14 Şubat 2018

14 Şubat 2018

14 Şubat 2018

"Umuda dair birşey söylersem: Orayı yaşayan insanların kendi dillerinden
itirazlarının - hangi dilden, hangi vücut dilinden, hangi lobi ile,
hangi PR ile olursa olsun itirazlarının- çokluğu, bence en büyük
kazanımdır. O 39 tünele verilecek cevap budur."

İBB'nin dev tüneller projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı'nın
altının oyulması karşısında yer alan Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi
sözcülerinden Tolga Bektaş, insanların yaşadıkları yere dair
itirazlarının çokluğu ve çok sesliliğin canalıcı önemi üzerine
konuşuyor. (Açık Radyo)