Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin? Kayıt Arşivi

-
Aa
+
a
a
a
Programın kayıtlarını buradan dinleyebileceğiniz gibi, podcast kanalına üye olarak farklı podcast uygulamaları aracılığıyla mobil cihazlarınızdan da dinleyebilir, yeni bölümler yayınlandıkça haberdar olabilirsiniz: iTunes / RSS

Podcast kanalları ve üyeliği hakkında daha detaylı bilgi almak için tıklayın.
Depremin harap ettiği Antakya’da planlama çalışmaları ne aşamada; kimler sorumluluk aldı ve hedefler nedir?

Hatay Şehir Plancıları Odası Başkanı Serkan Koç ile Hatay ve Antakya için hazırlanmakta olan imar planları karmaşasını konuşuyoruz. 'Bir gece depremle dehşete uyandık' diyen Serkan Koç, 'deprem sonrasında ise her güne birbiri ile çelişen yeni imar kararları ve planları haberleri ile başlıyoruz' diyor.

Depremin harap ettiği Antakya’da planlama çalışmaları ne aşamada; kimler sorumluluk aldı ve hedefler nedir?
 

Depremin harap ettiği Antakya’da planlama çalışmaları ne aşamada; kimler sorumluluk aldı ve hedefler nedir?

04 Aralık 2023
Yapsatçılık ve gecekondulaşma erken Cumhuriyetin planlı modernleşme çabalarını nasıl sona erdirdi?

Prof. Dr. İlhan Tekeli, 1948 sonrasında Ankara’nın ve genelde Türkiye’de şehirlerin hız kazanan nüfus artışı ile karşı karşıya kalmaları sonucu yapsatçılığın ve gecekondulaşmanın bir politik tercih olarak nasıl modern kent planlamasının önüne geçtiğini anlatıyor. Erken Cumhuriyet döneminde kentlerin planlanması ve böylelikle modern hayat tarzının yerleştirilmesine verilen önem yerini hızlı kentleşmenin sonucu olarak planlama siyaset ilişkisinin iç içe girdiği yeni bir anlayışa bırakacak ve erken dönem kent planlama çalışmalarının kentlerdeki izleri tamamen ortadan kalkacaktır.

Yapsatçılık ve gecekondulaşma erken Cumhuriyetin planlı modernleşme çabalarını nasıl sona erdirdi?
 

Yapsatçılık ve gecekondulaşma erken Cumhuriyetin planlı modernleşme çabalarını nasıl sona erdirdi?

27 Kasım 2023
Cumhuriyet ve Planlama: Ankara’nın planlı kentleşme sürecinde kırılma noktaları nelerdi, tarihi dokuya ne oldu?

Hermann Jansen’in Mustafa Kemal Atatürk’e sorduğu soru; “ Siyasi irade kent planlarının uygulanmasında piyasa aktörleri karşısında ne kadar etkili olabilir?”

Bu akşam ve gelecek hafta, konumuz Cumhuriyet rejiminin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Türkiye toplumunun kentleşmesi ve kentlilik kültürünün köklendirilmesine verilen önem neticesinde ortaya çıkan kent planlaması geleneği ve bu geleneğin ürünlerinin ne kadar korunabildiği. Bu konuyu, yıllardır araştıran ve anlatan hocamız Prof. Dr. İlhan Tekeli ile birbirini takip eden iki program boyunca konuşuyoruz.

Cumhuriyet ve Planlama: Ankara’nın planlı kentleşme sürecinde kırılma noktaları nelerdi, tarihi dokuya ne oldu?
 

Cumhuriyet ve Planlama: Ankara’nın planlı kentleşme sürecinde kırılma noktaları nelerdi, tarihi dokuya ne oldu?

20 Kasım 2023
Cumhuriyet ve Planlama: Ankara’nın planlanarak modern bir çehreye kavuşturulma çabasının hikayesi - Bölüm 1

Hermann Jansen’in Mustafa Kemal Atatürk’e sorduğu soru; “ Siyasi irade kent planlarının uygulanmasında piyasa aktörleri karşısında ne kadar etkili olabilir?”

Bu akşam ve gelecek hafta, konumuz Cumhuriyet rejiminin kuruluşunun ilk yıllarından itibaren Türkiye toplumunun kentleşmesi ve kentlilik kültürünün köklendirilmesine verilen önem neticesinde ortaya çıkan kent planlaması geleneği ve bu geleneğin ürünlerinin ne kadar korunabildiği. Bu konuyu, yıllardır araştıran ve anlatan hocamız Prof. Dr. İlhan Tekeli ile birbirini takip eden iki program boyunca konuşuyoruz.

