"Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması" için çağrı

Duyuru
-
Aa
+
a
a
a

Farklı disiplinlerden ve 81 ülkeden, 2000’den fazla akademisyen, bilim insanı, ve araştırmacı, yarınki BM Genel Kurulu’nda toplanacak dünya liderlerine, kömür, petrol ve gazdan küresel bir çıkışı düzenlemek ve denetlemek için Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması talep eden bir mektup yayınladı.

Over 2185 academics across disciplines and from 81 countries have delivered a letter demanding a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty to manage a global phase out of coal, oil and gas to governments gathering at tomorrow’s UN General Assembly.

[English Below]

Aşağıda imzası bulunan bizler, dünya çapındaki hükûmetleri, mevcut ve gelecek nesillerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumak için, Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nı acilen kabul edip uygulamaya ve bilimsel fikir birliği doğrultusunda 1.5ºC’lik bir küresel ısınmayı geçmemek amacıyla fosil yakıtlara adil ve aşamalı bir şekilde son vermeye çağırıyoruz.

 

Fosil yakıt sistemi ve etkileri küresel olup küresel bir çözüm gerektirir. Hükûmetleri, aşağıdaki noktalar için bağlayıcı bir küresel plan ortaya koyan Fosil Yakıtların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nı geliştirmek, kabul etmek ve uygulamak için acilen müzakerelere başlamaya çağırıyoruz:

 

  • Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından belirtildiği gibi, mevcut en iyi bilimsel verilere dayanarak fosil yakıt üretiminin daha fazla genişlemesini durdurmak;
  • Ülkelerin fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını ve geçiş kapasitelerini dikkate alarak, adil ve hakkaniyetli bir şekilde mevcut fosil yakıt üretimini aşamalı bir şekilde durdurmak;
  • Dünya çapında yenilenebilir enerjiye %100 erişim sağlamak, fosil yakıta bağımlı ekonomilerin çeşitlenmesine yardımcı olmak ve dünyadaki tüm insanların ve toplulukların adil bir küresel dönüşüm yoluyla refaha ermesini sağlamak amacıyla bir dönüşüm planına yatırım yapmak.

 

Bilimsel fikir birliği, küresel iklim değişikliğinin başlıca failinin insan faaliyetleri olduğu ve iklim krizinin bugün insanlık ve doğa için en büyük tehdidi teşkil ettiği konusunda açıktır. [1]

Fosil yakıtların yakılması - kömür, petrol ve gaz - iklim değişikliğine en büyük katkıyı sağlıyor ve sanayi devriminden bu yana karbondioksit salınımların neredeyse %80'ini teşkil ediyor. [2]

Bilimsel edebiyatta ve IPCC'nin 1,5ºC hakkındaki özel raporunda belirtildiği gibi, ısınmayı 1.5ºC'lik sıcaklık hedefinin altında tutmak için, küresel sera gazı salımları '2030 yılına kadar küresel çapta en az %45' oranında azaltılmalıdır. [3]

Enerji üretiminin arz ve talebi arasındaki boşluklara ilişkin sonÜretim Açığı (Production Gap) Raporu’na göre, 2020-2030 yılları arasında fosil yakıt üretiminde yılda en az ortalama %6'lık bir düşüş gerekiyor. Ancak fosil yakıt endüstrisi, üretimini yılda %2 artırmayı planlıyor. [4] Sıfır karbonlu bir dünyaya küresel geçişin adil olması, ve tarih içinde iklim değişikliğine katkıları ve eylem kapasitelerine göre ülkelerden beklenen iklim eylemlerinin adil dağılımına dayalı olması esastır. Buna gore, daha zengin ülkelerin, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye finansman ve sübvansiyonların yeniden yönlendirilmesi de dahil olmak üzere, geçiş için daha fazla desteğe ihtiyaç duyan daha fakir ülkelerden daha hızlı bir oranda fosil yakıt üretimini azaltması gerekir. 

