Gökpınar Gölü'nün sit alanı olması için toplanan imzalar valiliğe teslim edildi

-
Aa
+
a
a
a

Gökpınar Gölü çevresinin sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını talep eden kampanyanın imzaları Sivas Valiliği’ne teslim edildi.

Gezegenin Geleceği: 3 Temmuz 2020
 

Gezegenin Geleceği: 3 Temmuz 2020

podcast servisi: iTunes / RSS

Gökpınar Gölü çevresine bungalov evler yapmak ve göl çevre düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalenin iptal edilmesi ve bölgenin küçük gölü ve kıyı alanlarını da içine alacak  şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını talep eden kampanyanın imzaları Sivas Valiliği’ne teslim edildi. Change.org/GokpinarGolu adresindeki kampanayı yürüten Gökpınar Gölü Korunmalı Platformu, “Kampanyamızda 10 bin kişi olmak üzereyiz. Sizler imzalarınızla desteğinizi gösterirken biz de imzalarınızdan ve haklı taleplerimizden aldığımız güçle taleplerimizi ve Gökpınar ile ilgili kaygılarımızı CİMER'e yanı sıra hazırladığımız Gökpınar'ın bir an önce doğal sit alanı ilan edilmesi için gerekli bilgi ve verileri içeren dosyamızı ise Sivas Valiliği’ne ilettik. İmzalarınızın ve taleplerimizin takibini yapmak ve Gökpınar'ın bir an önce doğal sit alanı ilan edilmesi için gereğinin yapılmasını sağlamak üzere Sivas Valiliği ile yüz yüze görüşmeler yapmak için girişimlerimiz sürüyor. Daha çok destek, daha çok imza bu girişimlerde bizi daha da güçlü kılacak. Gökpınar'ı kurtarmak için kampanyamızı desteklemeye, yaygınlaştırmamıza yardım ederek devam edebilirsiniz.” diyor. Kampanyaya imza atmak için Change.org/GokpinarGolu adresini ziyaret edebilirsiniz. 

Kapatılması gereken termik santrallar hala çalışıyor

Çevre yatırımı yapmayan kömürlü termik santrallere çalışma izni verilmemesi için geçtiğimiz yıl Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından yürütülen kampanya, 104 bin imzayla başarıya ulaşmış ve çevre yatırımı yapmayan kömürlü termik santrallerin kapatılacağı açıklanmıştı. Ancak Temiz Hava Hakkı Platformu’nun verdiği bilgilere göre bazı santrallar yatırımların tamamını yapmadan, havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek "geçici izin belgesiyle" tekrar çalışmaya başladı. Bunun üzerinde platform Change.org/TemizHavaHaktir adresindeki kampanyayı tekrar imzaya açtı. Temiz Hava Hakkı Platformu şu bilgileri paylaştı: ‘’Covid-19 salgını ile mücadele ettiğimiz ve her nefesin önem taşıdığı bu günlerde, çevre izni almak için gerekli yatırımlarını tamamlamadan tekrar çalışmaya başlayan kömürlü termik santrallar Kahramanmaraş, Kütahya, Zonguldak, Manisa’da havamızı kirletmeye devam ediyor. 1 Ocak 2020’de gerekli yatırımları yapmadığı için kapatılan santrallerin bazı üniteleri çevre izni alacak yatırımları henüz yapmamalarına rağmen, geçici faaliyet belgesi verilerek Haziran itibariyle çalışmaya başladılar. Yine her gün Kahramanmaraş Afşin’den, Zonguldak Çatalağzı, Kütahya Seyitömer ve Manisa Soma’dan akşam saatlerinde koyu dumanlar çıkmaya başladı. 2019 yılında imza veren, sosyal medyadan paylaşım yapan ve telefonla arayan yüz binlerce vatandaş ve kurumun sesi duyulmuş ve özelleştirilmiş santrallere çevre yatırımı yapmadan 2 yıl daha çalışma izni veren Madde 50 veto edilmişti. Ardından 1 Ocak 2020’de 6 tane kömürlü termik santralın kapatıldığı müjdesi ile yıla başladık. Halk sağlığını korumak için yapılması gereken yatırımları tamamlayacak süre geçmemişken, geçici faaliyet belgesi verilen ve çalışmaya başlayan kömürlü termik santraller hangi yatırımları tamamladı kamuoyu olarak bilmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı santraller tekrar açılırken tesislerin bacalarındaki emisyon değerini sürekli izleyeceklerini ve limit değerlerin aşılması durumunda ise kapatma dahil tüm idari yaptırımları uygulayacağını duyurdu. Fakat her gün sağlığımızı tehdit eden bacalardan ne çıktığını Bakanlığa sorduğumuzda kamuoyuna açıklamıyor. Bu bacalardan çıkan gazların emisyon değerleri ne? Limitler aşılıyor mu? Çevre mevzuatına uyulması için hangi yatırımlar yapıldı? Yapılan yatırımlar çevre mevzuatındaki toz, azot oksit, kükürt dioksit limit değerlerini, kül depolama gerekliliklerinin karşılanması için uygun teknolojiler mi? Sağlıklı bir çevrede yaşayabilmemiz için gerekli yatırımlarını tamamlamadan, 6 ay geçmeden açılan kömürlü termik santrallerin temiz hava hakkımızı çalmasına #izinvermeyin! ” Bu kampanyaya imza atmak isterseniz Change.org/TemizHavaHaktir adresini ziyaret  edebilirsiniz. 

Bir kampanya da kuşlar için

Yaşasın Kuşlar Hareketi adı altında bir araya gelen 28 kurum, geçtiğimiz yıl Change.org/yasasinkuslar adresinde yürüttükleri kampanyayla nesli tehlike altındaki kuşların avının yasaklanmasını talep etmiş ve Nesli tehlike altındaki kuşların av sayıları düşürülmesini sağlamıştı.  Her yıl toplanan Merkez Av Komisyonu, sene içerisinde ava açılacak canlı türlerini, av günlerine ve alanlarına karar veriyor. Yaşasın Kuşlar Hareketi, nesilleri tehlike altında olmasına rağmen avlanmalarına halen izin verilen üveyik ve elmabaş patka kuş türleri gibi yüzlerce canlı türünün avının tamamen yasaklanması için çağrı yapıyor ve “Komisyon toplantı tarihi olan 8 Temmuz’a kadar change.org/yasasinkuslar adresi üzerinden 28 kurumun ve yüz bine yakın doğa severin desteğiyle büyüyen mücadelemize destek olabilirsiniz.”  diyor.