Her şeyden önce bildiriler vardı

-
Aa
+
a
a
a

Tarihteki tüm protestolar, toplumsal ve sosyal hareketler görünür olmak için bir takım simge ve sembolleri kullanırlar. Bir yandan afişlerden, kıyafetlere, marşlardan bayraklara bu görsel dünyanın renkleri, simge ve sembolleri, sanat ve tasarım toplulukları üzerine konuşacağız, diğer yandan da tarihsel bir çizgi içinde feminist hareketin uğradığı duraklara bakmaya çalıştık. 

Elisabeth Cady Stanton, 19-20 Temmuz 1848, Seneca Falls, New York, ABD, Declaration of Sentiments /// Duygular Bildirgesi
'Her şeyden önce bildiriler vardı'
 

'Her şeyden önce bildiriler vardı'

podcast servisi: iTunes / RSS

Bu ilk programda görsellerden önce bildiriler vardı diyeceğiz ve bildiriler üzerine konuşacağız:

  • Judith Sargent Murray, 1790, Massachusetts, ABDOn the Equality of the Sexes /// Cinsiyetler Arasındaki Eşitlik Üzerine
  • Olympe de Gouge, 7 Eylül 1791, Fransa, Les Droits de la femme  /// Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklar Bildirgesi
  • Mary Wollstonecraft, 3 Ocak 1792, İngiltere, A Vindication of the Rights of Woman  /// Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi
  • Elisabeth Cady Stanton, 19-20 Temmuz 1848, Seneca Falls, New York, ABDDeclaration of Sentiments /// Duygular Bildirgesi

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

12

13

14