Z Kuşağından Çağrı: İklim Acil Durumu İlan Edilsin

-
Aa
+
a
a
a

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının sera gazı emisyonu verilerini açıkladı, Z kuşağından çağrı geldi.

Fotoğraf: Change.org
Gezegenin Geleceği: 14 Nisan 2023
 

Gezegenin Geleceği: 14 Nisan 2023

podcast servisi: iTunes / RSS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılının sera gazı emisyonu verilerini açıkladı. 1990 - 2021 arası Türkiye'nin sera gazı emisyonu %157,1 arttı. Toplam sera gazı emisyonu 2021’de bir önceki yıla göre %7,7 artarak 564,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu. Bu dönemde toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı %71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı. Enerji sektörü emisyonları 2021’de bir önceki yıla göre %9,8 artarak 402,5 milyon ton CO2 eşdeğerine ulaştı. Sera gazı emisyonları iklim krizini tetikleyen en büyük neden. Bu emisyonların azaltılmasını talep eden genç iklim aktivistleri, “Karar vericilere sesleniyoruz; biz gençlere iklim kriziyle kararlı mücadele borcunuz var. ‘İklim Acil Durumu’ ilan edin, kararlı ve etkili karbonsuz gelecek eylem planını katılımcı yollarla hazırlayın,” çağrısıyla change.org/İklimAcilDurumu adresinde kampanyalarını sürdürüyor. “Dünyayı iklim krizinin geri dönüşü olmayan eşiklerine biz getirmedik ama bu kriz suya, gıdaya erişimimizi, insan onuruna uygun bir yaşam sürmemizi, yaşadığımız doğayı, geleceğimizi tehlikeye attı. Bizler geleceğimizi güvence altına alan karar vericiler istiyoruz. İklimi kurtarmak demek, geleceğimizi de kurtarmak demek,” mesajlarının bulunduğu kampanya change.org/İklimAcilDurumu adresinde.

Kaş Yat Limanı'na Otel, Ticari Alanlar ve Spa İlavesi Projesine Hayır

Kaş Marina’ya ticari alanlar, otel ve spa merkezi eklemek için işletmeci firmanın imar planı değişikliği talebine karşı change.org/KasYatLimani adresinde imza kampanyası başlatıldı. Kampanyayı yürüten Kaş Kültür ve Çevre Derneği, “Denizi kirletecek, sit alanını tehdit edecek, trafik ve otopark sorununu arttıracak, Kaş’ın kendine özgü; doğa ile bütünleşik yerel, butik turizm ve alışveriş geleneğini bozacak, Kaş’ın esnafını ekonominin dışına itme tehlikesi taşıyan, kamu yararı bulunmayan rant projesine itiraz ediyoruz,” mesajını iletti. Kaş Marina’nın sahillerde yapılan kirlilik raporlamasında en kirli üç alandan biri olarak geçtiğinin altını çizen dernek, “Limana bağlı yatların mutfak ve lavabo suları doğrudan denize akmakta. Limanın yer aldığı Kaş Bucak Denizi kirlilik ölçümlerinde marinanın etkisi nedeniyle Bucak Körfezi riskli bölgeler arasında olduğu tespit edildi,” diyerek bu imar değişikliği talebinin doğaya daha da fazla zarar vereceği gerçeğine dikkat çekti. Ayrıca proje alanının bitişiğinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu vurgulayan dernek, “sit alanlarının imar planlarına konu edilmesi veya herhangi bir inşaat faaliyeti yapılması kanunen mümkün değil. Ancak firmanın sunumunda, sit alanının yaya giriş alanı olarak kullanılmak istendiği görülmekte,” açıklamasında bulundu. “Yat Limanlarının asli görevi denizciliğe hizmet vermek; oysa bu planla tekne bakım ve tamiratının yapıldığı çekek alanı daraltılarak alışveriş merkezi mantığı ile yapılacak dükkanlara yer açılmakta. Mevcut durumda bile çekek yeri darlığı yaşanırken tekne bağlama kapasitesinin %25 artışıyla bu sorun iyice katlanacaktır,” ifadelerinin bulunduğu kampanya change.org/KasYatLimani adresinde.

Molozlar ve Diğer Atıklar Çevre ve Sağlık Felaketine Sebep Olmasın

Deprem bölgesinde enkazdan çıkan asbest tehlikesini durdurmak için Ekolojik Yaşam Aktivistleri'nin change.org/afetatikyönetimi adresinde başlattığı kampanyaya dair bir gelişme oldu. Hatay Samandağ’da moloz dökümüne karşı nöbet başlatan halk, Yeşilköy mezarlık kompleksinde bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda Kimya Mühendisleri Odası Genel Başkanı Engin Çörüşlü, “Asbestle ilgili sürekli ölçüm yapılması lazım. Burada yapıldığını düşünmüyorum. Oysa yürürlükte olan yönetmelikte var; asbest ile çalışılan herhangi bir yerde bu ölçümün yapılması lazım,” açıklamasında bulundu. Gıda mühendisi Ahmet Şık ise, “Atıkları, enkazı bir tehlikeli madde gibi düşünmek zorundayız. Burada ise bilimsel yaklaşımdan uzak, insan sağlığına zarar veren bir uygulama var. Bu mesele sadece bölgenin meselesi değil, burada üretilen ürünleri ihracat ile de tüketen tüm insanların meselesi,” dedi. Enkazların kaynağında ayrıştırılması, asbest konusuna yönelik acil bir şekilde önlem alınmasını talep eden imza kampanyası change.org/afetatikyönetimi adresinde.

Mersin'i depreme ve iklim afetlerine dirençli hale getirin

Can Atahan, change.org/MersinAfetBolgesi adresinde, ‘Mersin'i depreme ve iklim afetlerine dirençli hale getirin’ talepli imza kampanyası başlattı. “Mersindekiler depremden mi korksun, Adana'da olacak depremin Mersin'de meydana getireceği yıkıcılık için mi telaşlansın, diğer şehirlere mi yardım etsin, tsunami olacak mı diye kafayı mı yesin? Mersin tüm afetlere karşı en kırılgan şehirlerden çünkü iklim krizine karşı en hassas şehirlerden. Yazın aşırı sıcak dalgaları, kuraklık, yangın da ekleniyor bu afetlerin arasına. Mersin’i tüm iklim afetlerine ve depremlere dirençli hale getirin,” çağrısında bulunan kampanyacı, “Bizler afetlere dirençli, iklim krizinin etkilerine dirençli, güvenli, sürdürülebilir, yeşil bir şehir istiyoruz. Belediyenin, iklim eylem planlarını oluşturmasını ve şehri hem iklim afetlerine hem de depremlere dirençli hale getirmesini istiyoruz,” dedi. Kampanya change.org/MersinAfetBolgesi adresinde.