İklim etkilerine ek olarak, yeni araştırmalar fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliğinin 2018'de dünya çapında neredeyse her 5 ölümden 1'inden sorumlu olduğunu gösteriyor. [5] Bu önemli sağlık ve çevresel etkiler, atıkların çıkarılması, rafine edilmesi, taşınması ve yakılmasından kaynaklanmaktadır ve genellikle savunmasız ve marjinal topluluklarda hissedilir. Aynı zamanda, fosil yakıtların ürettiği merkezi enerji, çıkarımın gerçekleştiği toplulukları hesaba katmadan, güç ve serveti genellikle ayrıcalıklı bir avuç kişinin elinde toplar. [6]

Halihazırda iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik hakim yaklaşım, sera gazı salımları ve fosil yakıt talebini kısıtlayan politikalara, örneğin yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araçlar gibi fosil yakıt ikamelerinin büyümesini teşvik etmeye odaklı. Ancak fosil yakıtların üretimini ve arzını kaynağında kısıtlayan politikalar hâla çok sınırlıdır.

Ancak arz artmaya devam ederse, fosil yakıtlara olan talebi azaltma çabaları baltalanacaktır. Üretimin devam etmesi, ya fosil yakıtların enerji için yakılmaya devam edip dünyayı yıkıcı küresel ısınmaya doğru itmesi ya da fosil yakıtlara bağımlı endüstrilerin ve ülkelerin mahsur kalan varlıklar, mahsur kalan işçiler ve mahsur kalan ekonomilerle karşı karşıya kalıp, kalkınma, kamu sektörü istihdamı ve temel kamu hizmetlerini destekleyen devlet gelirlerinin buharlaşması anlamına gelir.

Paris Anlaşması, denklemin fosil yakıt talebine yönelik bir eylem için önemli bir temel oluşturduğu hâlde, fosil yakıt arzına yönelik uluslararası işbirliği ve politika süreçleri olmazsa, ülkeler zaten yetersiz olan salım azaltma hedeflerini aşmaya devam edeceklerdir. [8]

Fosil yakıtların iklim değişikliğine önemli tarihsel katkısı ve endüstrinin devam eden genişleme planları göz önüne alındığında, sorunun ölçeği ile orantılı bir çözüm çağrısında bulunuyoruz. Kömür, petrol ve gazın 1.5 °C hedefine uygun, aşamalı bir şekilde kaldırılması, ülkelerin fosil yakıtlara bağımlılık derecesini ve geçiş kapasitelerini dikkate alan, adil ve eşitlikçi küresel bir işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği, gelişmekte olan ülkelerdeki işçiler ve toplumlar için adil bir geçişin yanı sıra herkese iyi bir yaşam sağlamak amacıyla, teknoloji transferi de dahil olmak üzere finansal kaynaklarla desteklenmelidir.

Bu bağlamda, sivil toplumun, genç liderlerin, yerli halkların, inanç kurumların, şehirlerin ve yerel yönetimlerin fosil yakıt üretimine son vermek üzere küresel bir anlaşma çağrısına seslerimizi katıyoruz. [9]

 

İmzalayanların tam listesi için: https://fossilfueltreaty.org/open-letter

 

İngilizce’den Türkçe'ye çeviren: Eren Can İleri

 

[İngilizce]

We, the undersigned, call on governments around the world to adopt and implement a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, as a matter of urgency, to protect the lives and livelihoods of present and future generations through a global, equitable phase out of fossil fuels in line with the scientific consensus to not exceed 1.5ºC of warming. 

The fossil fuel system and its impacts are global and require a global solution. We call on governments to urgently commence negotiations to develop, adopt and implement a Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty laying out a binding global plan to:

  • End new expansion of fossil fuel production in line with the best available science as outlined by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the United Nations Environment Programme
  • Phase out existing production of fossil fuels in a manner that is fair and equitable, taking into account the respective dependency of countries on fossil fuels, and their capacity to transition;
  • Invest in a transformational plan to ensure 100% access to renewable energy globally, support fossil fuel-dependent economies to diversify away from fossil fuels, and enable people and communities across the globe to flourish through a global just transition.

The scientific consensus is clear that human activities are primarily responsible for global climate change, and that the climate crisis now represents the greatest threat to human civilization and nature. [1] 

The burning of fossil fuels - coal, oil, and gas - is the greatest contributor to climate change, responsible for almost 80% of carbon dioxide emissions since the industrial revolution. [2] 

To keep warming to below the temperature goal of 1.5ºC, as reflected in the scientific literature and the  IPCC’s special report on 1.5ºC, global greenhouse gas emissions need to be at least 45% lower globally by 2030. [3] 

According to the most recent Production Gap Report, this requires an average decline in fossil fuel production of at least 6% per year between 2020-2030. However, the fossil fuel industry is planning to increaseproduction by 2% per year. [4] It is vital that the global transition towards a zero carbon world is equitable, based on countries' fair share of expected climate action, their historical contribution to climate change and their capacity to act. This means richer countries must reduce production of fossil fuels at a faster rate than poorer countries that require greater support to transition, including through the redirection of finance and subsidies from fossil fuels to renewable energy. 

