Aşırılıklar Gezegeni

 

 

Biyoçeşitliliğin kaybı, iklim değişikliği gibi acil ve  devasa küresel sorunlarla karşı karşıyayız. Biz insanlar birbirimize ve üzerinde yaşadığımız biricik ve kıymetli gezegenimize, Dünya'ya karşı sorumluluğumuzu  farkına varmalıyız.

Global Population Speak Out tarafından yayımlanan Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot / Aşırı Gelişme, Aşırı Kalabalık, (Ş)aşırı Hedef*  başlıklı kitap içindeki olağanüstü fotoğraflar ve sözlerle bu konuda farkındalığımızı arttırmak için benzersiz bir kaynak.

Bu dosyada Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot / Aşırı Gelişme, Aşırı Kalabalık, (Ş)aşırı Hedef 'ten hergün bir cümle, bir fotoğraf yayınlıyoruz.**

Global Population Speak Out'un kampanyasına ulaşmak için tıklayın: https://populationspeakout.org/

 

* Population Media Center / Population Institute, Editör: Tom Butler

** Türkçe çeviri için Çiğdem Dalay'a teşekkür ederiz.

29 Kasım 2016
Rüzgârda hışırdayan yaprakların ve gülen çocukların sesi tüm dünyaya yayıldı ve hayat ağacı büyüyüp gökyüzüne doğru uzandı.
28 Kasım 2016
Balinalar taciz edilmeden derinliklerde şarkılarını söylediler.
25 Kasım 2016
Nihayet insanlar hüküm sürme peşinde koştukları karanlık günleri unuttular ve Yeryüzü'yle kurdukları yeni ilişkiyi onurlandırıp kutladılar.
24 Kasım 2016
İnsanlar onlara neşe veren şeyleri yapacak zaman bulabildikleri kaliteli bir hayat sürmeye başladılar.
22 Kasım 2016
Bir davranışın etik olup olmadığı, o davranışın iyiliği ve güzelliği, biyoçeşitliliği ve sağlığı sürdürmeye olan katkısı ile ölçülür oldu.
21 Kasım 2016
Ekonomik hedefler, sürdürülebilirlik, yeterlilik ve dirençlilik olarak değişti.
18 Kasım 2016
Gelişme ve kalkınmada öncelik 'daha fazla'dan 'daha iyi'ye doğru değişti.
17 Kasım 2016
Bütün çocuklar sevgi gördü ve hepsi hayallerini izleyebilmeleri için cesaretlendirildi.
16 Kasım 2016
Çocukların yetişkinlerle evlendirilmek yerine çocuk olmalarına izin verildi.
15 Kasım 2016
İnsanlar toplumsal refah ve iyiliğin anahtarı olarak, daha küçük ailelerle sayılarını kısıtlamaya başladı.
14 Kasım 2016
Aile ve nüfus planlamasına dair bilgi ve yöntemler tüm dünyada paylaşıldı.
11 Kasım 2016
İnsanlar, yaşayış biçimlerini şekillendirmek ve kültürlerini beslemek için onları çevreleyen topraklara baktı ve o topraklarda yaşayan canlılar toplululuğun diğer üyelerine kıymet verdi, kendi bildikleri gibi gelişip serpilmeleri için onlara yer açtı.
09 Kasım 2016
Gezegenin her yerinde insanlar, dünya sanki sadece kendileri için ayrılmış bir kaynak deposuymuş gibi yaşamaya başlamadan önceki kadim usulleri hatırlamaya başladı.
08 Kasım 2016
Dünyayı kendi arzusuna göre döndürme, eğip bükme sevdası ile topluluk yaşamına yeniden katılmak arasındaki keskin tercihle yüzleşen Efendi İnsan, sonunda imparatorluk hayalinden feragat etti ve böylece Efendi İnsan ortadan kalktı.
07 Kasım 2016
“Bütün fosil yakıtları yakıp tüketmemizin, bambaşka bir gezegen yaratmadan mümkün olmadığı bilim tarafından artık açıkça ortaya konmuş durumda.” Dr. James Hansen
04 Kasım 2016
"Dünyanın dört bir yanında kamusal altyapı, yoğunluğu ve sıklığı gittikçe artan tayfunlar, hortumlar, seller ve orman yangınları sebebiyle, daha önce eşi benzer görülmemiş bir yük altında. Gelecekte pek çok şehrin zayıf ve uzun süredir ihmal edilmiş altyapılarının doğal afetler nedeniyle çökeceğini, çürümeye terkedileceğini ve bu temel hizmetlerin asla yeniden güçlendirilip iyileştirilmeyeceğini tahmin etmek pek zor değil.” Naomi Klein
03 Kasım 2016
“Arktik’te yani Kuzey Kutup Bölgesi’nde durum kartopu etkisi yaratıyor: Atmosferde biriken insan kaynaklı sera gazlarının Kuzey Kutbu’nda  neden olduğu değişiklikler atmosferde daha da fazla sera gazı birikmesine neden oluyor. Tıpkı artık raydan çıkmış hızla üstümüze gelen bir tren gibi.” Carlos Duarte
02 Kasım 2016
“Ada’nın her yerinde delikler var ve bu deliklerden deniz suyu çıkıyor. Normal olarak 10 -15 yıl önce bu yerleri su basmıyordu. Ada tamamen yok olmadan bir 50 yılımız daha var gibi görünüyor. Sonra boğulmuş olacağız.” Paani Laupepa
01 Kasım 2016
“İklim düzenindeki bozulmanın gittikçe hızlanan etkileri, dünyanın her köşesinde, her alanı, her toplumun her kesimini etkileyecek, güvenlik, açlık, yoksulluk ve toplumsal çalkantı sorunlarını büsbütün derinleştirecek bir tsunami etkisi hazırlıyor.” David Orr
31 Ekim 2016
“Dünyayı, yaban toprakları ve yaban canlıları bin bir yoldan yaralamaktayız, ama bunların hepsinin temelinde insan sürüsü, yani patlayan nüfusumuz var. İnsan artışını önlemeksizin, yabanı ve yaban hayatını kısa vadede bile koruyamayız; dahası iklimdeki tuhaflığı dünya üzerindeki sayımızı azaltmadan durdurabileceğimiz kendimize söylediğimiz bir yalandan başka bir şey olamaz.” Dave Foreman