Cumhuriyet ve Planlama: Ankara’nın planlanarak modern bir çehreye kavuşturulma çabasının hikayesi - Bölüm 1
 

Cumhuriyet ve Planlama: Ankara’nın planlanarak modern bir çehreye kavuşturulma çabasının hikayesi - Bölüm 1

14 Kasım 2023
100. yılında Cumhuriyet’in mimari mirası: Ne kadar ve nasıl korunabildi?

Bugün durduğumuz noktadan baktığımızda Cumhuriyet’in 100 yılı boyunca üretilen mimari eserlerin hangileri ne tür kriterler gözetilerek korunma kapsamına alındı, bu kriterleri belirleyen yaklaşımlarda ve kültür mirası politikalarında ne gibi değişimler oldu. Yirminci yüz yıl yapıları ne tür “önem” taşımalı ve ne tür “özelliklere” sahip olmalıdır ki koruma altına alınabilsinler? Bu soruları konuğumuz docomomo_tr Yürütme Kurulu üyesi Doç. Dr. Ebru Omay Polat ile konuşuyoruz.

100. yılında Cumhuriyet’in mimari mirası: Ne kadar ve nasıl korunabildi?
 

100. yılında Cumhuriyet’in mimari mirası: Ne kadar ve nasıl korunabildi?

06 Kasım 2023
100 Yıl Önce: Cumhuriyet'in ecdad yadigarına ve korumaya yaklaşımı

100 Yıl önce dün Türkiye Cumhuriyet'i ilan edildi; Cumhuriyetimizi kutluyoruz! 

İmparatorluk ve sultanlık idaresinin ve kültürel dünyasının yerine geçen Cumhuriyet rejiminin kuruluş döneminde Osmanlı geçmişinden kalan kültürel varlıklara nasıl bakılıyordu; eski eserler diye adlandırılan kültür varlıklarının envanterlenmesi ve onarımından kimler sorumluydu; Osmanlı sarayları nasıl korumaya alındı; Osmanlı’nın kurumsal ve hukuki birikiminden faydalanılmış mıydı; bütün bu soruları konuğumuz Prof. Dr. Can Binan ile konuşuyoruz. Osmanlı’dan Cumhuriyet rejimine geçiş bir taraftan bazı süreklilikler içerdiği gibi kopuşlara da işaret ediyor. Can Binan, söz konusu süreklilikler ve kopuşlar üzerine yorumlar yapıyor.

100 Yıl Önce: Cumhuriyet'in ecdad yadigarına ve korumaya yaklaşımı
 

100 Yıl Önce: Cumhuriyet'in ecdad yadigarına ve korumaya yaklaşımı

30 Ekim 2023
Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?

Somut ve somut olmayan kültürel mirasın, kentlerin yaşanabilirliğini ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamakta kritik öneme sahip olduğu fikrinden yola çıkarak kentsel yaşam, kültürel miras ve sürdürülebilirliğin kesişme noktalarındaki güncel sorunları ele almayı amaçlayarak NIT Netherlands Instituut in Türkiye / Hollanda Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Urban Heritage Lab./ Kentsel Miras Laboratuvarının çalışmalarını konuklarımız NIT Direktörü Fokke Gerritsen ve Kentsel Miras Laboratuvarında üç yıldır yapılan kurs programlarını birlikte yürüttükleri Özgün Özçakır’dan dinliyoruz.

Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?
 

Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?

23 Ekim 2023
Akbelen’de kömür maden alanı genişletme çalışmaları arkeolojik mirası da yok ediyor!

İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan “Milas-İkizköy ve Akbelen Ormanında Arkeolojik Kazılarda Yok edilen Kültürel Miras” başlıklı raporun bulgularını ve sonuçlarını konuğumuz Levent Büyükbozkırlı ile konuşuyoruz. Raporun ortaya koyduğu sorular ve tespitleri çarpıcı; genişletilmek istenen kömür sahalarındaki arkeolojik çalışmaların kapsamının 'mirasın tespiti, belgelenmesi ve kaldırılması ya da en iyi ihtimalle başka bir alana taşınmasıyla sınırlı olduğu' söylenmekte; böylelikle kömür operasyonlarının önü de açılmış olmakta.

Akbelen’de kömür maden alanı genişletme çalışmaları arkeolojik mirası da yok ediyor!
 

Akbelen’de kömür maden alanı genişletme çalışmaları arkeolojik mirası da yok ediyor!

16 Ekim 2023
Kültürel Miras ve Koruma gündemi

Gezi Parkı’ndan Akbelen Ormanları'na; Ayvalık’tan Antakya’ya Kültürel Miras ve Koruma gündemini konuşuyoruz

Kültürel Miras ve Koruma gündemi
 

Kültürel Miras ve Koruma gündemi

09 Ekim 2023
Müzede hırsız var! Türkiye’den STK’lar hesap soruyor

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Tarih Vakfı, British Museum’daki hırsızlığı protesto etmek üzere bir imza kampanyası başlattılar. Bu kampanyayı yürüten ve British Museum yetkililerine açık mektup yollayan STK’lardan Aşıklı Höyük Dostları Derneği başkanı, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Yönetimi Kurulu üyesi Ferhat Boratav ile konuşuyoruz.

Müzede hırsız var! Türkiye’den STK’lar hesap soruyor
 

Müzede hırsız var! Türkiye’den STK’lar hesap soruyor

02 Ekim 2023