Açık Mimarlık konuğu Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi

Açık Mimarlık konuğu Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi

09 Ocak 2020
Eren Onur ve Aynur Savaş Uluğtuğ, fotoğraf: Açık Radyo
09 Ocak 2020 tarihinde Açık Radyo'da yayınlanmıştır.
Açık Mimarlık podcast servisi: iTunes / RSS

Konuğumuz Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi'nden Aynur Savaş Uluğtuğ ve Eren Onur. Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi'nin yola çıkışını, mimarlığın bugününe dair fikirlerini ve eleştirilerini, iki yıllık süreçteki üretimlerini, 2019 yılının önemli buluşmalarından olan Mimarlıkta Kriz etkinliklerini konuştuk.