Türlerin Yaşam Hakkı Kayıt Arşivi

 

Podcast kanalları ve üyeliği hakkında daha detaylı bilgi almak içintıklayın.

Örn., 27.06.2019
Örn., 27.06.2019
Empati (Hayvan Hakları Eğitimi ve Şiddetsizlik) Platformu Başkanı Barış Şengün ile çok büyük ölçekte devam eden hayvan deneylerini, deneysiz ürünleri ve Adalar'daki atlı fayton meselesini konuştuk. 
Atlı faytonlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir bir kaldırılıyor fakat sıra Adalar'a bir türlü gelmiyor. Hayvan özgürlüğü aktivistleri atlı faytonlara dikkat çekmek üzere eylemlerine devam ediyorlar.  
İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu ile  hayvan hakları ihlallerini, 5199 no'lu Hayvanları Koruma Kanunu'nu, eksiklerini ve uygulama sıkıntılarını konuştuk.
Hayvan özgürlüğü aktivisti, gazeteci-yazar Zülal Kalkandelen ile veganlığın kapsamını, hayvan özgürlüğü aktivizmini ve Türkiye'de vegan olmayı konuştuk. Ayrıca Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu'ndan müzisyen Onur Tekşen'in hayvan özgürlüğüne dair bestesini ilk kez yayınlıyoruz.
Bakırköy Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Veteriner Hekimi ve abolisyonist vegan Özlem Yağan ile hem sokak hayvanlarını, hem belediye uygulamalarını, hem de abolisyonist veganlığı konuştuk.
Köpek Filmi yönetmeni akademisyen Cem Hakverdi ile Türkiye'nin sokak köpeklerini ve Köpek Filmi belgeselini konuştuk.