Hayvana zulme ceza artırımı

Hayvana zulme ceza artırımı

13 Nisan 2006

12 Nisan 2006

TBMM Başkanlığı'na sunulan Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet edenlere verilen idari para cezalarından tahsil edilen miktarın tamamı ilgili belediyenin hesabına aktarılacak. Belediye bu parayı amaç dışında kullanamayacak.  Yürürlükteki yasaya göre, idari para cezalarından tahsil edilen miktarın yüzde 80'i, ilgili belediyenin hesabına aktarılıyor. Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki idari para cezaları, yeni düzenlemeyle günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirleniyor. Para cezaları:

Pitbull, Terrier ve Japanese Tosa gibi tehlikeli hayvanların üretimi, sahiplendirilmesi, Türkiye'ye sokulması, satılması ve reklamının yapılması, sergilenmesi gibi suçlar karşılığında hayvan başına 3 bin YTL idari para cezası verilecek.   İzinsiz hayvan ticareti yapanlara ve bu konudaki mevzuata aykırı davrananlara uygulanan 2 bin 500 YTL'lik ceza, 3 bin YTL'ye yükseltilecek.    Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalelerde bulunan, kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim olarak dağıtan, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunanlara verilecek ceza miktarı 300 YTL'ye çıkarılacak.  Toplu yaşanan yerlerde beslenen, barındırılan kedi ve köpeklerin kontrolsüz üremelerinin önüne geçmek için yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerine verilen 250 YTL idari para cezası, 300 YTL'ye çıkarılıyor.    İnsan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemleri almayan hayvan sahibine 200 YTL para cezası uygulanacak.    Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda öngörülen durumlar dışında öldürülmesi durumunda, hayvan başına 500 YTL olarak uygulanan idari para cezası 600 YTL'ye yükseltilecek.    Cerrahi amaçlı müdahalelerle ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına verilen 150 YTL para cezası 200 YTL'ye çıkartılacak.    Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara, hayvan başına 7 bin 500 YTL olarak uygulanan ceza 10 bin YTL olacak.    Hayvanları, bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullananlar bin 200 YTL para cezasına çarptırılacak.     Hayvanları, doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde çalıştırılmasına veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak yöntemlerle eğitenlere verilen bin 250 YTL para cezası bin 500 YTL'ye çıkarılacak.     Hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü, onu en yakın veteriner hekim ya da tedavi ünitesine götürmekle yükümlü olacak. Buna aykırı davranan 300 YTL para cezası alacak.  Hayvanat bahçelerinde, hayvanları kötü şartlarda barındıranlara verilecek para cezası da hayvan başına 600 YTL'den 700 YTL'ye yükseltilecek. Kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde hayvanları öldürenlere, her hayvan başına 600 YTL ceza verilecek.    Kurban kesimi Hayvanları, hijyenik kurallara ve usulüne uygun kesmeyenlere verilen ceza, hayvan başına 500 YTL'den 600 YTL'ye çıkarılıyor.   Kurbanlarını sağlık şartları ve çevre temizliğine uygun olarak kesmeyenlere verilen bin 250 YTL idari para cezası ise bin 500 YTL'ye yükseltilecek.

www.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HID=1&haberID=169881