Botanik bahçeleriyle ilgili düzenlenen ilk ulusal çalıştayı Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Prof. Dr. Zeki Aytaç anlatıyor

Botanik bahçeleriyle ilgili düzenlenen ilk ulusal çalıştayı Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Prof. Dr. Zeki Aytaç anlatıyor

17 Mart 2019

Düzce Ün. Orman Fak. Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Aksoy  ve  Flora Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Aytaç, çalıştay düzenleme kurulu adına 18-21 Nisan tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek olan ilk “Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı”nı anlatıyor.

17 Mart 2019 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Botanitopya podcast servisi: iTunes / RSS

12 Ağustos 2018 tarihli ilk programımızda Prof. Dr. Necmi Aksoy ile botanik bahçeleri üzerine sohbet etmiş;  iklim değişikliği ya da diğer çevresel etkilerin en yükseğe çıktığı bu çağda, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilmesi açısından önemine değinmiştik. Dünyanın değişik ekosistemlerinden örneklerin getirildiği, kökenlerinin saptandığı, belli bir sistematik ya da coğrafik düzenle tasarlanmış habitatlar içinde bilimsel bir metotla taksonomik sınıflandırmaların yapıldığı; canlıları hem doğal alanında hem de ex-situ korumakla doğrudan ilgili olan botanik bahçeleri; eğitim alanları, herbaryum, hatta doğa bilimleri ve botanik müzelerini de barındıran çok geniş kapsamlı mekanlardır.

Programda bu kez Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi ve Flora Araştırmaları Derneği iş birliğiyle yürütülen botanik ve bilim tarihine önemli katkılar sağlaması beklenen Çalıştay'ı konu ettik. Çalıştayın düzenleme kurulu adına soruları yanıtlayan Prof. Dr. Necmi Aksoy  ve  Prof. Dr. Zeki Aytaç, bu alanda faaliyet gösteren tüm bilim insanları ve uzmanlarını “Botanik Bahçeleri, Arboretumlar,  Herbaryumlar,  Botanik Müzeleri, Tohum ve Gen Bankaları’nın  Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilirliğindeki Rolü” ana başlığıyla 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Düzce'de düzenlenecek olan çalıştaya katılmaya davet ediyor. 

"Tematik Çalıştaylar", " Atölye Çalışmaları",  " Bitkiler ve Doğa Üzerine" Sergiler ve " Doğa Gezileri"nın planlandığı Çalıştay'a katılım ve özet gönderimleri için son tarih 31 Mart 2019.

Çalıştay hakkında, web sitesinden: 

"Ülkemiz yeryüzünün en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup, çok sayıda bitki türünün gen merkezlerinden birisidir. Ülkemizde, 167 familyaya ait 1220‘si doğal olmak üzere toplamda 1320 cins bulunmakta olup; bu cinslere ait 11 bin 466 bitki taksonu doğal olup, toplamda yaklaşık 12 bin damarlı bitki taksonu bulunmaktadır. Düzce ili ise Batı Karadeniz’in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup; 1255 damarlı bitki taksonu bulunmakta olup, bunlardan 59 tanesi endemik, 24 takson ise nadir olarak yayılışını yapmaktadır. Bu neden ile, hem ülkemizin hem de bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesinde önemli rol teşkil edecek olan “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi” projesini kampüsümüzde sürdürmekteyiz. Bu yıl, Rusya Adige Devlet Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz, "Botanik Bahçeleri ve Herbaryumlar" işbirliği protokolü ile, bu konudaki çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşımış bulunmaktayız. Bu konuda üniversitemiz bünyesinde kurulan, “Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)” çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılı, Üniversitemiz için, Orman Fakültesi’nin eğitim öğretim hayatına başlamasının 25. yılı, aynı zamanda “Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)” açılışının 10. yılı olması nedeniyle, bizler için mutluluk ve gurur verici yıl dönümü sevincini yaşamaktayız. Bu neden ile; Orman Fakültemiz, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve DUOF Herbaryumumuz, ülkemizde bitki biyolojik çeşitliliği üzerine; Resimli Türkiye Florası üzerine ANG Vakfı ve NGBB Botanik Bahçesi ile beraber önemli çalışmalar yürüten; Flora Araştırmaları Derneği ile birlikte "Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı”nı, 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nde “Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar, Botanik müzeleri, Tohum ve Gen Bankaları’nın Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilirliğindeki Rolü” konusunda ulusal bir bakış açısı sağlamak ve ülkemizin var olan mevcut durumumuzu belirlemek amacıyla bu çalıştayı gerçekleştirmeyi amaç edindik. Bu çalıştayın, ülkemiz biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilmesinde; genç nesillere aktarımında, "Botanik ve Bilim Tarihi" açısından önemli bir atlık oluşturacağına inancımız yüksektir."

Çalıştay Düzenleme Kurulu adına; 
Prof. Dr. Zeki Aytaç: Gazi Ü. Fen Fakültesi Öğretim Üyesi (Flora Araştırmaları Derneği Bşk.).
Prof. Dr. Necmi Aksoy: Düzce Ü. Orman Fakültesi Öğretim Üyesi (DUSTIBAM Müdürü &  DUOF Herbaryumu Küratörü)

Ayrıntılı bilgi ve katılım formu için: 

http://ubahcalistayi.duzce.edu.tr/