Greenpeace İklim Buluşması, 11-12 Kasım’da Müze Gazhane’de!

-
Aa
+
a
a
a

11- 12 Kasım tarihlerinde Müze Gazhane’de gerçekleşecek “Greenpeace İklim Buluşması”nı konuşmak üzere Greenpeace Proje Geliştirme Sorumlusu Gözde Sevinç ve Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek konuğumuz oldu.

Görsel: Greenpeace Türkiye

11-12 Kasım tarihlerindeki etkinliği tanıtan Gözde Sevinç, COP27 Zirvesi’nin hem Türkiye hem de dünya için önemli bir zirve olduğunu ve gündeminde ülkelerin iklim hedeflerinin ve emisyon azaltım planlarının yeniden ele alınması olduğunu belirtti. Greenpeace’in son raporuna değinen Sevinç, raporun Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dünyanın diğer yerlerinden iki kat daha fazla ısındığını ortaya koyduğunu ve Türkiye’nin bir Akdeniz Havzası ülkesi olarak bu büyük sorunun sınırında yer aldığını belirtti. Greenpeace Akdeniz’in bu durumu COP27’nin gündemine taşımak ve çözüm önerilerini tartışmak amacıyla Greenpeace İklim Buluşması’nı düzenlediklerini açıkladı. 

Ersin Tek ise Türkiye’nin hâlâ güncellenmiş bir net sıfır hedefi sunmadığını söyleyerek sözlerine başladı. Ulusal Atık Beyanı’nı açıklamadığı gibi kömürden çıkış konusunda herhangi bir adım atmadığını ve fosil yakıt arama çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

Greenpeace’e yönelik eleştiriler

Özdeş Özbay, aralarında Uluslararası Af Örgütü, Climate Action Network, WWF, 350.org gibi STK’ların ve Greta Thunberg gibi aktivistlerinin de bulunduğu 1.500 imzalı COP27 bildirisine Greenpeace’in -Mısırlı birkaç çevre grubu da dahil olmak üzere- imza vermemesi üzerine “yeşil badana” yapmakla suçlanmasını hatırlattı. 

Özbay, Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Ersin Tek’e, iklim adaletinin sosyal haklar ve demokrasiden ayrılamayacağını söyleyen aktivistlerin Mısır diktatörlüğüne yaptığı, ölüm orucundaki Ala Abdul Fettah’ın serbest bırakılmasına yönelik çağrıya neden katılmadığını sordu.

Tek, soruya şu sözlerle yanıt verdi:

Bizim Greenpeace olarak COP'taki politik hedeflerimiz yeşil ve adil dönüşüm merkezli. Küresel Kuzey’in daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve Küresel Güney’in hem karbonizasyondan çıkışı hem de hasar ve yıkım mekanizmalarından finansal karşılığını alabilmesi için bir iklim adaleti tartışması yürütüyoruz. Burada şu soru önemli: Greenpeace nasıl bir kurum? Bizi diğerlerinden ayırt eden şey şiddet içermeyen, doğrudan eylemler.  Ama aslında Greenpeace’in temel faktörü bireylerin kitlesel gücüne dayanıyor. Yani bizim bölgesel veya ulusal ofislerimizin her biri bulunduğu ülkede yerel ve bağımsız birer kurum. Dolayısıyla oradaki topluluklarla çalışan bir kurumuz ve kendimize “Greenpeace insanları” diyoruz. Çünkü artık sadece bir sivil toplum kuruluşu veya fonlarla, bağışlarla ayakta kalan bir kurum olmanın ötesinde insanları harekete geçiren bir proje. Temas ettiği her seviyedeki paydaşını çalışma alanında önemsemesi gerekir.

Bu anlamıyla Mısır'daki arkadaşlarımız diktatörlük adı altında bir mücadele veriyor. Onlardan gelen bir güvenlik talebi ya da kaygısı olduğunda ve bu nedenle yer alamadıklarını söylediklerinde biz Greenpeace ağı olarak yereldeki arkadaşların üstüne uzaktan söz söylemeyi doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla oradaki aktivistlerin ve oradaki hareketin taleplerini sahiplenmeyi daha doğru buluyoruz. Zaten Ala’nın serbest bırakılması için global olarak çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra bütün COP sürecinde de bulunabildiğimiz ülkelerin grupları üzerinde de bir baskı oluşturmaya çalışıyoruz.