In addition to climate impacts, new research shows that the air pollution caused by fossil fuels was responsible for almost 1 in 5 deaths worldwide in 2018. [5] These significant health and environmental impacts are derived from the extracting, refining, transporting and burning of fossil fuels and are often borne by vulnerable and marginalised communities. At the same time, centralised, fossil fuel-generated energy often concentrates power and wealth into the hands of a select few, bypassing the communities in which extraction occurs. [6]

The current dominant approach to tackling climate change focuses on policies that restrict greenhouse gas emissions and the demand for fossil fuels, for example by fostering the growth of substitutesfor fossil fuels such as renewable energy and electric vehicles. [7] But there has been limited focus on policies aimed at constraining the production and supply of fossil fuels at the source. 

Yet efforts to reduce demand for fossil fuels will be undermined if supply continues to grow. Continued production means either that fossil fuels will continue to be burnt for energy - pushing the world towards catastrophic global warming - or that the industry and countries reliant on fossil fuels will face massive stranded assets, stranded workers, and stranded economies, as government revenue streams currently relied on for development and public sector employment and essential public services evaporate.

While the Paris Agreement lays an important foundation for action on the demand-side of the equation, without international cooperation and policy processes focusing on the supply of fossil fuels, countries will continue to overshoot their already insufficient emissions targets. [8]

Given the significant historical contribution of fossil fuels to climate change, and the industry’s continuing expansion plans, we are calling for a solution commensurate with the scale of the problem. Phasing down coal, oil and gas in line with 1.5ºC requires global cooperation, in a way that is fair, equitable and reflects countries’ levels of dependence on fossil fuels, and capacities to transition. This, in turn, should be underpinned by financial resources, including technology transfer, to enable a just transition for workers and communities in developing countries and a decent life for all.

In this context, we add our voices to the call from civil society, youth leaders, Indigenous Peoples, faith institutions, cities and sub-national governments for a global treaty to address fossil fuels. [9] 

 

For the full list of signatories: https://fossilfueltreaty.org/open-letter

 

Referanslar/References

[1] World Economic Forum, “The Global Risks Report 2020,” Insight Report (World Economic Forum; Marsh & McLennan; Zurich Insurance Group; National University of Singapore; Oxford Martin School; Wharton Risk Management and Decision Processes Center, University of Pennsylvania, 2020); IPCC, “Summary for Policymakers,” in Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5°C above Pre-Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways, in the Context of Strengthening the Global Response to the Threat of Climate Change, Sustainable Development, and Efforts to Eradicate Poverty (World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 2018), http://www.ipcc.ch/report/sr15/.

[2] Global Carbon Project (2020) ‘Supplemental data of Global Carbon Budget 2020 (Version 1.0)’ [Data set]. From Friedlingstein et al (2020) ‘Global Carbon Budget 2020’. Earth System Science Data, 12 (4): 3269-3340.

[3] IPCC, above/yukarıdaki n. 2

[4] SEI et al., “The Production Gap: The Discrepancy between Countries’ Planned Fossil Fuel Production and Global Production Levels Consistent with Limiting Warming to 1.5°C or 2°C,” 2019, http://productiongap.org/; International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion 2018, CO2 Emissions from Fuel Combustion (OECD, 2018), https://doi.org/10.1787/co2_fuel-2018-en.

[5] Vohra K et al (2021) ‘Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion: Results from GEOS-Chem’. Environmental Research, 195: 110754.

[6] Burke M and Stephens J (2018) ‘Political power and renewable energy futures: a critical review. Energy Research & Social Science, 35: 78-93; LDC Renewable Energy and Energy Efficiency Initiative (2017) Framework. Accessed from http://ldcreeei.org/arei_publications/ldc-reeei-framework/.

[7] Fergus Green and Richard Denniss (2018) ‘Cutting with both arms of the scissors: the economic and political case for restrictive supply-side climate policies’. Climate Policy, 150: 73-87.

[8] Olhoff A and Christensen JM (Eds.) (2019) ‘Emissions Gap Report 2019’. United Nations Environment Programme, https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019

[9] Onaylayan kurumların tam listesi için / For the full list of endorsements: www.fossilfueltreaty.org/endorsements