İklim aktivistlerinden 25 Mart Küresel İklim Grevi çağrısı: #KârDegilİnsanlar

-
Aa
+
a
a
a

Fridays For Future, 25 Mart’taki yeni küresel iklim grevi için çağrıda bulundu. Çağrı metninin orijinalini ve Türkçe çevirisini paylaşıyoruz.

çağrı afişi

Çağrı metninin Türkçesi: 

İçinde yaşadığımız iklim felaket senaryosu, kolonyalizm, hafriyat ve kapitalizm aracılığıyla yüzyıllardır sürdürülen sömürü ve baskının sonucu; esastan arızalı olan bu sosyo-ekonomik modelin acilen değiştirilmesi, yerine yenisinin konması şart.

Zengin ülkelerin küresel emisyonların %92’sinden, dünya nüfusunun en zengin %1’inin de en yoksul %50’sinin ürettiği kirliliğin iki kat fazlasından sorumlu olduğu bir sistem bu.

Bizler, tarihteki mücadelelerin ve yaşanmış tecrübelerin rehberliğinde, en çok etkilenen halklar ve bölgeler (MAPA) öncülüğünde, iklim tazminatı ödenmesini talep ediyoruz.

İKLİM TAZMİNATI

Bir hayırseverlik işi olarak değil, siyasi iktidarın halka geri verileceği bir dönüştürücü adalet edimi olarak tazminat.

Bu bir ödünç verme işlemi şeklinde değil, Yerli, siyah, erkek-egemen karşıtı ve ötekileştirilmiş-dışlanmış farklı halk topluluklarının topraklarını geri alma taleplerinin, iklim krizinden en çok etkilenen toplulukların uyum, zarar-ziyan tazmini, zenginliklerin, teknolojinin, enformasyonun, sağlık ve bakım hizmetlerinin ve siyasi erkin hem kuzeyden güneye, hem de tepeden tabana yeniden dağıtım ve bölüşümü (ve çoğu kez halkın ortak kullanımına devri) yolundaki taleplerinin bütünüyle yerine getirilmesi şeklinde olmalıdır. 

SORUN

İklim mücadelesi sınıf mücadelesidir. Yönetici sınıflar kolonyalizm, kapitalizm, ataerkillik, beyaz üstünlüğü ve sömürü yoluyla elde ettikleri gücü yıllar yılı öncelikle Küresel Kuzey’in varlıklı, beyaz, heteroseksüel, öz-erkeklerinin egemenliğindeki şirketler ve hükümetler aracılığıyla yeryüzünü ve onun sakinlerini amansızca yok etmekte kullandılar.

Onlar Küresel Güney’in ekosistemlerini ve halklarını o sözümona “kalkınma”ları ve bitmek tükenmek bilmeyen “ekonomik büyüme”leri uğruna bile bile kurban etmekteler. Bu esnada işçi sınıfı da kendisini yok etmekte olan sistemin ta kendisini inşa etme aracı olarak kullanılmakta.

NE YAPMALIYIZ

İklim krizine sebep olan baskı ve zulüm sistemlerinin tümünün göbeğinde sömürgeciler ve kapitalistler yer almaktadır; iklim tazminatı aracının kullanılması yoluyla kolonizasyonun kökünün kazınması da en iyi iklim eylemidir.

En zengin kapitalist %1, eylemlerinden ve kasıtlı cehaletinden sorumlu tutulmalıdır. Onun kârı bizim ölümümüz demektir. Onun kârı bizim ıstırabımız demektir.

Gelin, Dünyanın dört bir yanında toplumların farklı kesimleriyle birlikte, en çok dışlanmış-ötekileştirilmiş olanların öncülüğünde, gücü elinden alınmış-çalınmış halklara güçlerini geri verelim. Gelin, hep birlikte, #KârıDeğilİnsanı önceleyen bir sistemi ve evimizi inşa edelim.

(Çeviri: Ömer Madra)


Orijinal çağrı metni:

The catastrophic climate scenario that we are living in is the result of centuries of exploitation and oppression through colonialism, extractivism and capitalism, an essentially flawed socio-economic model which urgently needs to be replaced.

A system where rich nations are responsible for 92% of global emissions, and the richest 1% of the world population are responsible for double the pollution produced by the poorest 50%.

Guided by historical struggles and lived experiences, led by the most affected people and areas (MAPA), we are demanding climate reparations.

CLIMATE REPARATIONS

Not as charity, but as a transformative justice process in which political power will return to the people.

This should not be in the form of loans, but a follow through on the demands from Indigenous, black, anti-patriarchal and diverse marginalized communities to get their lands back, giving resources to the most affected communities by the climate crisis for adaptation, loss and damages – a redistribution (and in most cases, collectivization) of wealth, technology, information, care work, and political power both from the north to the south, and from top to bottom.

THE PROBLEM

Climate struggle is class struggle, for years, the ruling class, primarily through corporations and governments from the Global North dominated by affluent, white, heterosexual cis-males, have exercised their power, gained through colonialism, capitalism, patriarchy, white supremacy and exploitation, to destroy the earth and its occupants with no remorse.

They deliberately sacrifice the Global South’s ecosystems and peoples for the sake of their so-called “development” and everlasting “economic growth”. Meanwhile, the working class is used as tools to build the very system that is destroying them.

WHAT WE MUST DO

Colonizers and capitalists are at the core of every system of oppression that has caused the climate crisis, and decolonization, using the tool of climate reparations, is the best kind of climate action.

The richest capitalist 1%,must be held responsible for their actions and willful ignorance. Their profit is our death. Their profit is our suffering.

Together with different sectors of society across the world, led by the most marginalized, let’s bring back the power to the people whose power has been stolen. Together, let’s build a system and home where we prioritize #PeopleNotProfit.