Haftanın Kitabı: Shakespeare ve Hamlet

Haftanın Kitabı: Shakespeare ve Hamlet

27 Haziran 2014

Mîna Urgan

Shakespeare ve Hamlet

YKY, 2014, 494 s.

Bildiğiniz gibi, 450. doğum yılı nedeniyle William Shakespeare’in hayat, ölüm, güç, kudret, sevgi, aşağılanma, yücelme, hırs, hırsızlık, alçaklık, dalkavukluk, politika, fırtınalar, iklimler, paylaşmalar, müşterekler, ortak varlıklarımız konusunda, insanlık ve doğa halleri üzerine kurduğu sözler, bir yıl boyunca Açık Radyo’da, özellikle program aralarında sesleniyor/seslenecek. Bir başka deyişle, -23 Nisan’dan bu yana- Tilbe Saran, Ömer Madra, Eraslan Sağlam ve İlksen Mavituna’nın seslerinden kulaklarımıza geliyor, hep birlikte “dinliyoruz” Shakespeare’i... Bir yandan okumayı da ihmal etmeyelim, diyenlere de Mîna Urgan’ın kitabını önerebiliriz!

Mîna Urgan’ın Shakespeare ve Hamlet isimli çalışması elbette çok “yeni” bir kitap değil; hatta bundan tam 30 yıl önce, 1984’te yayımlanmış ilk olarak. Şimdilerde ise, işte tam da Shakespeare’in 450. doğum yılında, Yapı Kredi Yayınları tarafından yeni bir baskısı yapıldı. Adından da anlaşılacağı gibi kitapta Hamlet’e biraz daha ağırlık verilmiş durumda ama Shakespeare’in diğer oyun ve soneleri üzerine de incelemeler okumak mümkün, Mîna Urgan ayrıca Shakespeare’in yaşamöyküsünü sunmuş...

Yüzyıllardır bizimle birlikte olan Shakespeare’le ilgili, şöyle yazmış Mîna Urgan: “Neredeyse dört yüzyıldan beri Shakespeare insan gerçeğini, insan olmanın onurunu bize anlatarak, en çapraşık düşünceleri ve duyguları kavramamıza, yaşadığımız dünyanın, çevremizdeki kişilerin ve onlarla olan ilişkilerimizin gizlerini en olumlu biçimde çözmemize yardımcı olmuştur. Shakespeare’in ölümsüzlüğünün başlıca nedeni, her ülkenin her kuşağıyla sanki yeniden doğması ve her doğuşunda daha da canlı oluşudur. İşte bu yüzden dünyanın her yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de bizim çağdaşımızdır ve gelecek kuşakların da çağdaşı olacağından kuşkumuz yoktur.”