalı analizini yapar. Oldukça ilginç bir biçimde, bu analizde Foucault, üç örnek olarak kent planlaması, tarım ürünlerinde azlık ve salgın hastalıkları seçmiştir. Bu bağlamda salgınlara karşı uygulanan dışlama, karantinaya alma ve yönetme pratiklerini güvenlik kavramıyla ilişkileri içinde tarif eden Foucault; vaka, risk, tehlike ve kriz gibi kategorilerin de ortaya çıkışına değinir. 1977-1987 yıllarında verilmiş olan bu derslerin içeriği bugün koronavirüs mücadelesinde uygulanmak istenen, uygulanan ve uygulanamayan teknikleri de anlatmaktadır.”

“Bir salgın hastalığın asla sadece bir salgın hastalık olmadığı ve insanın biyolojik varlığına tıbbın yanı sıra sınırsız bir ekonomik, toplumsal ve siyasi düzenekler bütününün müdahale ettiği hatırlandığında, Foucault’yu bir kere daha dinlemek dünyayı artık yeniden düşünme ve belki de yeniden kurma faaliyetine katkı yapma gücüne sahip görünüyor.”