‘Zonguldak'ta iklim eylem planı yapılsın’

-
Aa
+
a
a
a

Değişim Elçileri’ne katılan gençlerin kampanyaları başladı.

Gezegenin Geleceği: 08 Aralık 2023
 

Gezegenin Geleceği: 08 Aralık 2023

podcast servisi: iTunes / RSS

Değişim Elçileri’ne katılan gençlerin kampanyaları başladı. Katılımcılardan Ceren Fehime Uzunhasnaoğlu, change.org/KarbonNotrZonguldak adresinde başlattığı kampanya ile ‘Zonguldak'ta İklim Eylem Planı Yapılsın’ talebinde bulundu. “Ben, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde okuyan ve kampüste yurtta kalan bir öğrenciyim. 19 Kasım 2023 tarihinde Zonguldak ve ilçelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda büyük tahribata neden olan fırtına ve fırtına etkisiyle oluşan dalgalar, başta Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri ve bu şehirde ikametgâh eden şehir sakinlerini etkiledi. Sınavlarımız iki haftadır erteleniyor. Yurt odalarımızı ve çalışma odalarımızı su bastı. Kampüsümüzde ağaçlar devrildi. İnternet kesildi. Yani iklim krizi kaynaklı bu afet nedeniyle hem eğitim, hem barınma hem de iletişim hakkımız sekteye uğradı. Zonguldak ve ilçelerinde yaşayan insanlar da evlerinden oldu, elektrik kesintisiyle karşılaştı. Bunun nedeni iklim krizi ve iklim krizine karşı önlem almamak, eyleme geçmemek,” açıklamasında bulunan kampanyacı, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri olarak, eğitim durumumuzda daha fazla aksaklık yaşamamak ve hem maddi hem de manevi olarak daha fazla yıpranmamak için, iklim krizine bağlı olan fırtınalar için, Zonguldak Belediyesi bir afet kenti olarak derhal iklim eylem planı yapmalı,” diyerek taleplerini dile getirdi. Kampanya change.org/KarbonNotrZonguldak adresinde.

‘28. İklim Zirvesi’nde Türkiye nerede?’

İklim Zirvesi COP28, Dubai’de devam ederken change.org/2030iklimhedefi adresinde Türkiye’nin iklim hedefinin yenilenmesi talebiyle kampanya yürüten sivil toplum örgütleri, ‘28. İklim Zirvesi’nde Türkiye nerede?’ başlıklı güncellemelerinde şunları dile getirdi, “COP28’de 118 ülke yenilenebilir enerjiyi üçe, enerji verimliliği hızını ikiye katlama sözü verdi. Kömürden çıkış ittifakına yedi ülke daha katıldı. 123 ülke iklim değişikliğine karşı vatandaşlarının sağlığını korumaları gerektiğini dair deklarasyonu imzaladı. Türkiye bu girişimlerin hiçbirine katılmadı. 118 hükümet, COP 28'de, yenilenebilir enerji kapasitesini 2030’a kadar üç katına ve enerji verimliliğinin ilerleme hızını ise iki katına çıkarma sözü verdi ve Küresel Karbonsuzlaşmayı Hızlandırma Girişimini imzaladı. Türkiye, girişimin dışında kaldı. Ayrıca Küresel Durum Değerlendirme (Global Stocktake, GST) çalışma grubu toplantısında, fosil yakıtların kademeli azaltımına ve fosil yakıtlardan kademeli çıkış seçeneklerine karşı çıktı. 123 ülke, hükümetlerin ilk kez iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini ele alacak sistemler kurmanın gerekliliğini kabul etmesini içeren sağlık deklarasyonu imzalarken Türkiye, bunu da imzalamadı. Ekonomimiz, küresel ticarete uyumumuz ve vatandaşlar olarak sağlığımızın korunması için ülkemizin üzerine düşen görevi yapmasını istiyoruz ve iklim hedefinin güncellenmesi talebimizi yineliyoruz,” diyen sivil toplum örgütlerinin kampanyası change.org/2030iklimhedefi adresinde.

‘Anızlar kompost edilsin’

Katılımcılardan Gözde Melek Çetin ise, ‘İklim dostu tarımı teşvik edin, karbon gömün, toprağı kompostla besleyin’ talebiyle change.org/KarbonGom adresinde bir kampanya başlattı. “Anız, kaliteli ve tonlarca çıkan bir ham madde, çöp değil. Fakat çöp gibi bertaraf edilmeye çalışıyor. Daha da kötüsü, pek çok yerde yasak olmasına rağmen anızlar maalesef yakılıyor. Bu, hem orman yangını riskini artırıyor, hem de yakılma sonucu açığa çıkan karbondioksit gazı atmosfere salınarak iklim krizini derinleştiriyor. Oysa anızlar kompost edilse, çiftçi için bedava ve kaliteli bir gübre olur ve yeniden toprağa kazandırıldığında da hem karbon gömmüş hem de toprağı karbona ve minerallere doyurmuş oluruz,” açıklamasında bulunan kampanyacı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu uygulamayı teşvik etmesini ve böylece tarım kaynaklı sera gazı emisyonlarının da azaltılmasını talep ediyor. Kampanya change.org/KarbonGom adresinde.

‘Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ), karbon nötr üniversitesi olsun

Bir diğer katılımcı Berat Kurt ise change.org/KarbonNotrYTU adresinde başlattığı kampanya ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin (YTÜ) ‘karbon nötr üniversitesi’ olmasını, kampüse güneş panellerinin kurulmasını talep etti. “YTÜ, sürdürülebilirliğe önem veren bir üniversite. Her yıl sürdürülebilirlik raporu yayınlaması, kendine ait 17 maddelik sürdürülebilirlik politikası oluşturması, eşitsizliklerin kaldırılması için hazırlanan ‘Gender Equality Planı’, kampüsteki doğal yaşam alanlarının korunmasına dair faaliyetlerin ele alındığı ‘Life and Land’ raporunu hazırlaması, ‘Green Stars’ sertifikası ile belgelenmesi, İstanbul’da sıfır atık belgesi alan ilk devlet üniversitesi olması, yemekhanede vegan menü bulundurması ve kampüs içi ulaşım için bisiklet istasyonları bulundurması Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sürdürülebilirliğe verdiği önemi ve ayrıca sürdürülebilirlik ofisinin aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğini bize açık şekilde gösteriyor. Biz üniversitemizin karbon nötr olma yolunda bu adımı atacağına da inanıyoruz,” açıklamasında bulunan üniversite öğrencisi, Davutpaşa Kampüsü’ne güneş panellerinin kurulmasını, enerji ihtiyacının bir kısmının bu panellerden karşılanmasını ve karbon nötr üniversite olma yolunda bir adım daha atılmasını talep ediyor. Kampanya change.org/KarbonNotrYTU adresinde