1917'ye Giderken Rusya'da Siyasal Düşünce ve Tartışmalar

-
Aa
+
a
a
a

Beşinci programımıza 19. yüzyılda Çarlık Rusya'sında Slavofiliya (Slavperverlik) ve Batıcılık akımlarının ortaya çıkışını ve bu tartışmanın mahiyetini tartışarak başladık.

100. Yılında Ekim Devrimi: 6 Aralık 2017
 

100. Yılında Ekim Devrimi: 6 Aralık 2017

podcast servisi: iTunes / RSS

Geçen hafta olduğu gibi bu programda da bir konuğumuz vardı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Ateş Uslu Slavofil ve Batıcılar arasındaki tartışmadan Narodnik (Halka Doğru Hareketi) akım ve düşünceden Marksizm'e geçişin nasıl gerçekleştiğini özetledi. Programda Narodnik, Marksist ve Anarşist düşünce ve şahsiyetlerin 1917'ye giderken nasıl bir gelişim ve dönüşüm sürecinden geçtikleri üzerinde duruldu. Bu düşüncelerle ile dönemin siyasal hareketleri arasındaki ilişkiler irdelendi. Programımıza “Taçanka” adlı şarkı ile son verdik. Şarkı adını İç Savaş yıllarında kullanılan ve mitralyözle donanmış atlı savaş arabalarından almış. İç Savaş sırasında Kızıl Ordu’nun kahramanlıklarını öven bir şarkı.