Özbay’ın Yokoluş İsyanı’nın ilk çıkış eyleminin Greenpeace’in Londra ofisinin basılması olayı olduğunu belirtmesi üzerine Tek şöyle söyledi: 

Ben kendi adıma diğer bütün paydaşlarımızın her türlü eleştirisinin Greenpeace'e katkı sunacağını biliyorum. Çünkü hepimiz bu hareket içerisinde birbirimizden öğreniyoruz. Greenpeace 50 senelik bir kurum ama bir haftalık bile olmayan hareketler bu statükoyu sarsabilir. Bu oldukça iyi bir şey. Çünkü hepimiz bir anlamıyla var olduğumuz alanlara sıkışıklık yaşayabiliyoruz.

11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek “Greenpeace İklim Buluşması”nın güncellenen programına buradan ulaşabilirsiniz.

“Greenpeace İklim Buluşması” Program Detayları: 

11 Kasım 2022

İstanbul Müze Gazhane - Pazar Yeri (13.00- 14.15) 

2030 Türkiye İklim Hedefleri 

2021’de Paris Anlaşmasını onaylayan Türkiye, kömürden çıkış planlaması yapmadan 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı taahhüt etti.  Peki güncellenmiş ulusal katkı beyanını henüz açıklamayan Türkiye’nin iklim zirvesine katılımından neler bekleyebiliriz? Küresel iklim değişikliği için kritik tarih olan 2030’a giden yolda, Türkiye’nin iklim hedefleri ne olmalı? 

Moderatör: Gökhan Ersoy - Greenpeace Akdeniz

Konuşmacılar: Sevil Turan - Greenpeace Akdeniz, Özlem Katısöz - Avrupa İklim Eylem Ağı, Duygu Kutluay - Kömürün Ötesinde Avrupa

Pankart Boyama Atölyesi (14.00-18.00)

COP 27 Köşesi (14.30-15.45)

Mısır’da COP 27 görüşmelerini yakından izleyen uzmanlara canlı yayınla bağlanarak COP 27’de dikkat çeken ve öne çıkan konuları sıcağı sıcağına tartışacağız.

Moderatörler: Semra Cerit Mazlum-Marmara Üniversitesi, Ersin Tek - Greenpeace Akdeniz

Konuklar: Ümit Şahin - İstanbul Politikalar Merkezi, Tanyeli Sabuncu - WWF

İstanbul Müze Gazhane - Pazar Yeri (16.00-17.30)

Yeşil ve Adil Dönüşüm

Türkiye'de iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine inananların oranı %39. Kömürden çıkış iddia edildiği gibi imkansız mı? Fosil yakıtta ısrar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı sorununu çözüyor mu? Kömür madenleri ve kömürlü termik santraller kapanırsa, gerçekten işsiz ve elektriksiz kalıyor muyuz? Enerji, sadece teknik bir üretim meselesi mi, yoksa kaynakların toplumun refahı adına kullanımını ve iklim dostu ve güvenli bir geleceği ilgilendiren bir adalet meselesi mi?

Moderatör: Onur Akgül - Greenpeace Akdeniz

Konuşmacılar: Bengisu Özenç - Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği, Sevil Acar-Boğaziçi Üniversitesi, Cem İskender Aydın - Çevre Bilimleri Enstitüsü, Mehmet Dalkanat - Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu

Ritm Atölyesi (18.00 - 19.00)

12 Kasım 2022    

Süreyya Operası (12.00- 13.30)

İklim Hareketi Yürüyüşü ve Basın Açıklaması 

 İstanbul Müze Gazhane - Pazar Yeri

COP 27 Köşesi (14.00-14.30)

Mısır’da COP 27 görüşmelerini yakından izleyen uzmanlara canlı yayınla bağlanarak panellerde tartışılan ve sosyal medyadan gelen soruları  sıcağı sıcağına tartışacağız.

Konuşmacılar: Özlem Altıparmak - Doğa Derneği, Barış Doğru - İklim Haber

İstanbul Müze Gazhane - Pazar Yeri (14.30-16.00)

FORUM: Türkiye’de İklim Hareketi      

İklim hareketinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi için atılması gereken adımlar, Türkiye’deki iklim hareketinin her yaş ve örgütlenme biçiminden özneleriyle birlikte tartışılacak.